Nestlé zdvojnásobí úsilí v boji proti změně klimatu

Zaměří se na regenerativní zemědělství a elektřinu z obnovitelných zdrojů


Nestlé jako jedna z prvních společností ze signatářů závazku "Business Ambition for 1,5 °C" představilo svůj podrobný plán na snížení emisí CO2. Společnost přijme opatření ke snížení svých emisí na polovinu do roku 2030 a na dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Zaměří se na podporu zemědělců a dodavatelů při rozvoji tzv. regenerativního zemědělství, výsadbu stovek milionů stromů v průběhu příštích 10 let a dokončení úplného přechodu společnosti na elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2025. Zároveň bude neustále zvyšovat počet uhlíkově neutrálních značek.


Předseda představenstva Nestlé Paul Bulcke uvedl: "Přijetí rázných opatření na řešení změny klimatu má pro nás strategických význam. Pomůže nám zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj společnosti a přispěje k udržitelné budoucnosti pro další generace."


Při sestavování plánu Nestlé komplexně přezkoumalo uhlíkovou stopu svých obchodních a výrobních aktivit. Jedním ze zjištění bylo, že Nestlé v roce 2018 svou činností přispělo ke vzniku 92 milionů tun emisí skleníkových plynů. Tato hodnota bude sloužit jako východisko při vyhodnocování úspěšnosti realizovaných aktivit.


"Řešení klimatických změn nesnese odkladu a ani my si nemůžeme dovolit čekat. Pokud chceme být v podnikání dlouhodobě úspěšní, musíme jednat," uvedl Mark Schneider, generální ředitel společnosti Nestlé. "Působíme téměř ve všech zemích světa a máme dosah a možnosti, aby naše aktivity přispěly k reálné změně. Budeme spolupracovat se zemědělci, obchodními partnery, vládami, nevládními organizacemi a našimi zákazníky s cílem snižovat naši ekologickou stopu."


K dosažení nulových čistých emisí bude Nestlé realizovat aktivity ve třech oblastech:


1. Společnost již dnes spolupracuje s více než 500.000 zemědělci a 150.000 dodavateli na zavádění postupů tzv. regenerativního zemědělství. Takové postupy zlepšují zdraví půdy a udržují a obnovují rozmanité ekosystémy. Nestlé motivuje zemědělce tím, že za dodané komodity vyplácí bonusy, nakupuje větší množství a spolufinancuje potřebné kapitálové výdaje. Společnost očekává, že do roku 2030 bude z regenerativního pěstování získávat 14 milionů tun svých surovin.


Nestlé dále rozšíří svůj program zalesňování a v příštích 10 letech vysadí každý rok 20 milionů stromů v oblastech, odkud získává suroviny. Do roku 2022 chce všech 8 klíčových komodit, jako například palmový olej a sója, získávat výhradně z neodlesněných území. Více stromů znamená více stínu pro plodiny, více pohlcených emisí CO2, vyšší výnosy, lepší biodiverzitu i zdraví půdy. Díky takovýmto aktivitám Nestlé buduje dlouhodobá partnerství a poskytuje komunitám farmářů větší jistotu a vyšší příjmy.


2. Ve výrobě a obchodních činnostech Nestlé v příštích pěti letech dokončí přechod svých 800 provozoven v 187 zemích na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Společnost nahradí svůj globální vozový park prostředky s nižšími emisemi a zavede plán trvalého omezení služebních cest do roku 2022. Ve svých prostorách také zavádí opatření na ochranu a regeneraci vody a proti plýtvání potravinami.


3. V rámci svého produktového portfolia Nestlé neustále rozšiřuje nabídku rostlinných potravin a nápojů a mění složení výrobků tak, aby byly ohleduplnější k životnímu prostředí. Společnost zvyšuje počet uhlíkově neutrálních značek, aby dala spotřebitelům příležitost přispět k boji proti změně klimatu. Značky rostlinných produktů Garden Gourmet a Garden of Life dosáhnou uhlíkové neutrality do roku 2022. Značka Sweet Earth a další takové do roku 2025. Přidají se tak ke značkám Nespresso, S. Pellegrino, Perrier a Acqua Panna, které budou uhlíkově neutrální do roku 2022, zatím co ostatní značky Nestlé Waters budou následovat do roku 2025.


Magdi Batato, výkonný viceprezident a výrobní ředitel Nestlé, uvedl: "Téměř dvě třetiny našich emisí pocházejí ze zemědělství. Je tedy zřejmé, že regenerativní zemědělství a zalesňování jsou nejdůležitějšími aktivitami na naší cestě k nulovým čistým emisím. Budeme pokračovat ve snižování emisí ve výrobě a ve zdokonalování našeho produktového portfolia. Máme jasný plán a jsme odhodláni ho naplnit."


Nestlé nechalo své cíle v oblasti snižování emisí schválit iniciativou Science Based Targets (SBTi). SBTi sdružuje neziskové organizace a je považována za mezinárodní zlatý standard při posuzování závazků nulových čistých emisí. O plnění svého plánu bude Nestlé každoročně transparentně informovat.


Kontakt pro média:

Robert Kičina, manažer korporátní komunikace, robert.kicina@cz.nestle.com, +420 724 420 148


Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká v 189 zemích světa, zaměstnává 328.000 zaměstnanců. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více než 2000 značek, od globálních ikon jako je Nescafé nebo Nespresso až k místním značkám. Základem podnikání Nestlé je strategie rozvoje výživy, zdraví a vyváženého životního stylu. Společnost byla založena před více jak 150 lety ve švýcarském Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atd. a v závodě TIVALL Krupka chlazené a mražené vegetariánské pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku v závodě Carpathia Prievidza vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkami Maggi a Carpathia. Více na www.nestle.cz.

Klíčová slova ČR-potraviny-zemědělství-energie-ovzduší-trh-Nestlé

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.