Eastman přijímá globální výzvy prostřednictvím ambiciózní agendy udržitelnosti

Mark Costa, Eastman Board Chair and CEO

Inovátor materiálů zveřejňuje zprávu o udržitelnosti za rok 2020 a oznamuje závazky do roku 2030

Společnost Eastman (NYSE: EMN) v úterý společně se zveřejněním své zprávy o udržitelnosti na rok 2020 oznámila ambiciózní závazky udržitelnosti do roku 2030. Zpráva zdůrazňuje závazek společnosti k udržitelné inovaci a stanovuje cíle při řešení tří obtížných, dlouhodobých a potenciálně ničivých výzev, které ovlivní naši rapidně rostoucí populaci. Zmíněnými výzvami jsou: změna klimatu, krize plastového odpadu a sociální nerovnost.

"Prostřednictvím inovací v oblasti procesů, systémů a materiálů můžeme vytvářet řešení, která pomohou řešit krizi v oblasti klimatu a plastového odpadu, a zároveň uvádět na trh produkty, které se budou starat o stále rostoucí populaci," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eastman Mark Costa. "Považujeme to za inovaci pro 'Lepší okruh'."

Jako inovátor materiálů je společnost Eastman v jedinečné pozici, ze které může tyto výzvy řešit a pomáhat vytvářet řešení, která poslouží všem. V rámci přístupu pro "Lepší okruh" hodlá společnost konat následující:

Zbrzdit změnu klimatu

Společnost Eastman nese odpovědnost za neustálé zlepšování své provozní stopy. Podporuje Pařížskou dohodu a v souladu s ní se zavazuje dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Závazky do roku 2030:

- Snížit absolutní emise skleníkových plynů 1 + 2 o jednu třetinu do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

- Inovovat tak, aby společnost mohla poskytovat produkty, které umožňují úspory energie a snižování emisí skleníkových plynů v hodnotových řetězcích společnosti a na spotřebitelské úrovni.

Ustanovit cirkularitu jako standard

Společnost Eastman přispívá k oběhové ekonomice. Znamená to pro ni udržovat plastový odpad mimo skládky a životní prostředí recyklačními inovacemi, které přemění odpad na materiály, což bude mít za následek pokles používání fosilních surovin.

Závazky do roku 2030:

- Recyklovat více než 500 milionů liber plastového odpadu ročně pomocí technologií molekulární recyklace, se závazkem recyklovat do roku 2025 více než 250 milionů liber plastového odpadu ročně prostřednictvím těchto technologií.

- Podpořit zdokonalení systému recyklace pokračováním v rozšiřování možností recyklace složitějších produktů a účastí na iniciativách a spolupracemi konanými za účelem zvyšování sběru.

Pečovat o společnost

Podnikání společnosti Eastman začíná a končí u lidí. Společnost bude pracovat směrem zevnitř ven, aby zajistila, že její populace zaměstnanců bude odrážet světovou populaci v jejím rozmanitém složení a sladěním jejích externích partnerství a podpory s jejími klíčovými oblastmi dopadu přispěje k vytvoření spravedlivější společnosti.

Závazky do roku 2030:

- Dosáhnout rovnosti pohlaví v souladu se závazkem vůči Paradigm for Parity®.

- Stát se lídrem v oblasti rasové spravedlnosti ve svém oboru.

- Podpořit nové inovace produktů, které představují pokročilá řešení pro nejnaléhavější potřeby společnosti, a zároveň zajistit bezpečnost a transparentnost produktů.

V rámci odhodlání společnosti dosáhnout svých závazků do roku 2030 vydala společnost Eastman zprávu o udržitelnosti za rok 2020. Zpráva představuje transparentní pohled na pokrok, kterého společnost dosáhla při plnění svých cílů do roku 2020, a plán na dosažení své agendy do roku 2030.

"Naše strategie udržitelnosti staví na pokroku, kterého jsme dosáhli při plnění našich předchozích cílů," prohlásil Costa. "Získali jsme zásadní informace o tom, jak udržitelnost ve spojení s inovacemi povede k naší transformaci na společnost specializující se na materiály a jsme odhodláni prosazovat environmentální i sociální postupy napříč naší společností a v rámci našich komunit a každoročně hlásit náš pokrok."

Zpráva společnosti o udržitelnosti za rok 2020 je nyní k dispozici. Chcete-li zobrazit celou zprávu a dozvědět se více o závazcích společnosti Eastman do roku 2030 k vytvoření "Lepšího okruhu", navštivte stránku eastman.com/sustainabilityreport.

O společnosti Eastman

Společnost Eastman, založená v roce 1920, je globální společnost specializující se na materiály, která vyrábí širokou škálu produktů využívaných v položkách, které lidé používají každý den. S cílem zvýšit kvalitu života materiálním způsobem spolupracuje Eastman se zákazníky na dodávání inovativních produktů a řešení při zachování závazku k bezpečnosti a udržitelnosti. Model růstu založený na inovacích společnosti využívá výhod technologických platforem světové třídy, hlubokého zapojení zákazníků a diferencovaného vývoje aplikací k růstu svých vedoucích pozic na atraktivních koncových trzích, jako je doprava, budovy a konstrukce a spotřební materiál. Jako globálně inkluzivní a různorodá společnost zaměstnává přibližně 14.500 lidí po celém světě a slouží zákazníkům ve více než 100 zemích. Společnost měla v roce 2019 tržby ve výši přibližně 9,3 miliardy amerických dolarů a její sídlo je v Kingsportu v Tennessee v USA. Další informace najdete na eastman.com.

Mediální dotazy:

Laura Mansfield, APR, Tombras

+1 (865) 599.9968 / lmansfield@tombras.com

Brad Lifford, Eastman

+1 423-229-6543 / blifford@eastman.com

Investoři:

Greg Riddle, Eastman

+1 212-835-1620 / griddle@eastman.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344753/Eastman_Sustainability_Report.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344752/Eastman_Mark_Costa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Klíčová slova USA-průmysl-Eastman

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.