Platforma Plug and Play se stala sponzorem globální technické výzvy Světové banky (World Bank Global Disruptive Tech Challenge 2021), jejímž cílem je pomoci při obnově krajiny v okolí Aralského jezera

Světová banka, ve spolupráci s dalšími organizacemi, spustila globální technickou výzvu Disruptive Technology and Innovation Challenge zaměřenou na získání disruptivních technologií a inovace, které pomohou obnovit krajinu v okolí Aralského jezera.


Sponzory této výzvy jsou Plug and Play, Středoasijský program pro vodohospodářství a energetiku (Central Asia Water and Energy Program - CAWEP), program RESILAND CA +, Kazašsko-německá univerzita (DKU) a organizace Global Landscapes Forum (GLF).


Plug and Play, největší světová platforma pro globální inovace, bude vyhledávat a podporovat domácí i zahraniční startupy, které chtějí nabídnout své produkty a služby ve prospěch obnovy krajiny v okolí Aralského jezera. "Jako platforma Plug and Play se těšíme nejen na posílení naší pozice v Kazachstánu, ale také na investování do startupů se zaměřením na trvale udržitelnou energii, informační a digitální technologie a trvalou udržitelnost v oblasti ochrany životního prostředí," řekl Mike Zayonc, viceprezident firmy Plug and Play.


"Technologická výzva Global Disruptive Tech Challenge 2021 je první podobnou výzvou Světové banky ve Střední Asii. Jde o fantastickou příležitost posílit rozvoj zelených a disruptivních technologií a inovací a současně tato výzva přinese celému světu aktuální informace o situaci v okolí Aralského jezera," řekla Paola Agostini, specialistka pro řízení přírodních zdrojů ve Světové bance.


Pobřeží Aralského jezera utrpělo značné škody v důsledku nadměrného využívání tohoto vodního zdroje, což vedlo k vyplenění až 5 milionů hektarů půdy a přestěhování tisíců lidí. Ekologická krize kolem Aralského jezera i nadále poškozuje obyvatele Kazachstánu a Uzbekistánu.


Smyslem této výzvy je nabídnout nová řešení založená na inovacích a disruptivních technologiích. Čtyři fyzické osoby nebo organizace z celého světa, které nabídnou nejvíce průlomová a inovativní řešení na obnovu krajiny v okolí Aralského jezera, získají hodnotné ceny. Cílem této výzvy je získat ty nejlepší nabídky z oblasti zemědělství, krajinářství, trvale udržitelného lesnictví, společenské ekonomického rozvoje, informatiky a vzdělávání.


Disruptivní technologie mohou pomoci zmírnit negativní dopady přírodní i lidské činnosti na krajinu a současně podpoří ekonomický růst a trvale udržitelný rozvoj. Tato výzva by měla pomoci snížit destruktivní dopady krize kolem Aralského jezera na životy lidí a životní prostředí.


Zájemci, kteří se chtějí do této výzvy zapojit, mohou své návrhy a nabídky zasílat až do 15. ledna 2021. Více informací o výzvě zaměřené na hledání disruptivních technologií a inovací (Disruptive Technology and Innovation Challenge), najdete na webové stránce tohoto programu.


Pokud máte zájem, můžete se, spolu s firmou Plug and Play a Světovou bankou, zúčastnit speciálního webináře zaměřeného na obnovu krajiny kolem Aralského jezera, který se uskuteční 15. prosince v 7:00 východního standardního času (ET). Registrovat se můžete zde.


Kontakt:

Allison Romero

(408) 524-1457

allison@pnptc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg

Klíčová slova Kazachstán-hospodářství-ekologie-banky-firmy-Plug and Play

Oblast
země bývalého SSSR bez Pobaltí (sp)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.