Integrace softwarových řešení firem endpoint a McCreadie Group urychluje uvádění nových léčiv na trh a pomáhá zkvalitnit jednotlivé procesy v rámci farmaceutického výzkumu

Společnosti endpoint Clinical, přední globální technologická firma v oblasti interaktivních řešení IRT® (Interactive Response Technology) a McCreadie Group, jednička v oblasti automatizace manuálních procesů při výzkumu léčiv (IDS - Investigational Drug Services), zahájily spolupráci, která pomůže organizacím provádějícím klinická hodnocení a jejich zadavatelům, snížit zátěž spojenou s prováděním klinického hodnocení a distribucí studijních léčiv (IMP) a pomůže zkvalitnit integritu získaných dat, a to na základě spojení aplikace Vestigo® firmy McCreadie a technologie PULSE® IRT firmy endpoint.

Tato spolupráce umožní využívat jedinečné možnosti aplikace Vestigo pro správu a řízení klinických hodnocení na maximum a současně zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky studijních léčiv prostřednictvím softwarového řešení PULSE s prvky IRT.

„Zadavatelé klinických hodnocení si často stěžují na problémy se zásobování studijním léčivem a správou klinických hodnocení. Protože se uvědomujeme cenné informace, které aplikace Vestigo® v tomto směru nabízí, uvědomili jsme si, že máme jedinečnou příležitost ke vzájemné spolupráci," řekl Ryan Keane, provozní ředitel firmy endpoint. „Centra, která provádí klinická hodnocení, tak díky našim produktům mohou snížit náklady na zaškolování nových zaměstnanců a ušetřit čas díky tomu, že mají přehled o všech pohybech studijního léčiva v rámci jedné aplikace a nemusí se tak připojovat do několika aplikací současně, což je oboustranně výhodné."

Spojením softwarových řešení Vestigo a PULSE tak přináší zadavatelům podstatné zjednodušení správy a vedení klinického hodnocení. Zadavatelé získávají jednak lepší přehled o důležitých informacích o studijním léčivu, a to v jednoduchém a stále stejném formátu, což snižuje rizika spojená s odchýlením se od ustanovení protokolu při manipulaci se studijním léčivem, jeho dodávkami či likvidací. Díky integraci těchto softwarových řešení tak uživatelé mohou pravidelně kontrolovat stav zásob studijního léčiva, mít k dispozici všechny informace o tom, kde se studijní léčivo (IP) nachází, a to včetně informací o vrácení či likvidaci studijního léčiva. Všechny tyto výhody umožňují rychlejší uzavření databází po ukončení klinického hodnocení. Lékárny, které dodávají studijní léčiva do klinických hodnocení navíc mohou díky našemu řešení ušetřit čas a zvýšit produktivitu práce, protože nemusí vstupovat do několika různých systémů, ale mohou studijní léčiva předepisovat, vydávat a sledovat jejich další osud z jedné aplikace. Navíc integrace těchto softwarových řešení umožňuje automatické zpracování dat, které do systému lékárna zadává.

„Vzhledem k tomu, že jsem před příchodem do firmy McCreadie několik let řídil síť lékáren, které zajišťovaly dodávky studijního léčiva pro klinická hodnocení, mohou potvrdit, že integrace systémů Vestigo a PULSE zcela jistě zlepší produktivitu práce lékáren v oblasti distribuce studijního léčiva (IDS)," říká Richard Malone, ředitel skupiny McCreadie Group pro obchodní rozvoj. „Tím, že tato softwarová řešení eliminují duplicitní práci a zrychlují každodenní procesy v lékárnách, včetně celého procesu manipulace se studijním léčivem (IMP) od jeho příjmu, přes vydávání až po likvidaci či vrácení, mohou se zaměstnanci lékáren věnovat jiným povinnostem. Kromě toho nabízí tato řešení také podstatné zlepšení integrity dat a urychlují jejich zpracování, a to u všech dotčených subjektů, včetně zadavatelů (a jejich partnerů), monitorů klinických hodnocení, pacientů i osob podílejících se na provádění klinického hodnocení."

Je dobře známé, že tradiční modely systémové integrace kladou vysoké nároky na pracovníky center, kde klinická hodnocení probíhají. Tato centra jsou dnes často přehlcena a představují úzká místa v klinických hodnoceních. Naše řešení nabízí zcela nový přístup a centrům, kde klinická hodnocení probíhají a pomáhají zrychlit správu a ověřování dat z klinických hodnocení, což přispěje ke zkvalitnění spolupráce se zadavateli a smluvními výzkumnými organizacemi. Řešení, jako jsou například IRT, tak představují zcela novou dimenzi, která pomůže zavést co nejlepší pracovní postupy pro provádění klinických hodnocení.

O společnosti McCreadie

Skupina McCreadie Group, Inc. byla založena v roce 2004, jako softwarová společnost, která svá řešení dodává do farmaceutického, zdravotnického, výzkumného a vzdělávacího sektoru. Cílem společnosti McCreadie Group je zlepšování kvality, produktivity a bezpečnosti lékárenských činností prostřednictvím inovativních softwarových řešení a poradenských služeb. Více informací o firmě McCreadie Group a jejích produktech najdete na webových stránkách www.mccreadiegroup.com.

O společnosti endpoint

Firma endpoint je dodavatelem systémů a řešení pro přírodovědní obory, která využívají technologii interaktivní odpovědi (IRT® - Interactive Response Technology). V posledních deseti letech firma vybudovala špičkový tým profesionálů a vyvinula řadu špičkových produktů a technologií, které pomáhají zadavatelům úspěšně vést a provádět klinická hodnocení. Naše dynamické IRT řešení PULSE ® umožňuje randomizaci pacientů do klinických hodnocení, řízení a vedení klinického hodnocení a správu center, kde klinická hodnocení probíhají a spolu s naším nástrojem DRIVE pro řízení pohybu studijního léčiva, podstatně zvyšuje produktivitu práce, snižuje provozní náklady a zajišťuje včasné a přesné dávkování studijního léčiva. Firma endpoint sídlí v San Francisku (Kalifornie) a má pobočky ve Spojených státech amerických, zemích Evropské unie a v Asii. www.endpointclinical.com

Kontaktní informace:

Catherine Ditzler

zástupkyně ředitele pro marketing

endpoint Clinical

1-415-688-3424

E-mail: cditzler@endpointclinical.com

Jennifer Drabing

ředitelka pro komunikaci v oblasti marketingu

McCreadie Group

(734) 661-7955

E-mail: jennifer@mccreadiegroup.com

Klíčová slova USA-počítače-trh-McCreadie-endpoint

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.