Páté číslo časopisu Fórum sociální politiky: erudované články o sociálně politických dopadech koronavirové pandemie

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 13. listopadu 2020

Páté letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), je monotematické: přináší erudované články o sociálně politických dopadech koronavirové pandemie.


Pavel Kaczor, ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Táboře a vysokoškolský lektor, v prvním recenzovaném příspěvku identifikuje regiony České republiky s největšími vlivy první koronavirové vlny na tuzemský trh práce a hledá příčiny vyšší intenzity těchto důsledků v některých okresech.


V druhém recenzovaném článku pojednává trojice autorek VÚPSVu o práci z domova, tedy o organizační formě práce, kterou koronavirová pandemie významně rozšířila. Obsáhlý závěr této stati zároveň představuje aktuální shrnutí podstatných ekonomických, pracovněprávních i sociálněpsychogických aspektů práce z domova.


V pátém čísle Fóra sociální politiky dále naleznete příspěvky například o dopadech koronavirové pandemie na osoby bez domova nebo o tom, nakolik může nynější krize urychlit šíření tzv. základního nepodmíněného příjmu. Věříme, že Vás zaujmou i recenze dvou významných zahraničních publikací.


Na internetu jsme zpřístupnili dva články pátého čísla FSP. Příspěvek právníka Jana Vobořila se zabývá problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií ( https://www.vupsv.cz/2020/10/26/problematicke-stranky-digitalizace-a-trendy-zesilene-koronavirovou-pandemii-upoutavka-na-prave-vydane-5-cislo-casopisu-forum-socialni-politiky/ ).


Volně dostupný je již nyní i esej Marka Szczepańského, profesora Vysokého učení technického v Poznani, který se zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky ( https://www.vupsv.cz/2020/10/16/pandemie-koronaviru-jako-udalost-typu-cerna-labut/ ).


První přílohou této tiskové zprávy jsou názvy a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek pátého čísla Fóra sociální politiky. Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.


Druhou přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - čtvrtého letošního - čísla FSP. Toto vydání se zabývalo sociálně politickými dopady Průmyslu 4.0 i covidu-19 a přineslo velmi zajímavou recenzi, v níž profesor Jan Keller zhodnotil knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.


Dodáváme, že vydavatel Fóra sociální politiky - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. - je nyní aktivnější na internetových sociálních sítích Facebook, LinkedIN a Twitter. Těšíme se na spojení s vámi i těmito komunikačními cestami.


Facebook: https://www.facebook.com/vupsv

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/vupsv

Twitter: https://twitter.com/vyzkumny


Kontakt:

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

ikona Názvy článků, abstrakty a medailonky (i e-adresy) všech přispěvatelů 5. čísla FSP

ikona Fórum sociální politiky, č. 4, 2020

Klíčová slova ČR-koronavirus-práce-věda-média-VÚPSV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.