E-MEET EXPORT #2: Rusko

Stánek CzechTrade na veletrhu WASMA loni v Moskvě. Akce byla zaměřena na ekologii, zacházení s odpadem, čistírny a úpravny vody.

Stánek CzechTrade na veletrhu WASMA loni v Moskvě. Akce byla zaměřena na ekologii, zacházení s odpadem, čistírny a úpravny vody.

Štěpán Jílek, ředitel regionálního centra CzechTrade Moskva. Stánek CzechTrade na veletrhu WASMA loni v Moskvě. Akce byla zaměřena na ekologii, zacházení s odpadem, čistírny a úpravny vody.

O Rusko je tradičně ze strany českých firem stále velký zájem. Svědčí o tom počty zakázek pro české firmy, které zpracovávají zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Moskvě a Jekatěrinburgu. Rusko přitom žije už šestým rokem v režimu sankcí, s nimiž se však naučilo žít.

Letošní rok přinesl velké množství negativních faktorů, které mají přímý vliv na obchodní aktivity nejen českých firem v tomto zájmovém regionu. "Jmenovitě jsou to pandemie covid-19, výrazný pokles hlavních exportních komodit, propad rublu atd. Nelze opomenout ani složitou geopolitickou situaci v okolních státech," vypočítává ředitel regionálního centra Moskva Štěpán Jílek.

Ruské domácí výrobě a službám se dostává výrazné podpory ze strany ruského státu, která je vedena snahou o maximální zajištění „všeho“ z domácích zdrojů. "Tento tlak komplikuje situaci zahraničním podnikům, a dá se očekávat, že tyto tendence budou v příštích letech jednoznačně gradovat. Tématika 'záměny importu' a 'lokalizace' zůstávají jasnými prioritami ruské vlády. Za těchto podmínek by si měly české firmy před tím, než podniknou zásadní a mnohdy nevratné kroky, provést detailní předběžnou analýzu ruského trhu, aby se ujistily, že skutečně mají šanci uspět," nabádá Jílek. Přímou pomoc nabízejí dvě zahraničních kanceláře v hlavním městě a Jekatěrinburgu.

Od nákupů Ruska v zahraničí odrazuje tamní trh slabá měna, která spadla o více než 30 procent. "Firmy otálejí s investicemi do nových projektů nebo s nákupem nového strojního zařízení," připomíná Jílek. Ruku v ruce s těmito okolnostmi se mění kontingent firem, které se na CzechTrade obracejí. Doložil to aktuální seriál konzultací E-MEET. "Jestliže v minulých letech byly z velké části účastníky těchto debat firmy z oblasti strojírenství - přesného strojírenství či energetiky, v této době převažují společnosti z ostatních oblastí ekonomiky. Cítíme zvýšený zájem ze strany firem nabízejících služby, a to doslova celého spektra," líčí Štěpán Jílek.

Podle jeho názoru jde o logický vývoj, protože pro řadu strojírenských firem znamenalo uvalení sankcí na Ruskou federaci výrazná omezení a pro některé rovnou konec exportu do tohoto teritoria.

Zároveň se objevují nové příležitosti. "Doslova boom zažívá oblast online služeb, velkou výzvou je oblast ekologie a vše s ní spojené - likvidace komunálního i průmyslového odpadu, čističky odpadních a průmyslových vod. Naše kanceláře tyto trendy pečlivě monitorují a připravují v následujícím období některé podpůrné akce," říká Jílek.

Mělo by jít o komoditně zaměřené podnikatelské mise, účasti na profilových výstavách a fórech, skupinové prezentace u důležitých obchodních partnerů. Informace budou dostupné na webových stránkách obou regionálních kanceláří.

Rusko má kvůli pandemii uzavřeny hranice. Opatření pro boj s nákazou přijímá každý region individuálně. Nemožnost cestování dělá velké problémy zejména firmám, které už pracují v Rusku na projektech, protože mají problémy s příjezdem techniků a odborného personálu. "Stále více se používají moderní komunikační platformy, jako jsou ZOOM, WhatsApp, Skype, Viber a podobně. Rusové jsou v tomto poměrně hodně pokročilí. Samozřejmě platí, že ne vždy nahradí tyto nástroje klasický osobní kontakt, proto nabízíme a poskytujeme firmám možnost osobní asistence v teritoriu," popisuje ředitel Jílek.

Cílem je být maximální online dostupní pro klienty a partnery. "Firmám nabízíme pomoc s organizací webinářů, online prezentací, možnost využití zahraničních webových stránek CzechTrade k rozmístění informací o jejich firmách a produktech a tak dále," uvádí ředitel Jílek a dodává, že z plánovaných 12 společných účastí českých firem pod hlavičkou CzechTrade na výstavách v různých regionech Ruska se letos, vzhledem k přijatým protiepidemickým opatřením, povedlo uspořádat pouze jedinou skupinovou akci.

Výstavy, podnikatelské mise, ekonomická fóra, skupinové prezentace, s nimiž se počítá pro rok 2021, budou zveřejněny na webových stránkách CzechTrade.

Kontakt:

Štěpán Jílek, ředitel regionálního centra CzechTrade Moskva

stepan.jilek@czechtrade.cz

Klíčová slova ČR-Rusko-obchod-speciál-CzechTrade

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.