Výzva-volba 2 členů kontrolní rady Grantové agentury ČR

VÝZVA místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny


Místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a pověřený řízením výboru poslanec Karel Rais ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 30. listopadu 2020 předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu dvou členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky.


Případné dotazy zodpoví sekretariát výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 361, e-mail: vvvkmt@psp.cz.


Karel Rais v. r.

místopředseda a pověřený řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

ikona Výzva KR GA z 11. 11. 2020

Klíčová slova ČR-sněmovna-věda-vzdělání-kultura-Poslanecká sněmovna-GA ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.