V budoucnu se politici nebudou muset řídit jen domněnkami. To je hlavní poselství z přednášky Adkinse Zhenga z organizace TCSA na fóru Dialog kontinentů (Dialogue of Continents)

Adkins Zheng z organizace TCSA na fóru Dialog kontinentů (Dialogue of Continents)

Adkins Zheng z organizace TCSA na fóru Dialog kontinentů (Dialogue of Continents)

Organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology) byla přizvána, jako účastník panelové diskuze a přední odborná společnost, k účasti na fóru Dialog kontinentů (Dialogue of Continents), které uspořádal hamburský Institut pro světovou ekonomiku (Hamburg Institute of International Economics), ve spolupráci s výborem RBWC (Reinventing Bretton Woods Committee). Předseda organizace TCSA a její ředitel pro algoritmy, přednesl 5. listopadu 2020, u příležitosti zahájení této akce, přednášku s názvem „Embracing the Age of Imagination and Uncertainties: The Global Economic and Social Impact of COVID-19 - Doba představ a nejistot: globální ekonomika a společenské dopady pandemie COVID-19".


Pandemie silně zasáhla světovou ekonomiku a vytváří tlak jak na politické orgány, tak na tradiční mechanizmy státní správy. Ve své přednášce pan Zheng zdůraznil potřebu hledat nové cesty ze současné krize, kdy hospodářská politika tápe a centrální banky dělají svá rozhodnutí jen na základě domněnek. Řešení, které nabídla organizace TCSA, a jehož cílem je transformovat centrální banky a udělat z nich největší datová centra tak, aby lidé s rozhodovací pravomocí měli okamžitě a v reálném čase k dispozici transparentní, jasné a vědecky ověřené informace, získalo kladnou odezvu od všech zúčastněných.

Tento datový rozcestník spravovaný centrálními bankami by se tak mohl stát „hlavním zdrojem informací pro politiky" a „makroekonomickým mozkem" v dnešní složité době a podstatně tak zlepšit fungování státní správy i politiky. Účastníci tohoto fóra se shodli na tom, že data by neměly ovládat jen soukromé firmy, jako je tomu v případě velkých internetových firem. Namísto toho by data a informace měly vlastnit jednotlivé státy a jejich občané a nakládat s nimi rovnoprávnějším způsobem s cílem vytvořit rovnoprávné, trvale udržitelné, transparentní, stabilní a prosperující státy.

Přední světové organizace a vedoucí představitelé jednotlivých států, kteří se této akce zúčastnili, mají největší obavy z křehkosti ekonomiky, sociální fragmentace, změn klimatu a geopolitických tlaků a považují za nutné vyvinout společné úsilí k tomu, abychom tyto problémy uspokojivě vyřešili. Vyzvali k těsnější spolupráci mezi jednotlivými státy prostřednictvím víceoborových platforem, k pevnějšímu spojení veřejného a soukromého sektoru a k prohloubení spolupráce ve všech odvětvích, od vědy po politiku, s cílem společně nastolit cestu k inovativnímu růstu a trvale udržitelnému míru.

První panelové diskuze, která se uskutečnila v rámci této třídenní každoroční konference, se zúčastnila řada globálních organizací a politiků, včetně zástupců organizace KIEP (Korea Institute for International Economic Policy - Korejský institut pro zahraniční hospodářskou politiku), strategické organizace rakouské federální vlády Think Austria Strategy Unit, Centra pro budoucnost práce firmy (Center for the Future of Work) firmy Cognizant, Institutu pro Globální záležitosti při Londýnské škole ekonomických a politických věd (LSE - London School of Economics and Political Science) a zástupci Ministerstva financí Čínské lidové republiky. Účastníci diskutovali o důsledcích pandemie COVID-19 a o smělých, inovativních a na datech založených řešeních, která politikům umožní vypořádat se s problémy způsobenými touto pandemií.


Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329781/TCSA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329778/TCSA_2.jpg


KONTAKT: He Jia, +86-13728956115

Klíčová slova Francie-hospodářství-TCSA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.