Tisková zpráva SBK k vývoji platebních karet na domácím trhu ve třetím čtvrtletí 2020

Bezhotovostní platby táhnou technologickou edukaci domácí populace

Používání platebních karet a platby mobilem jsou ve stále větší oblibě

Technologická dostupnost a liberálnost prostředí platebních možností je atraktivní i pro konzervativnější část české populace

Síť bankomatů je vhodným doplňkem k používání platebních karet a mobilů


Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává komentář a statistiky z oblasti platebních karet za třetí čtvrtletí 2020 na domácím trhu. Chování domácí populace ve třetím čtvrtletí 2020 bylo ovlivněno rozvolněním pravidel a restrikcí (covid19) a oživené společenskou aktivitou. U domácí populace lze sledovat poměrně velkou dynamiku v používání platebních karet v běžné obchod-ní síti (v kamenných obchodech) a samozřejmě růst počtu i objemů transakcí u domácích či zahraničních e-shopů. Na druhou stranu je i nadále zřejmý transakční propad v oblasti ubytovacích služeb, gastro a služeb turistického odvětví zaměřeného na zahraniční turisty.


"Prostředí platebních karet na domácím trhu bylo ve třetím čtvrtletí letošního roku ve znamení přirozeného a silného oživení. Po rozvolnění restrikcí v souvislosti s pandemií covid19 rostly počty i objemy bezhotovostních transakcí v oblasti maloobchodu, včetně e-commerce. V meziročním srovnání u kamenných obchodů narostl objem transakcí o téměř 20%, u e-shopů nárůst objemu transakcí dosáhl až 70% meziročního srovnání", říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.


"V kontextu s rostoucí technologickou vzdělaností společnosti lze logicky předpokládat, že i nadále tj. ve střednědobém horizontu bude platební karty resp. mobily využívat k bezhotovostním platbám stále významnější část domácí populace. Změny v návycích v používání platebních karet a mobilů při bezhotovostních platbách povedou ke změnám a návykům v chování i v dalších oblastech exaktního technologického a digitálního rozvoje ve společnosti," dodává Roman Kotlán.


Hlavní ukazatele za 3. čtvrtletí 2020 a kvartální resp. meziročním srovnání


Platební karty & transakce

Počet vydaných platebních karet 13,3 mil

(pro srovnání 12,9 mil ve 2q, 12,8 mil v 1q 2020 resp. 12,9 mil ve 3q 2019)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 12,7 mil

(pro srovnání 12,3 mil ve 2q, 12,3 mil v 1q 2020 resp. 11,9 mil ve 3q 2019)

Počet platebních transakcí u obchodníků 415 mil

(pro srovnání 368 mil ve 2q, 339 mil v 1.q 2020 resp. 346 mil ve 3q 2019)

Objem platebních transakcí u obchodníků 259,6 mld Kč

(pro srovnání 235,9 mld Kč ve 2q, 211,5 mld Kč v 1q 2020 resp. 219,4 mld Kč ve 3q 2019)

Počet platebních transakcí v e-shopech 50,1 mil

(pro srovnání 48,9 mil ve 2q, 41,2 mil v 1q 2020 resp. 35,7 mil ve 3q 2019)

Objem platebních transakcí v e-shopech 53,1 mld Kč

(pro srovnání 45,3 mld Kč ve 2q, 36,4 mld Kč v 1q 2020, resp. 31,6 mld Kč ve 3q 2019)

Tisková zpráva SBK k vývoji platebních karet na domácím trhu ve třetím čtvrtletí 2020

(pokračování ...)


Infrastruktura akceptace karet - kamenné obchody & e-shopy

Počet platebních terminálů 266,138

(pro srovnání 257,659 ve 2q, 232,541 v 1q 2020 resp. 204,296 ve 3q 2019)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 247,685

(pro srovnání 239,929 ve 2q, 216,364 v 1q 2020 resp. 198,774 ve 3q 2019)

Počet e-shopů akceptující platební karty 12,669

(pro srovnání 12,669 ve 2q, 12,359 v 1q 2020 resp. 10,730 ve 3q 2019)


Bankomaty

Počet bankomatů 5,529

(pro srovnání 5,585 ve 2q, 5,669 v 1q 2020 resp. 5,559 ve 3q 2019)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 40,8 mil

(pro srovnání 32,6 mil ve 2q, 36,7 mil v 1q 2020 resp. 46,7 mil ve 3q 2019)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 198,2 mld Kč

(pro srovnání 171,6 mld Kč ve 2q, 179,5 mld Kč v 1.q 2020 resp. 214,3 mld Kč ve 3q 2019)


Poznámka: Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK - www.bankovnikarty.cz


O SBK

Sdružení pro bankovní karty je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím pro-gresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.

ikona SBK statistika za 3. čtvrtlení 2020


Kontakt pro media:

Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK, e-mail: roman.kotlan@bankovnikarty.cz

Klíčová slova ČR-banky-Sdružení pro bankovní karty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.