Stát opět ohrožuje nájemníky a výši nájmů

OSMD upozorňuje na významné negativní dopady na pronajímatele, jež vyplývají z aktuálních pozměňovacích návrhů podaných v rámci projednávaného zrušení superhrubé mzdy. Zavedení dvoupásmové daňové sazby se základní sazbou 15 % (možná až 19 %) a progresivní sazbou 23 % povede k čistému navýšení daňové zátěže pronajímatelů, a to až o 40 %. Žádná jiná skupina poplatníků nebude postižena víc, a především bez jakékoliv kompenzace. Je zjevné, že takto razantní zvýšení daňové zátěže nutně povede k poklesu investic do bytových domů a vyvolá další tlak na růst nájemného z bytů. V obojím případě to může mít negativní dopady na nájemníky.


Drtivá většina pronajímatelů, členů OSMD, každoročně reinvestuje podstatnou část výnosu z nájemného do obnovy svých nemovitostí. Navrhované změny, společně s růstem daně z nemovitosti, neustále se zpřísňujícími technickými normami a v neposlední řadě i inflačním vývojem cen stavebních prací a materiálů nutně vyvolá tlak na valorizaci i na příjmové straně - tedy nájemného z bytů.

„OSMD reprezentuje majitele nemovitostí, kteří mají korektní vztahy se svými nájemníky. O tom vypovídá i to, jak se naši členové během první vlny koronavirové krize zvládli domluvit se svými nájemníky. Majitelé nemovitostí jsou poslední, kdo by chtěl v této krizové době zvyšovat nájmy. Bohužel stát nám situaci velmi ztěžuje,“ říká předseda sdružení Milan Krček.

S ohledem na výše uvedené OSMD podporuje opoziční návrh na zachování jednotné sazby ve výši 15 % pro všechny.


Informace o OSMD

Občanské sdružení majitelů domů v České republice je zájmovým sdružením, které hájí zájmy svých členů již od roku 1990. Cílem sdružení, které má více než 3000 členů, je zajištění základních vlastnických práv vlastníků nemovitostí, tj. práva vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby majitelé nebyli znevýhodňováni proti jiným subjektům.

OSMD se aktivně angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí, včetně participace na vybudování spravedlivého a všem ohroženým skupinám obyvatel dostupného systému sociálního bydlení. OSMD je také členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí International Union of Property Owners.

V ČR je k nájemnímu bydlení využíváno 22,4 % bytů. V celkem 920 tisících pronajímaných a obydlených bytech bydlí 2,071 mil. obyvatel. Většina nájemního bydlení (827 tisíc bytů) v České republice je situována v bytových domech.


Kontakt

Ing. Aneta Bém

PR manažerka

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s.

e-mail: aneta.bem@osmd.cz

www.osmd.cz

Klíčová slova ČR-reality-daně-nájemné-firmy-OSMD

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.