LANZATECH, TOTAL A L’ORÉAL OZNAMUJÍ SVĚTOVOU PREMIÉRU: VÝROBU PLASTOVÉ LÁHVE PRO KOSMETIKU VYROBENÉ Z UHLÍKOVÝCH EMISÍ Z PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ.

První kosmetická plastová láhev vyrobená z průmyslových emisí uhlíku.

První kosmetická plastová láhev vyrobená z průmyslových emisí uhlíku.

Prostřednictvím svého inovativního partnerství uvedly společnosti LanzaTech, Total a L’Oréal ve světové premiéře prvního obalu respektujícího principy udržitelnosti, který byl vyroben ze zachycených a recyklovaných uhlíkových emisí. Úspěšný proces transformace probíhá ve třech krocích:


- LanzaTech
zachycuje průmyslové uhlíkové emise a transformuje je na ethanol pomocí jedinečného biologického procesu.


- Total, díky inovativnímu dehydratačnímu procesu vyvinutému společně s IFP Axens, přeměňuje ethanol na ethylen a následně polymerací na polyethylen, který má stejné technické vlastnosti jako materiál získaný z fosilních zdrojů.


- L’Oréal používá tento polyethylen k výrobě obalů se stejnou kvalitou a vlastnostmi jako konvenční polyethylen.


Generální ředitelka LanzaTech Jennifer Holmgren řekla: "Toto partnerství je založeno na společném cíli vytvořit čistší planetu pro všechny. Jsme vděční společnostem L’Oréal i Total za jejich závazek snížit uhlíkovou stopu jejich činnosti. Společně můžeme snížit uhlíkovou stopu obalů přeměnou uhlíkových emisí na užitečné produkty, díky čemuž se stávají produkty založené na 'uhlíku na jedno použití' minulostí."

Valerie Goff, viceprezidentka pro polymery, Total, oznámila: "Toto partnerství je vynikajícím příkladem spolupráce mezi průmyslovými firmami při vývoji plastů budoucnosti vyrobených z recyklovaného uhlíkatého materiálu a splňuje silnou poptávku našich zákazníků. Vývoj této nové cesty zaměřené na zhodnocování emisí uhlíku z průmyslové výroby k závazku skupiny přispívá také k závazku skupiny dostat se v Evropě do roku 2050 na čistou nulu."

Jacques Playe Packaging & Development Director ve společnosti L’Oréal, uvedl, že "L’Oréal neustále vylepšuje ekologickou stopu svých obalů. Touto inovací, která přeměňuje emise uhlíku na polyethylen, usilujeme o vyvinutí nového udržitelného řešení obalů. Máme ambici použít tento udržitelný materiál v naší lahvi šamponu a kondicionéru do roku 2024 a doufáme, že se k nám při používání této průlomové inovace přidají i další společnosti."


O společnosti LanzaTech

LanzaTech, společnost zabývající se recyklací uhlíkatých materiálů, je světovým lídrem v oblasti fermentace plynů, díky čemuž vyrábí udržitelná paliva a chemikálie biologickou přeměnou odpadních emisí uhlíku, včetně průmyslových odpadních plynů; syntézní plyn generovaný z jakéhokoli zdroje biomasy (např. tuhý komunální odpad), organický průmyslový odpad, zemědělský odpad); a reformovaný bioplyn.

Odbornost společnosti LanzaTech v oblasti rozšiřování fermentace, design reaktoru, strojové učení a syntetické biologie umožnily společnosti komercializovat proces recyklace a prokázat výrobu více než 100 různých chemikálií. S globálními investory a partnery má LanzaTech řadu komerčních projektů po celém světě a pracuje napříč dodavatelským řetězcem na poskytování nových cirkulárních řešení ke zmírnění uhlíku produkcí spotřebního zboží, které by jinak pocházely z čerstvých fosilních zdrojů.

Společnost LanzaTech, která byla založena na Novém Zélandu, sídlí v Illinois v USA a zaměstnává více než 170 lidí s pobočkami v Číně, Indii a Evropě.

Více informací: www.lanzatech.com


O společnosti Total

Total je rozsáhlá energetická společnost, která vyrábí a prodává paliva, zemní plyn a elektřinu. Našich 100 000 zaměstnanců je odhodláno k lepší energii, která je dostupnější, spolehlivější, čistší a přístupná co největšímu počtu lidí. Aktivní ve více než 130 zemích, naší ambicí je stát se odpovědnou energetickou společností.


O společnosti L’Oréal

Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2019 zaznamenaly obrat přes 29,87 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 88 000 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

V jádru strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 4 100 výzkumníků, kteří přispívají k naplňování kosmetických tužeb po celém světě. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 „Sharing Beauty With All" vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celého koncernu.

Více informací: https://mediaroom.loreal.com/


"Tato tisková zpráva není obchodní nabídkou ani výzvou ke koupi akcií společnosti L’Oréal. Více informací o společnosti L’Oréal najdete ve veřejných dokumentech uložených u francouzského úřadu Autorité des Marchés Financiers, jejichž anglické znění je dostupné na našich internetových stránkách www.loreal-finance.com.

Tato tisková zpráva může obsahovat informace prognostického rázu. Ačkoliv se podle názoru společnosti tyto prognózy zakládají na předpokladech, které jsou k datu zveřejnění této tiskové zprávy odůvodněné, z principu existují rizika a jistá míra nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou v reálu lišit od výsledků naznačovaných nebo odhadovaných těmito prognózami.“


Kontakty na společnost L’ORÉAL

Ivona Karvinen

Ivona.Karvinen@loreal.com


ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova Francie-kosmetika-ekologie-plasty-obaly-firmy-LanzaTech-Total-L’Oréal

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.