Barbara Guerpillon byla jmenována ředitelkou pro růst a akvizice firmy Dole

Barbara Guerpillon byla jmenována ředitelkou pro růst a akvizice firmy Dole

Barbara Guerpillon byla jmenována ředitelkou pro růst a akvizice firmy Dole

Barbara přichází z firmy Unilever, kde získala obrovské zkušenosti se spojováním podnikatelů a startupů a s budováním společných hodnot

Barbara Guerpillon se stala ředitelkou firmy Dole Asia Holdings Pte. Ltd. pro růst a akvizice, a to jak v segmentu balených, tak čerstvých potravin. Pracovat bude v Singapuru a jejím hlavním úkolem je vyhledávání příležitostí k dalšímu růstu prostřednictvím startupů, inovací a vytváření podnikatelských sítí po celém světě tak, aby společnost Dole mohla splnit své smělé cíle definované ve svém příslibu The Dole Promise. Tyto cíle se týkají výživy, trvalé udržitelnosti a sdílení společných hodnot.

Pier Luigi Sigismondi, prezident společnosti Dole Packaged Foods, LLC, říká, že paní Guerpillon má zkušenosti a znalosti, které pomohou změnit podnikání firmy Dole a naplnit tak cíle uvedené v příslibu The Dole Promise. „Na následujících pět let jsme si stanovili velmi ambiciózní cíle, mezi něž patří například zajištění přístupu k trvale udržitelné výživě pro miliardu lidí, úplné vyloučení umělých sladidel z našich potravin, nulové ztráty ovoce na našich farmách, nulové emise uhlíku a úplný zákaz používání obalových materiálů vyrobených z ropných látek."

„Všechny tyto cíle jsou velmi smělé, ale myslíme si, že jsou dosažitelné, pokud budeme mít oči, uši a dveře otevřené pro lidi s chytrými nápady a inovacemi, které nás mohou rychle posunout vpřed. Barbara je opravdu velmi talentovaná ve spojování a vyhledávání talentovaných podnikatelů s neotřelými nápady a my jí s radostí vítáme v našem týmu jako ředitelku pro růst a akvizice."

Christian Wiegele, prezident firmy Dole Asia Fresh, řekl: „Pro naše divize čerstvých i balených potravin je toto jmenování velice důležité, protože posílí naše úsilí v oblasti spolupráce s inovátory a otevře nové příležitosti k dalšímu růstu. Jednou z oblastí, kde můžeme tuto strategii uplatnit, je zemědělská technologie, protože inovace v tomto směru nám mohou významně pomoci při plnění cílů, které jsme si v červnu letošního roku stanovili v našem příslibu The Dole Promise."

„S Barbarou bude v její nové funkci úzce spolupracovat také Johann Albano, který byl nedávno jmenován do funkce ředitele pro inovace v naší asijské divizi čerstvých potravin."

Paní Guerpillon přichází do firmy Dole z firmy Unilever Foundry, kde získala obrovské zkušenosti a pomáhala firmě Unilever s vyhledáváním nových akvizic, technologií a produktových inovací. Během svého působení ve firmě Unilever úspěšně předložila 120 projektů, ze kterých vzešlo 25 pilotních studií a 4 přímé pilotní studie se spotřebiteli, což v konečném důsledku vedlo k realizaci celkem 9 produktových inovací a 3 inovací v oblasti maloobchodního prodeje.

Paní Guerpillon říká, že firma Dole srozumitelně a jasně komunikuje svou otevřenost k inovacím, a to zejména díky plánovaného investičnímu fondu Sunshine for All Investment Fund, který je příkladem odhodlání firmy Dole spolupracovat se startupy, inovátory a progresivními partnery při naplňování cílů stanovených v příslibu The Dole Promise.

„Naše vize je jednoduchá. Věříme v sílu partnerství a spolupráce a opravdu se snažíme maximálně spolupracovat se startupy při naplňování našeho příslibu. Souhlasím s tím, že stanovené cíle jsou opravdu smělé, ale ještě jsem se tu nesetkala s vedoucími pracovníky, kteří by neměli ambice tyto cíle splnit. Máme desítky let zkušeností s pěstováním potravin, výživou, balením, logistikou a rychlými dodávkami spotřebního zboží, takže věřím, že naše schopnost financovat, vymýšlet a realizovat pilotní projekty bude velmi atraktivní pro budoucí generace chytrých a inovativních lidí. Rádi se seznámíme s nápady investorů, startupů i inovátorů z celého světa," řekla paní Guerpillon.

O příslibu společnosti Dole (The Dole Promise)

V červnu 2020 firma Dole zveřejnila svůj příslib The Dole Promise, jehož třemi základními pilíři jsou výživa, trvalá udržitelnost a sdílení hodnot.

Přínos pro lidi : přístup k udržitelné výživě pro miliardu lidí do roku 2025. Přiblížit se k nulové hodnotě zpracovaného cukru ve všech produktech společnosti Dole do roku 2025.

Přínos pro planetu : do roku 2025 dosáhnout nulových ztrát ovoce při jeho dodávkách z farem společnosti Dole na trh. Do roku 2025 úplně přestat používat plastové obaly na bázi ropy. Do roku 2030 zcela eliminovat uhlíkové emise v provoze firmy Dole.

Přínos pro akcionáře: společnost Dole bude i do budoucna kladně působit na všechny zemědělce, komunity a lidi, kteří pro společnost Dole pracují, tím, že se jim bude snažit zajistit rovné příležitosti a platy, ze kterých mohou vyžít. Navíc bude společnost Dole nadále zvyšovat úroveň bezpečnosti, výživy a životní úrovně. Firma rovněž usiluje o prosazování lidských práv v rámci svých provozů a dodavatelských řetězců, a to vytvořením kultury transparentnosti a odpovědnosti. Společnost chce rovněž do roku 2025 zvýšit hodnotu firmy o 50 %.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323248/Barbara_019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

KONTAKT: Melissa Vigue, mvigue@peppercomm.com

Klíčová slova Singapur-potraviny-pěstování-Dole Packaged Foods

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.