P2B platforma RONDA INVEST roste i v době krize

RONDA INVEST poskytla podnikatelům úvěry v souhrnné výši již přes 780 milionů korun a investorům na úrocích z těchto úvěrů vyplatila více než 35 milionů korun.


Počet uživatelů online platformy RONDA INVEST, která umožňuje investování do zajištěných podnikatelských úvěrů s výnosem až 6 % ročně, nedávno překročil tisícovku a jejich počet stabilně roste i v této nejisté době. Významně se na tom podílí fakt, že klienti v RONDĚ nepřímo investují do kvalitních nemovitostí zejména v Praze a krajských městech, které ani v této době neztrácí hodnotu.

"Ukazuje se, že stávající nejistá doba táhne Čechy k investicím, které považují za bezpečné. A to jsou takové, na které si mohou sáhnout - například nemovitosti. Stále více Čechů vnímá investice do nemovitostí nebo titulů zajištěných nemovitostmi jako jeden z mála bezpečných a racionálních způsobů, jak zhodnotit své životní úspory. Aktuální podmínky na tuzemském trhu, kdy míra inflace stabilně přesahuje 3 %, zatímco zhodnocení na bankovních depozitech se blíží nule, podněcují k investicím do aktiv, které neztrácí hodnotu a jejichž cena naopak s rostoucí inflací roste. Trend zvýšeného zájmu o nemovitosti a jejich zdražování je patrný i v západních zemích jako například v Německu, Británii nebo Spojených státech," říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel platformy.

Stávající situace samozřejmě způsobuje nemalé ekonomické potíže řadě subjektů. Podobně jako banky i RONDA nedávno zpřísnila kritéria při posuzování podnikatelských záměrů žadatelů o úvěr, zejména v oblasti posuzování schopnosti splácet úvěr. "Protože si zakládáme na důsledném řízení rizika, chceme raději pomaleji růst, než aby byli investoři vystavováni zvýšenému riziku. Zatím se nám potvrzuje, že náš model postavený na zajištění nemovitostí v kombinaci s přísnou úvěrovou politikou je funkční a dlouhodobě udržitelný," komentuje Blažek.

Aktuálně RONDA INVEST nemá žádného dlužníka, který by neměl uhrazenu byť jen jedinou splátku, zároveň žádný z dlužníků nepožádal o zákonný odklad splátek. "Jsme pyšní na to, že jsme mohli našim investorům až dosud vyplatit všechny výnosy včas. Ve stávající nelehké době je to pro nás povzbuzení do další práce," dodává Blažek.


Kontakt:

Barbora Kováčová

Marketing Manager

Email: kovacova@bkmarketing.cz

Klíčová slova ČR-finance-reality-služby-firmy-Ronda Invest

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.