Pomůže stříbro určené pro armádu v boji s covid-19?

Pomůže stříbro určené pro armádu v boji s covid-19? Foto autor: Michal Sokol

Pomůže stříbro určené pro armádu v boji s covid-19? Foto autor: Michal Sokol

Na začátku první vlny covid-19 média prostřednictvím serveru denik.cz přinesla informaci týkající se použití vojenské technologie, která byla z titulu společenské nouze uvolněná za účelem ušití speciálních roušek a šátků obsahujících stříbro, tzn. byla vytvořena zajímavá alternativa ochrany pro občany, kteří by se rádi chránili kvalitním materiálem. Po několikaměsíčním "boji" proti covidu-19 v souvislosti s aktuální situací by společnost Aspeva chtěla upozornit na své poznatky, které sesbírala jako zpětnou vazbu od svých zákazníků v návaznosti na své profesní zkušenosti z oblasti elektrotechnického zaměření.


V první řadě je nutné říct, že uvedený materiál byl původně vyvinutý na základě požadavku speciálních složek armády USA jako ochrana před elektromagnetickým zářením. Na souvislost mezi materiálem a covidem-19 se ptá mnoho klientů. Alfou omegou je vysoká proporce vtkaného stříbra, ne postřiku, které je samo o sobě antibakteriální, antiseptické, antivirové. Díky složení se tedy v roušce již v průběhu nošení na tváři ničí bakterie a viry, které se mají tendenci, dle mnoha dostupných průzkumů laboratoří, již např. po 2 hodinách množit a způsobují sekundární respirační a dermatologické problémy. Stříbro zamezuje mimo jiné množení bakterií, jakými jsou například stafylokokus aureus, escherichia coli nebo klebsiella pneumoniae, která vytváří v plicích zánětlivé procesy.

Kromě jiného, kov obsažený v materiálu třením mezi různými vrstvami látky vytváří elektrostatický náboj, který jako magnet v sobě zadržuje částice viru a nepustí je dále. Poukázal na to výzkum laboratoří ve Spojených státech (výzkum prezentován v dubnovém vydání na stránkách serveru denik.cz), který vyhodnotil roušky vytvářející elektrostatické pole, jako efektivnější. Požadavkem je, aby vnitřní vrstvou roušky byla bavlna. Vzhledem ke stoupajícím číslům pozitivně testovaných je nutné se zamyslet nad důvody stávajícího nepříznivého stavu. Může jím být nedodržování hygienických předpisů, nedodržování doporučených odstupů, ale i nižší efektivita používaných roušek šitých doma. Nelze si na ulici nevšimnout roušky zvlhlé několikahodinovým nošením, což je v rozporu se základními hygienickými zásadami, které bychom měli dodržovat. Realitou všedních dní může být ekonomická napjatost mnoha rodinných rozpočtů. Cílem je proto nabídnout produkt, který má šanci uspět i u většinové populace nejen České republiky, která je krizí přímo dotčena.

Je proto důležité, aby na trhu existovala alternativa, která skloubí dva různé pohledy na současnou potřebu, a to cenovou přijatelnost a funkčnost. V návaznosti na opakovatelnost použití rouška Aspeva cenově vychází v řádu jednotek Kč na 1 den. Vzhledem ke způsobu vtkaní se při dezinfekci roušky a jejím praní stříbru nestane nic, tzn. že se nevyplaví jako u postřiku, který vydrží 3-5 pracích cyklů a ochrana je pryč. Aspeva je navržena způsobem, aby těsnila kolem lícních kostí a nosu, tj. nevytvářela vzduchové průduchy, jako například při použití jednorázových ústenek. Systém upevnění je variabilní, vyměnitelný, dle požadavku klienta.

S nadcházejícím zimním počasím je otázkou vhodná forma ochrany v případě například sněžení nebo nepříznivého počasí. Jednorázové roušky nebo tenké materiály poměrně rychle zvlhnou a bude nutné je častěji měnit. Kromě již výše zmíněného stříbra, je rouška, případně šátek Aspeva, utkaná z hebkého bambusového vlákna, které je skvělým absorbentem. Vnitřní vrstvu výrobků pak tvoří nejkvalitnější hustě tkaná zdravotnická bavlna.

Co se týče zpětné vazby našich odběratelů, alespoň těch, kteří měli tu potřebu se nám ozvat, je, že si zatím udržují své zdraví a covid-19 se jim obloukem vyhýbá. Jsme za to rádi. Z našeho pohledu jsme se snažili udělat něco prospěšného a taky přistoupit k tématu jiným způsobem dle našich vlastních možností a schopností. Přejeme všem hodně zdraví, ať se nám podaří zachovat si chladnou hlavu i v nadcházejících měsících.


Kontakt: www.aspeva.cz


ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-koronavirus-armáda-firmy-Aspeva

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.