Vladimír Cnota jmenován šéfem výboru pro Katar v HK ČR

Skupinové foto s vlajkami ČR a Kataru

Skupinové foto s vlajkami ČR a Kataru

Jednání v prostorách Hospodářské komory ČR Předání pověřovacího dopisu zahraniční sekce HK ČR z rukou Ing. Mazánka Pan Vladimír Cnota a pan Radek Jakubský, Viceprezident HK ČR

Obchodní komora CCPF - Czech-Qatar Chamber of Commerce - usilující o zajištění čilých obchodních vztahů mezi Českou republikou a Státem Katar, dosáhla ve čtvrtek 22. října další významné mety. Prezident česko-katarské komory, pan Vladimír Cnota, byl jmenován předsedou výboru pro Katar v rámci Hospodářské komory ČR (HK ČR), což je jediný zákonný a zároveň největší zástupce podnikatelů v České republice.


Spojení úsilí obou hospodářských komor jistě povede k posílení česko-katarských obchodních vztahů a usnadní českým podnikatelům vstup na katarský trh. Hlavní devizou CCPF - Czech-Qatar Chamber of Commerce je výborná znalost obchodního prostředí a kultury v Kataru. Komora již v posledních letech organizovala a sponzorovala řadu událostí v obou zemích. Komora se ovšem nesoustřeďuje pouze na byznys. Kromě jiného uspořádala například výstavu uměleckých děl českých sběratelů v Dauhá, hlavním městě Kataru.


Do portfolia aktivit česko-katarské komory rovněž patří sekce logistiky. CCPF Logistics již několik let zvyšuje obchodní bilanci mezi oběma zeměmi skrze svou činnost. Tato sekce česko-katarské komory vyváží české výrobky z oblasti automotive do Kataru, stejně jako stála za prvním vývozem chemických látek, světového umění a dalšího speciálního zboží z ČR do Kataru, čímž došlo k získání cenných zkušeností s dovozními předpisy v Kataru, včetně nastavení náležitostí k potřebám vystavení ATA karnet. Zboží i přes současnou pandemii, která omezuje zásadně obchodní činnost i v Kataru, nepřestává proudit mezi oběma zeměmi a dá se očekávat, že po uvolnění restrikcí bude zájem o Katar nadále růst.


Katar má jistě co nabídnout českým podnikatelům i turistům. Pozici prémiové turistické destinace v regionu si Katar buduje za podpory Qatar Airways, národního leteckého dopravce, projekty typu mistrovství světa ve fotbale, které se bude konat v této blízkovýchodní zemi již za dva roky, a mohutnými investicemi do infrastruktury. Katarská vláda se navíc v současné době snaží přilákat zahraniční investory, poskytuje zajímavé investiční pobídky a otevírá pro zahraniční subjekty odvětví, která byla předtím uzavřena pro domácí firmy.


CCPF česko-katarská komora chystá na další měsíce řadu projektů. Ve fázi přípravy je podnikatelská mise do Kataru, která by se měla konat začátkem příštího roku, chystá se rovněž etnografická výstava o českém folkloru v National Museum of Qatar, stejně jako projekt českého domu v Kataru pod názvem "Made in Czech Republic" pro prezentaci českých firem se zájmem o katarský trh. Česko-katarská komora je rovněž připravena pomoci českým podnikatelským subjektům se vstupem na katarský trh, a to jak prostřednictvím konzultací, tak i se samotným založením firmy v Kataru. Komora je rovněž připravena zprostředkovat nákup nemovitostí v Kataru, pronájem výrobních a montážních prostor, stejně jako orientaci v bankovním sektoru. Čeští podnikatelé tak mají optimistické vyhlídky na úspěšnou spolupráci v Kataru.


Kontakt:

Mgr. Igor Dostalík

CCPF - Czech-Qatar Chamber of Commerce

www.ccpf.cz

Klíčová slova ČR-Katar-hospodářství-HK-firmy-CCPF

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.