Organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) odpovídá na nejčastější obavy týkající se vývoje hospodářství po pandemii

Jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

Jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

Organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) odpovídá na nejčastější obavy týkající se vývoje hospodářství po pandemii, a to prostřednictvím série konferencí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kterou pořádá výbor RBWC a která přináší průlomová makroekonomická řešení založená na dostupných datech.

Výbor RBWC (Reinventing Bretton Woods Committee) nedávno uspořádal první ze série svých podzimních konferencí Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky s názvem "The Economics of Pandemics: The Role of Data - Ekonomika pandemie - Úloha dat". Do panelové diskuze byla přizvána také organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) jako odborný poradce pro měnové technologie.

Týdenní konference Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se zúčastnili přední odborníci z centrálních bank z celého světa, jako například ředitel statistiky Banky pro mezinárodní platby a také guvernéři a zástupci centrálních bank z Japonska, Kanady, Singapuru, Španělska, České republiky, Arménie, Jihoafrické republiky, Brazílie, Mexika a Peru. Účastníci diskutovali o tom, že po pandemii bude důležité uplatňovat politiku založenou na datech a sdíleli své vize o zvyšování odolnosti ekonomiky prostřednictvím zavádění finančních a technologických inovací.

Pan Adkins Zheng, ředitel organizace TCSA pro přípravu algoritmů, zdůraznil, že řešením globálních ekonomických problémů jsou inovativní makroekonomické teorie a datové technologie.

Výzkumnému týmu organizace TCSA se podařilo dosáhnout dvou významných průlomových úspěchů při budování "národních databází ekonomických údajů", které mají pomoci politikům na celém světě:

V první řadě organizace TCSA vyvinula plně digitalizovanou a algoritmickou makroekonomickou platformu, která umí synchronizovat a integrovat národní ekonomické a daňové údaje s daty z měnových a finančních systémů. Tato platforma tak představuje další vylepšení aktuálně platných mezinárodních statistických norem, jako jsou například "SNA, GFS nebo MFSMCG."

Navíc se organizaci TCSA podařilo překonat kritické místo při počítačovém zpracování obrovského množství národních ekonomických údajů. Většina zemí navrhla využít konceptu "národní databáze ekonomických údajů", nicméně jednotlivé státy neumějí vyřešit nedostatek výpočetního výkonu a finanční náročnost této investice. Organizace TCSA vyvinula datové systémy s jednodušší algoritmickou strukturou, která se stane základem rychlých, na logice založených a cenově příznivých datových sítí nové generace.

S cílem rozšíření nabídky poradenských služeb do různých ekonomických oblastí, zřídila divize pro globální záležitosti organizace TCSA několik týmů pro různé jazykové oblasti. Tyto týmy jsou vybaveny pro komunikaci v angličtině, ruštině, španělštině a arabštině.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317082/aaa0298c3c3f29d69a21c26b619a02b.jpg

KONTAKT: Kathryn Ho, +86-13728956115

Klíčová slova USA-hospodářství-koronavirus-TSCA

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.