Společně pro oceány

Ochrana přírody, podpora udržitelného rybolovu a ohleduplné chování - to jsou hlavní cíle mezinárodního projektu společnosti Rio Mare a Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Oceány jsou domovem více než 250.000 druhů živočichů a rostlin. Představují proto vysoce hodnotný přírodní zdroj, který je třeba aktivně chránit a chovat se k němu ohleduplně. Z toho důvodu se značka Rio Mare zavázala, že bude do roku 2024 vyrábět své produkty pouze a výhradně ze surovin pocházejících z udržitelného rybolovu.


Toto partnerství mezi Rio Mare a WWF zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností a pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením tak zvaných „zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti a korektního rybolovu.


Pomoci může každý z nás! Jak? Stačí zajímat se o původ ryb, které kupujeme a vždy si vybírat produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. To znamená ohleduplným a transparentním způsobem. Tyto výrobky poznáme díky označení certifikací MSC, tedy modrým logem s bílou rybkou. Seznamte se s projektem "Společně pro oceány" - i Vy můžete pomoci věci změnit a zachránit zdraví oceánů pro budoucí generace.


Více na: https://www.riomare.cz/spolecne-pro-oceany/


Kontakt:

Helena Krausová

helena.krausova.PR@gmail.com

Klíčová slova ČR-příroda-chov-potraviny-ryby-oceány-WWF-Rio Mare

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.