Nyní k dispozici: 14. vydání Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí od společnosti Atradius Collections

Dopady COVID-19 na globální ekonomiku by mohly způsobit celosvětové zhoršení platební morálky v segmentu B2B. Pro zvýšení úspěšnosti vymáhání pohledávek a minimalizaci odpisů je nezbytná znalost postupů a právních předpisů jednotlivých zemí. Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí je nezbytnou příručkou mezinárodních firem v procesu zlepšování vymáhání pohledávek v době nejistoty.


Stáhněte si svou kopii zde: https://atradiuscollections.com/cz/connect/st%C3%A1hn%C4%9Bte-si-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pr%C5%AFvodce-vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%ADm-pohled%C3%A1vek.html

Nejnovější ekonomický výzkum společnosti Atradius předpovídá nárůst 26% globální platební neschopnosti z důvodu pandemie způsobené koronavirem, který tlačí světovou ekonomiku do recese. To by mohlo vést ke zpoždění plateb nebo jejich prodlení, které má vliv na celý obchod. Je bezpodmínečně nutné, aby mezinárodní společnosti činily informovaná rozhodnutí o vymáhání svých pohledávek po splatnosti.

Práce se zahraničními platebními praktikami v rámci zahraničních právních rámců byla jednou z hlavních výzev vymáhání pohledávek v zahraničí. Nadnárodní společnosti mohou nyní využít příručku Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí, která je provede různými přístupy vymáhání pohledávek v 50 zemích. Příručka Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí poskytuje užitečné postřehy a rozsáhlé odborné znalosti od mimosoudního vymáhání - vymáhání stárnoucích pohledávek při zachování obchodních vztahů - až po soudní vymáhání - vymáhání nedobytných pohledávek právními kroky v souladu s místními zákony a legislativou.

Od svého prvního vydání si každoroční publikace Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí získala důvěru podniků a stala se zdrojem informací o mezinárodním vymáhání pohledávek. Za současných ekonomických podmínek je to cenný nástroj pro všechny podniky, které chtějí chránit své peněžní toky.

"Naši právníci a inkasisté sdílí velkou část svých odborných znalostí a zkušeností v příručce Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí. Jsem si jist, že pro vás bude velmi užitečným a podrobným zdrojem pro všechna vaše obchodní rozhodnutí týkající se vymáhání pohledávek," říká Rudi de Greve, Global Operations Officer ve společnosti Atradius Collections.


Zde si stáhněte kopii 14. vydání příručky Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí: https://atradiuscollections.com/cz/connect/st%C3%A1hn%C4%9Bte-si-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-pr%C5%AFvodce-vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%ADm-pohled%C3%A1vek.html


O Atradius Collections

Atradius Collections pokrývá prostřednictvím svých 33 poboček vymáhání obchodních pohledávek v 96 % zemí světa. Široká škála služeb od mimosoudního a soudního vymáhání až po kompletní outsoarcing vymáhání pohledávek, pomáhá společnostem po celém světě zaplatit jejich nezaplacené pohledávky. Atradius Collections je součástí Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jedné z předních světových úvěrových pojišťoven.


Web: https://atradiuscollections.com/cz/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/atradius-collections

Twitter: www.twitter.com/AtradiusCollect


Pro další informace:

Pavel Vich

Email: inkaso.cz@atradius.com

Telefon: +420 236 089 257

Klíčová slova Nizozemsko-finance-koronavirus-firmy-Atradius Collections

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.