Upálit neznamená vyvrátit

Společnost BH Securities se na kapitálovém trhu pohybuje již déle než 25 let. Za toto čtvrtstoletí jsme již mohli být svědky několika milníků, které vejdou do učebnic dějepisu. Docházelo k válkám a katastrofám, ale i k velkým skutkům, které posunuly lidstvo kupředu. Slavní a významní lidé umírali a rodili se ti, kteří na svůj zápis do historie teprve čekají. Ti nejvýraznější z nich, které si budeme chtít trvale připomínat, mohou být jednou zvěčněni prostřednictvím vlastní zlaté mince. Jejich tvář bude rukou medailéra zachycena do kousku kovu, který drží svou hodnotu po tisíce let. Stejný osud letos potkal renesančního myslitele Giordana Bruna, jenž se stal inspirací pro umělecké dílo Michala Vitanovského. Pamětní minci připomínající pobyt tohoto italského filozofa a kosmologa v Praze při příležitosti 420 let od jeho upálení vydává BH Securities ve spolupráci se švýcarskou rafinerií drahých kovů PAMP.


Pocta mysliteli


Muž, jenž inspiroval vznik této mince, se narodil jako Filippo Bruno v italské vesnici Nola, později vstoupil do řádu dominikánů a přijal nové jméno Giordano. Pro své názory, které se neslučovaly s náboženskými dogmaty, byl v období vrcholící renesance trnem v oku mnoha církevním hodnostářům. Proto většinu života strávil cestováním mezi různými evropskými šlechtici, kteří mu vždy na čas poskytli útočiště pro práci a bádání. Jedním z jeho mecenášů se stal i známý milovník učenců a mystiků, císař Rudolf II. Bruno tak po nějaký čas pobýval v Praze. Právě přiblížení tohoto občas neprávem přehlíženého učence v české kulturní sféře bylo jedním z důvodů, proč si jej pro svou ojedinělou minci v BH Securities vybrali.


Giordano Bruno totiž svými názory a pohledem na svět předběhl svou dobu o staletí. Nejenže nesouhlasil s doktrínou tvrdící, že Země je středem vesmíru, dokonce ve svých úvahách došel ještě dál než Koperník a Galilei. Proklamoval, že sluncí a jejich soustav, jež se kolem nich otáčejí, je ve vesmíru mnoho a Země je jen jedním z mnoha světů v nekonečném prostoru. Těmito překvapivě trefnými tezemi tak přímo podkopával dogmata, ze kterých katolická církev odvozovala svou duchovní moc. Proto byl nakonec zajat a mučen, aby odvolal svá rouhačská tvrzení. Když se však Giordano Bruno odmítl podvolit, byl odsouzen a v roce 1600 upálen na hranici. Odtud také jeho slavný citát, který provází i příběh pamětní mince: "Upálit neznamená vyvrátit!"


Unikátní návrh


Je zřejmé, že takto inspirativní osobnost si zaslouží také jedinečné ztvárnění. Proto BH Securities k tvorbě mince pozvalo i jednoho z nejlepších českých medailérů, Michala Vitanovského, autora československého Řádu T. G. Masaryka (1990), českého Řádu bílého lva (1994) a řady dalších pamětních mincí, medailí a insignií.


Kresba návrhu, která celému procesu předchází, však zůstává po staletí stejná. Michal Vitanovský je totiž tradicionalista a při své práci zůstává věrný papíru a tužce. Nejprve načrtne několik variant dle námětu, který má výsledek znázorňovat. V případě mince BH Securities byla výzvou již samotná tvář Giordana Bruna, jejíž podoba je známa pouze z rytiny, která sama vychází ze staršího nedochovaného portrétu. Mince dále obsahuje stylizovaný motiv ohně a symboly Prahy, tzv. pragensia. Pro finální ztvárnění byl vybrán detail Pražského hradu a orloje, jakožto dobového astrolábu.


Na první pohled také zaujme symbolika státu, pod jehož hlavičkou se mince vydává. V tomto případě jde o Šalamounovy ostrovy. Vidět na tuzemské minci podobiznu formální hlavy státu Šalamounových ostrovů Alžbětu II. může být pro laika matoucí. Důvod je ten, že se jedná o tzv. smart minci. Na rozdíl od svých pamětních protějšků slouží investiční smart mince především jako prostředek k uchování hodnoty a k jejímu navýšení. Jako takové nesou mince vždy nějakou nominální hodnotu a jsou oficiálním platidlem. Díky tomu jsou osvobozeny od DPH. Česká národní banka tento typ mincí nepodporuje, a proto nezbývá než najít jiný stát, jehož centrální banka smart mince povoluje a jeho jméno zároveň přidá i na zajímavosti a atraktivitě.


Uchovatel hodnoty


Výsledkem je tak unikátní a vzácný artefakt. Mince, která je vyrobena ze zlata, tedy z kovu, který obstál jako uchovatel hodnoty napříč lidskou historií. Její ryzost garantuje jedna z nejprestižnějších světových rafinerií zlata, švýcarský PAMP. Jedná se navíc o světově unikátní a originální dílo, které existuje pouze v omezeném počtu kusů. Reliéf mince v sobě nese preciznost, českou tradici a uměleckou hodnotu, kterou jí vtiskl Michal Vitanovský. A především má v sobě vzor budoucím generacím. Silný příběh o tom, že ve svou pravdu je třeba věřit a že myšlenky podložené zdravým rozumem se nedají zapudit. Upálit totiž neznamená vyvrátit.


Dvouuncová smart mince s motivem Giordana Bruna vyjde na konci října 2020 a má atraktivní cenu 109.900 korun.


Více o projektu: https://www.investice.cz/giordano-bruno/

Klíčová slova ČR-finance-trh-výtvarné-numismatika-firmy-BH Securities

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Kultura
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.