Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu se přidala k Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

SZKT, z.s. jako oborová organizace se připojila k Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, které bylo uveřejněno dnes spolu s tiskovou zprávou. Tímto prohlášením a jeho šířením se snažíme upozornit veřejnost i odpovědné osoby, že považujeme za nepřijatelné, aby bez náležité společenské a odborné diskuse vláda projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho části.

Prohlášení a tisková zpráva je k dispozici na našich webových stránkách: https://szkt.cz/aktuality/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-projektu-dunaj-odra-labe.

Kontakt:

Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s.

Klíčová slova ČR-příroda-ekologie-média-SZKT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.