Názory vrcholových manažerů na vývoj ekonomiky se, ve srovnání s březnem, liší ještě více. Nicméně téměř všichni se v nedávno provedeném průzkumu organizace YPO shodují na tom, že aktuální změny v podnikatelském prostředí přinesou dlouhodobé výhody

Více než 2500 vrcholových manažerů z celého světa, kteří se tohoto průzkumu zúčastnili, má lepší představu o tom, jak touto novou dobou úspěšně proplout


Podle nového průzkumu, který provedla organizace YPO, globální komunita 28.000 vrcholových manažerů, téměř polovina vedoucích pracovníků ze 100 zemí světa zveřejnila, ve srovnání s 1. březnem 2020, podstatně horší výhled finančních výsledků firem, které řídí.


Přestože 49 % vrcholových manažerů se obává zhoršení výsledků svých podniků, více než jedna třetina (37 %) respondentů naopak v tomto novém průzkumu uvedla, že očekává mírně lepší nebo výrazně lepší výsledky ( YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World ). Nicméně, oproti výsledkům předchozího průzkumu (YPO Survey data) jde v obou případech o optimističtější odhady.


Tento průzkum se konal ve dnech 21. až 24. září a zúčastnilo se ho 2572 respondentů. Ti v průzkumu vyjádřili své názory na vývoj ekonomiky, uvedli informace o meziročním výhledu podniků, které řídí a svůj pohled na to, jak pandemie navždy změní pracovní trh.


Mezi další zásadní zjištění, která tento průzkum přinesl, mimo jiné, patří:


● Vedoucí pracovníci jsou obecně optimističtější, co se týče růstu tržeb v následujících 12 měsících, nicméně názory respondentů se poměrně rozcházely, když 39 % odhadovalo nárůst tržeb o 10 % a více, zatímco 35 % respondentů očekává pokles tržeb o 10 % či více.

● Co se týče pracovních sil, tak zde se odhady liší méně. Mnoho (45 %) respondentů se domnívá, že za rok bude celkový počet zaměstnanců v podnicích, které řídí, stejný jako letos, zatímco 30 % předpokládá , že do roka dojde ke snížení celkového počtu zaměstnanců o 10 % nebo více.

● Mnoho (40 %) vedoucích pracovníků očekává, že celková výše investic v jejich podnicích zůstane v následujícím roce stejná, zatímco ostatní respondenti zastávají ve stejné míře názor, že buď dojde k více než 10% poklesu investic, nebo naopak k jejich 10% růstu.

● Flexibilní pracovní úvazky pro zaměstnance zůstanou. Více než tři čtvrtiny (78 %) vedoucích pracovníků je chce i nadále zaměstnancům nabízet i po odeznění pandemie COVID-19.

● Vedoucí pracovníci se domnívají, že změny, které ve svých podnicích provedli, jako jsou investice do digitalizace či technologií (51 %), zeštíhlení provozů, včetně snížení počtu zaměstnanců (46 %) a investic do zvýšení konkurenceschopnosti (43 %) kvůli pandemii, přinesou jejich podnikům dlouhodobé výhody.

● Služební cesty jsou stále nejisté. I když většina (47 %) vedoucích pracovníků nemá problém cestovat za obchodem v rámci země, názory na cestování do zahraničí a v globálním měřítku se liší, přičemž 12 % respondentů je ochotno cestovat do zahraničí, zatímco 27 % respondentů neví, kdy budou do zahraničí ochotni cestovat.


Metodika průzkumu YPO Global Pulse:


Průzkum YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World provedla organizace YPO od 21. do 24. září 2020, prostřednictvím online dotazníku. Průzkumu se zúčastnilo celkem 2572 členů organizace YPO. Konfidenční interval tohoto průzkumu činil 95 % ± 1,84 %.


O organizaci YPO:


YPO je globální komunita vedoucích pracovníků, která sdružuje více než 28.000 ředitelů a manažerů ze 142 zemí světa. Všichni naši členové sdílí společný názor, že svět potřebuje lepší vůdce. Za každým z našich členů jsou významné manažerské úspěchy, kterých dosáhli už v mladém věku. Podniky a organizace, které naši členové řídí, mají dohromady roční tržby kolem 9 bilionů dolarů. Členové organizace YPO se vzájemně inspirují a podporují a v duchu důvěry a otevřenosti si předávají své výjimečné zkušenosti a znalosti. Další informace získáte na webové stránce ?ypo.org.


Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg


KONTAKT: Amy Zelvin Reid, areid@ypo.org, +1 646 678 0575

Klíčová slova USA-finance-hospodářství-YPO

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.