Virtuální setkání odborníků na konferenci BIM a digitalizace ve stavebnictví 2020 v Bratislavě

První prezentace patřila zástupcům společnosti DELTA Slovensko. Z ČR se přes telemost připojil Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA, a ze studia jeho kolega Martin Mišún.

První prezentace patřila zástupcům společnosti DELTA Slovensko. Z ČR se přes telemost připojil Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA, a ze studia jeho kolega Martin Mišún.

Panelová diskuze 6. ročníku Konference BIM a digitalizace: zleva: moderátor Ing. arch. Vladimír Hain, Matej Grébert ateliér Compass, Martin Mišún DELTA Slovensko, Daniel Marinica CREATERRA. Na obrazovkách: Zofia Feliksinska HB Reavis Slovakia, Erik Štefanovič DELTA Slovensko, Jaroslav Synek Metrostav a.s., Praha

Šestý ročník konference BIM a digitalizace ve stavebnictví přesunuli organizátoři z kongresového sálu na internet. Díky novému online formátu byla inovativnější, přístupnější a v mnohých ohledech lepší. Konference tak byla skutečně opět mezinárodní. Navzdory situaci s covid-19 se 24. září 2020 virtuálně setkali odborníci z oblasti stavebnictví a architektury z více zemí a přednesli své inspirativní přednášky. Šestý ročník odborné BIM konference zorganizovalo Vydavatelství EUROSTAV pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.


Pro Vydavatelství EUROSTAV bylo v momentální situaci spojené se šířením koronaviru přirozené upřednostnit zdraví a bezpečí lidí a zorganizovat konferenci pro odborníky ze stavební branže a architekty virtuálně. Díky technologiím a internetu se vysílalo naživo ze studia a konference tak opět nabídla účastníkům a hostům nové zajímavé informace ze světa BIM. Zásluhu na tom mají i podporovatelé konference - Slovenská komora architektov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov. Poděkování organizátorů patří i partnerům konference: hlavnímu partnerovi společnosti DELTA Slovensko, odborným partnerům - společnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika, s. r. o., společnosti EUROVIA SK, a. s., společnosti STRABAG, instituci Odborná rada pro BIM, společnosti BIM.POINT. Vystoupení třinácti speakerů patřících k evropské špičce v problematice BIM sledovalo naživo z pohodlí svého domova či kanceláře více jak 180 účastníků. Po úvodním přivítání výkonné ředitelky Vydavatelství EUROSTAV Michaely Koreňové se chopil mikrofonu moderátor konference Ing. arch. Vladimír Hain a uvedl první blok přednášek.


1. blok: Propojení účastníků stavebního procesu do jednoho (BIM) celku

První prezentace patřila zástupcům společnosti DELTA Slovensko, hlavnímu partnerovi konference. Z ČR se přes telemost připojil Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA, a ze studia jeho kolega Martin Mišún. Společně odhalili BIM z pohledu 3C, tedy jako prostředek kooperace, komunikace a koordinace (Cooperation, Communication, Coordination), a demonstrovali to na konkrétním mezinárodním projektu, který s projektovým týmem jež zahrnuje více než osmdesát odborníků mluvící čtyřmi různými jazyky aktuálně připravují. Druhé přednášky se chopila Lucia Benkovičová, architektka, redaktorka, autorka mnohých publikací a expertka registrovaná v databázi APVV a EC. Objasnila rozdíly mezi virtuální, rozšířenou a smíšenou realitou a zaměřila se zejména na jejich využití v architektuře a stavebnictví. První blok prezentací ukončil svým vystoupení na dálku David Neužil z české společnosti Construsoft, který přiblížil softwarové 3D BIM řešení pro různé konstrukce a zaměřil se na Tekla Structures pro ocelové a železobetonové konstrukce a jejich detaily.


2. blok: Digitalizace BIM v praxi

Druhý blok zaměřený na zkušenosti ze stavební praxe otevřel Jaroslav Synek, specialista na kvalitu stavebních prací a BIM ve společnosti Metrostav, a.s, Praha. Konstatoval, že nedostatečné využívání digitalizace ve stavebnictví je důvodem stagnující efektivity všech stavebních procesů, a přiblížil možnosti a přínosy digitální agendy stavebních prací. Zajímavým příspěvkem pokračoval Lukáš Zelený ze společnosti SIEBERT + TALAŠ. Hovořil o propojení a doplnění BIM-u, virtuální reality, parametrické architektury a generativního designu v stavební projekci a jejich výhodách při architektonických návrzích. Tomáš Minka ze společnosti BIM.POINT z České republiky prezentoval svoji přednášku prostřednictvím videokonference, ve které přiblížil způsoby a možnosti vytvoření digitálního dvojčete stavby. Závěr druhého bloku patřil Romanovi Hajtmankovi z Fakulty architektury STU v Bratislavě - na konkrétních případových studiích ukázal, jak velký význam má při správě budovy sledování uživatelů prostor.


3. blok: Efektivita práce v BIM

V posledním bloku přednášek vystoupili čtyři přenášející, dva zahraniční formou videohovoru a dva ze studia. Prvním byl Theodor Sansakrit Strohal, který zodpovídá za implementaci BIM ve skupině STRABAG v Rakousku a zemích střední Evropy. Upozornil na existující podstatné mezery v zavádění digitálních nástrojů a v jejich technické implementaci a přiblížil způsoby, jak urychlit digitální strategii a transformaci. Dalším hostem byl Daniel Marinica ze společnosti CREATERRA. Přiblížil praktické zkušenosti z projektování malých a středních projektů pasivních staveb různých konstrukcí a modelování konstrukčních detailů v 3D. Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM a jednatel společnosti di5 architekti inženýři, se přihlásil prostřednictvím online streamu. Objasnil přípravu Koncepce zavádění BIM v ČR a na příkladech z praxe ilustroval způsob jejího uplatnění a řešení problémů. S poslední prezentací prostřednictvím telemostu vystoupila Zofia Feliksinska ze společnosti HB Reavis a zdůraznila, jak je důležité při práci v BIM nastavit si na začátku projektu pravidla a požadavky jednotlivých stran - developera, architekta, projektanta.

V panelové diskusi se speakeři a zástupci Slovenskej komory architektov podělili o své zkušenosti, očekávání, pojmenovali současné překážky při práci s BIM a naznačili, co by se mělo zlepšit a jak proces zefektivnit. Závěrečné slovo patřilo opět Michaele Koreňovej z Vydavatelství EUROSTAV, která poděkovala moderátorovi, všem speakerům a partnerům, kteří podpořili tuto konferenci a její účastníky.


Kontakt:

Mgr. Marcela Kolářová

Corporate Communications

Delta Projektconsult s.r.o.

Hlaváčkova 1334/19

150 00 Praha 5 - Košíře

e-mail: kolarova@delta-cz.com

web: www.delta-cz.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Slovensko-stavby-počítače-internet-software-firmy-Delta Projektconsult

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.