Lesnická soutěž vzbudila v Praze zájem u mladých lidí

Vítězné družstvo kategorie starších žáků postupující do národního kola soutěže.

Vítězné družstvo kategorie starších žáků postupující do národního kola soutěže.

Ve dnech 21. a 22. září se v regionálním kole soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) utkalo 18 tříčlenných družstev z Prahy a Středočeského kraje. Družstva soutěžila o hodnotné ceny a o postup do národního kola soutěže. Cílem této soutěže, která je určena pro mládež od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví. Garantem této soutěže je Česká lesnická společnost. Regionální kolo v Praze bylo podpořeno Hlavním městem Prahou.


"Popularita pražského regionálního kola každoročně narůstá. V minulém roce k nám zavítalo téměř 180 soutěžících. Bohužel, letošní jubilejní 10. ročník byl významně ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací, což vedlo ke snížení počtu účastníků soutěže. S ohledem na opatření související s onemocněním COVID-19 byla navíc celá soutěž uspořádána ve venkovních prostorách,“ uvedl za organizátora regionálního kola děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze profesor Róbert Marušák.

"Podmínky soutěže vyžadují širokou teoretickou, ale také praktickou znalost lesnictví a přírody obecně. Soutěžící píší písemný test zaměřený na problematiku českého lesnictví a fungování lesního ekosystému. Druhá část soutěžního dne pokračuje poznáváním přírodnin," upřesnil regionální koordinátor soutěže YPEF inženýr Radim Löwe.

Slavností vyhlášení vítězů proběhlo před nově otevřeným High-tech technologicko-výukovým pavilonem Fakulty lesnické a dřevařské. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Gymnázia Nad Alejí ve složení Zuzana Kojecká, Christine a Štěpán Vavřina. V kategorii starších žáků získalo prvenství družstvo z Gymnázia Budějovická ve složení Adam Vobruba, Matouš Blažek a Štěpán Vavřina. Toto družstvo ztratilo z celkového počtu 40 bodů pouhé 4 body. Vítězným družstvům gratulujeme k postupu do národního kola.


Kontaktní osoby:

Ing. Radim Löwe

Regionální koordinátor soutěže YPEF

Marketingové oddělení

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

lowe@fld.czu.cz, +420 607 108 112

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zemědělství-školy-lesy-ČZU

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.