Elektronická zařízení mohou ohrožovat lidské zdraví

Martin Matulík

Animovaný vzdělávací film Elektro-Šok, který objasňuje biologické účinky elektromagnetických polí, bude uveřejněn 17. října 2020. Po 5 letech vizualizace vědeckých poznatků z více než 300 odborných publikací v poutavé, srozumitelné a ověřitelné podobě. Zdarma ke zhlédnutí, 50 minut dlouhý, v hollywoodském stylu.


"Buňky reagují na elektromagnetické pole jako na škodlivý podnět." - Martin Blank, Ph.D. Vedoucí bio-elektromagnetického výzkumu, Kolumbijská univerzita, Katedra Fyziologie a Buněčné Biofyziky

"Šokovalo mě, že legislativa na ochranu veřejného zdraví vůči škodlivým účinkům elektromagnetických polí není zcela v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání, proto jsem se rozhodl uvést takto důležité téma do veřejné debaty," říká Martin Matulík.

Jsme zvyklí používat elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony, ve stále vzrůstající míře.

Protože bezdrátová 5G síť a nová chytrá zařízení začínají přicházet do našich životů, říká Martin, související zdravotní rizika by měla být veřejně známa, abychom všichni mohli bezpečně používat moderní technologie pro usnadnění našich každodenních činností.


Kontakt:

Ing. Martin Matulík

matulik.martin@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-film-věda-komunikace

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.