Podpořme mobilní hospice a domovy pro seniory. Naši rodiče a prarodiče mají právo na důstojné stáří

Za poslední dekádu se tolik nemluvilo a nepsalo o domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních jako v tomto roce. Bohužel byl tématem covid a časté zavlečení nákazy do těchto domovů. Měli bychom využít toho, že se o tématu hovořilo a otevřít to, co dlouhodobě trápí nejen Středočeský kraj.


Problémem jsou totiž nedostatky míst v domovech pro seniory a stále ještě nízké počty hospiců. Tady mají kraje jasné pravomoci a příležitosti a my v rámci ODA bychom rádi v dalším volebním období přispěli k tomu, aby se situace ve Středočeském kraji podstatně zlepšila.


Je však třeba zároveň říct, že na prvním místě je pro nás v Občanské demokratické alianci podpora domácí péče. A teď neříkám, že musí jít o nutnost. Nikdo nikoho nemůže nutit k tomu, aby se na plný úvazek staral o nemohoucího rodinného příslušníka, který není schopen vůbec ničeho. To žádná rodina dlouhodobě nevydrží.


Pokud je na tom ale pacient psychicky relativně dobře, pak to samozřejmě možné je a tomu nemocnému naopak domácí rodinné péče pomáhá. Proto je třeba tento způsob péče podporovat, což povede i ke zmenšení náporu na trvalá zařízení v tomto typu péče. Vím, že řeknu možná pro mnohé nepopulární věc, ale rozhodně je lepší podpořit tuto oblast, než dávat lidem příspěvky a slevy na hromadnou dopravu.


Domácí péči je navíc možné kombinovat s tzv. mobilními hospici, kde pečovatelské služby navštěvují nemocné u nich doma, starají se o ně, případně se o tuto péči dělí s rodinnými příslušníky. To rodinám nesmírně pomáhá a tuto službu je proto nutné v maximální možné míře podpořit a podporovat. Mobilní péče má velmi vysokou společenskou hodnotu a je třeba na to stále myslet. Každý, kdo se někdy staral o nemohoucího člena rodiny, dobře ví, o čem je řeč.


Stejně tak podporujeme další budování domovů seniorů a podobných pobytových zařízení. Péče o ty, kteří se po desítky let svého aktivního života podíleli na budování naší země, patří k prioritám zdravé a vyspělé společnosti. Občanská demokratická aliance na to rozhodně nezapomíná.


Zdeněk Somr

místopředseda Občanské demokratické aliance

kandidát na hejtmana Středočeského kraje


Kontakt:

Mgr. Jiří Bílek

Ředitel hlavní kanceláře ODA

bilek@oda.cz, www.oda.cz

Klíčová slova ČR-sociální-strany-senioři-ODA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.