Express Cash - rekordní rok 2019 a plnění plánu 2020

V těchto dnech zveřejnila společnost EC Financial Services, a.s., podnikající pod obchodní značkou Express Cash, svou výroční zprávu za rok 2019 a zároveň i pololetní zprávu za 2020. Společnost je nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru s licencí od ČNB, má kmen zhruba 35 tis. klientů, které servisuje přes 700 obchodních zástupců po celé České republice.


Za rok 2019 dosáhla společnost rekordního zisku před zdaněním ve výši téměř 67 mil. Kč a obrat společnosti přesáhl 600 mil. Kč. Neméně důležitý byl i objem poskytnutých úvěrů, který v roce 2019 přesáhl 496 mil. Kč alokovaných na téměř 23 tis. úvěrových smluv, což představovalo meziroční nárůst o 44 %.

Dle pololetní zprávy Express Cash za prvních šest měsíců roku 2020 je vidět, že ambice plánu postavené na rekordních výsledcích roku 2019 se společnosti daří plnit, a to navzdory více než dvěma měsícům, kdy byl provoz společnosti silně ovlivněn dopady opatření přijatých v souvislostí s pandemií covid-19.

Za prvních šest měsíců roku 2020 tak Express Cash poskytla hotovostní úvěry ve výši 222 mil. Kč. Společnost nadále eviduje silnou poptávku po jejích produktech, kdy za výše uvedené období tohoto roku přijala téměř 21 tis. žádostí o nový úvěr. Neméně důležitým ukazatelem je pak i míra úspěšnosti výběru splátek, kdy v roce 2020 Express Cash dosahuje ještě o 2 % lepších hodnot než v roce 2019, a to navzdory možnostem klientů využít moratoria dle zákona o odkladu splátek. Předběžný hospodářský výsledek za polovinu roku 2020 je tak na úrovni 39 mil. Kč, což je téměř o 12 mil. Kč lepší než ve stejnou dobu v roce 2019.


Odkazy na Výroční zprávu 2019 a na Pololetní zprávu 2020 zde: www.expresscash.cz/o-spolecnosti/aktuality.

Klíčová slova ČR-finance-služby-2019-firmy-EC Financial Services

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.