Tibet Open House uvede během září filmy o návštěvě dalajlámy a jeho přátelství s Václavem Havlem

FOTO: Stanislav Doležal

FOTO: Stanislav Doležal

OTH výstava J.S. dalajlama, únor 1990, Praha, Lány. Fotografie © Stanislav Doležal

V rámci výstavy fotografií Byť na jeden jediný den..., která přibližuje první setkání Jeho Svatosti dalajlámy a Václava Havla, připravil Tibet Open House na září doprovodný program v podobě filmových produkcí a besed. Zahájí jej 15. září, kdy uvede katalog k výstavě. Vše proběhne přímo v prostorách TOH ve Školské ulici v Praze a za účasti tvůrců a dalších hostů.


Praha 10. 9. 2020 Pro širokou veřejnost připravil na září Tibet Open House několik tematických večerů, které doplní probíhající výstavu velkoformátových fotografií Stanislava Doležala Byť na jeden jediný den..., jež zachycuje unikátní atmosféru vůbec prvního setkání Jeho Svatosti 14. dalajlamy s Václavem Havlem, v únoru roku 1990. Promítány budou filmy, přibližující průběh návštěvy, od které letos uplynulo již 30 let, a také zachycující vzácný vztah mezi tibetským duchovním vůdcem a naším tehdejším prezidentem.


Součástí doprovodného programu bude slavnostní křest katalogu k výstavě, který uvedou autor textů Saša Neuman a fotograf Stanislav Doležal 15. 9. v 19 hodin. Večer pak bude pokračovat projekcí filmu Viliama Poltikoviče V objetí dalajlamy. Tvůrce osobně uvede dílo, ve kterém velmi sugestivně a citlivě zachytil přátelství mezi dalajlámou a Václavem Havlem, včetně záběrů z jejich posledního setkání v roce 2011.


Návštěvníci výstavy tak budou moci shlédnout 24. 9. i obnovenou premiéru filmu Óm autorské trojice David Ondříček, Gabina Fárová a Stanislav Doležal, který jako reportážní dokument zaznamenává autentickou atmosféru a náladu první návštěvy Jeho Svatosti dalajlámy v tehdejším Československu a jeho setkání s Václavem Havlem v ovzduší velice čerstvě nabité svobody. Součástí promítání bude beseda s autory a dalšími hosty, kteří tehdejší návštěvu iniciovali nebo byli její součástí.


Celý den 26. 9. bude věnován učení dalajlámy a promítat se bude unikátní záznam jediného výkladu nauky, který kdy v České republice Jeho Svatost dalajláma přednesl - jednalo se o komentář Osmi veršů výcviku mysli od Gešeho Langri Thangpy. Uvedení se zhostí Libor Malý a Saša Neuman. Dopolední část bude od 10 hodin přibližně do 12:30 a odpolední část začne v 16 hodin a potrvá do 18:30.


Byť na jeden jediný den...


Výstava v Tibet Open House zachycuje událost významnou nejen pro České moderní dějiny, kdy čerstvě zvolený prezident Václav Havel pozval Jeho Svatost 14. dalajlámu na návštěvu Prahy. Její název vychází přímo ze slov V.H. jež pronesl ve svém prvním novoročním projevu, kdy vyslovil přání, "...byl bych šťasten, kdyby naši zemi navštívil byť na jeden jediný den papež Jan Pavel II a tibetský dalajlama." Dalajláma skutečně přijel a díky vstřícné a všemu otevřené době bylo možné velmi rychle zorganizovat několik významných setkání v Praze a v Lánech. Na organizaci se podílel tajemník Václava Havla, novinář a překladatel Saša Neuman, který výstavu doplnil o texty popisující všechny snímky.


Výstava vznikla na počest přátelství dvou významných osobností, navržených v roce 1989 na Nobelovu cenu míru a také jako pocta a podpora Jeho Svatosti dalajlámovi k jeho letošním 85. narozeninám. Součástí je i plné znění poselství Jeho Svatosti dalajlámy pro TOH včetně českého překladu a fotografie thangky v životní velikosti, kterou dalajláma osobně věnoval Václavu Havlovi.


Tibet Open House - Duše Východu v Srdci Evropy


Tibet Open House je otevřený prostor v centru Prahy, kde je možné seznámit se s tibetskou kulturou. Prostor je přístupný všem, kteří se zajímají o Tibet, jeho historii, tradice, kulturu, filozofii a náboženství. Hlavním tématem, kterému se aktuálně věnuje nejen v Česku ale i v indické Dharamsale, je ekologie. Především se zaměřením na vodu, zeleň a život v souladu s přírodou.


V Tibet Open House lze navštívit kurzy meditace, mindfulness, tibetského jazyka, buddhistické filozofie, oslavy tradičních tibetských svátků a setkat se se zajímavými hosty. Jsou zde prezentovány výstavy tibetských malířů, sochařů, přednášky cestovatelů a fotografů, probíhají zde koncerty, autorská čtení a promítání filmů.


Rezidentním lámou Tibet Open House je od roku 2017 Geshe Yeshi Gawa. Narodil se ve východním Tibetu, studoval v klášteře Loseling v jižní Indii a později v Dharamsale. Po dokončení studií byl jedním z životopisců Jeho Svatosti dalajlámy. Napsal tři knihy o tibetském buddhismu, jeho kultuře a historii. Jako buddhistický učitel vystupoval na seminářích, konferencích a přednáškách v Evropě i USA. V Tibet Open House je možné navštěvovat jeho kurzy a meditace, příležitostně přednáší o sekulární etice a dalších tématech.


Tibet Open House zřizuje a podporuje Linhartova nadace. Projekt Tibet Open House v roce 2016 osobně požehnal Jeho Svatost dalajláma při osobní audienci Geshe Yeshi Gawy a Jana Mayera, prezidenta Linhartovy nadace, později jej požehnal také Jeho Svatost Karmapa.

www.tibetopenhouse.cz

www.linhartovanadace.cz

www.nakladatelstvisvet.com

Klíčová slova ČR-Čína-výtvarné-víra-film-prezident-PLEON Impact-Tibet Open House

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.