Zrušme státní maturitu, nemá žádný smysl

Funkční a efektivní vzdělávací systém je pilířem státu a zárukou skvělé budoucnosti celé společnosti. Jenže vládní ani krajské garnitury v minulosti tomuto odvětví nepřikládaly dostatečnou pozornost. Možná proto, že špatné výsledky školství se neprojeví hned. Projeví se totiž za deset, dvacet a víc let, ale o to mohou být důsledky horší. Kdo zanedbává vzdělávání budoucích generací, zadělává na pořádný problém.


Pokračující koronavirová krize a řešení různých forem vzdělávání během šíření nákazy bohužel zcela vrhla stín na to, v jakém stavu se naše vzdělávání jako takové nachází. Z pozice krajské samosprávy nelze ovlivnit vývoj v základním a vysokém školství, ale je možné výrazně pomoci k zefektivnění vzdělávání středoškolského, neboť jsou to právě kraje, které zřizují většinu středních škol. Tuto oblast máme u nás v Občanské demokratické alianci důkladně promyšlenou a připravenou k uvedení do praxe.


V současné době je ředitel školy zodpovědný za všechno, co se ve škole stane a to i trestně. Z hlediska kompetencí tomu tak není, prakticky žádné nemá. Proto se vší odpovědností v ODA říkáme: zrušme státní maturitu. Jestliže má být ředitel zodpovědný za všechno, co se ve škole děje, nechť je zodpovědný i za to, že tam proběhne maturita. Zrušení státní maturity sice nemůže realizovat kraj, může však vyvinout tlak na centrální vládu. Námitka, která se ozývá, že by každá škola měla jinou maturitu, je nesmyslná. Tak to prostě není. Proč? Všechny školy mají stejný rámcový vzdělávací program a je tedy odpovědností ministerstva školství, aby absolventi měli srovnatelné znalosti a kompetence. Nedává smysl, aby maturity, které si dřív bez problému samy organizovaly školy, byly pořádány centrálně prostřednictvím obrovského a drahého systému státních maturit.


Role státních maturit se přeceňuje a zároveň tím stát vyjadřuje nedůvěru vůči jednotlivým ředitelům škol. Ve chvíli, kdy se státní maturity zaváděly, mluvilo se o tom, že budou vstupenkou na vysokou školu, kde odpadnou přijímačky. Nic takového se nestalo a nikdy ani nestane. Školy znají své studenty nejlépe. Koneckonců, podívejte se, jaké zmatky a podivné změny podmínek u státních maturit probíhaly. Jeden rok se ukázalo, že příliš mnoho studentů v nějakém předmětu neuspělo. Jak se to vyřešilo? Studenti dostali hodnotově tytéž otázky, ale měli na jejich zpracování více času. Až dostanou půl dne, udělá to možná každý. Jenže takhle maturita fungovat nemá.


Občanská demokratická aliance se bude zasazovat také o to, aby ze škol v co největší míře zmizela byrokracie. Tady má vedení kraje působit jako oponent ministerstvu školství, které si stále vymýšlí, co dalšího by školy měly posílat a zpracovávat. Ve chvíli, kdy se na společném postupu domluví celá Asociace krajů ČR, jde o velice silnou váhu, která ministerstvu řekne, aby si přestalo vymýšlet ptákoviny. Ředitel má řídit školu a učitelé učit. Ne aby všichni vyplňovali dotazníky a podklady pro ministerstvo, to vzdělávání nezlepší.


Zdeněk Somr

místopředseda ODA a kandidát na hejtmana Středočeského kraje


Kontakt:

Mgr. Jiří Bílek

Ředitel hlavní kanceláře ODA

bilek@oda.cz, www.oda.cz

Klíčová slova ČR-strany-školy-střední-maturity-ODA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.