Průzkum ukazuje, že hladinu glukózy si pravidelně měří méně než 50 % Čechů s diabetem 2. typu

diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Data(1) Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že mnoho lidí s diabetem si neměří hladinu glukózy tak často, jak to doporučuje jejich lékař. Tento závěr je podpořen nedávným průzkumem společnosti Abbott, která je globálním lídrem v oblasti zdravotní péče. Průzkum "Já a cukrovka"(2) byl provedený mezi 219 českými diabetiky 2. typu. Hlavním výstupem je zjištění, že 50 % respondentů si neměří hladinu glukózy pravidelně, a dalších 25 % si ji neměří vůbec.


Počet lidí s diabetem roste celosvětově a Česká republika není výjimkou. Údaje(3) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ukazují, že více než milion lidí (zhruba 10 % populace) je léčen pro diagnózu diabetu. Velkou většinu pacientské populace, zhruba 90 %, tvoří lidé s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus 2. typu). Pravidelné sledování hladiny glukózy je spolu s vhodnou léčbou pro kontrolu diabetu zásadní.


MONITOROVÁNÍ HLADINY GLUKÓZY JE PRO KOMPENZACI DIABETU KLÍČOVÉ

Podle doporučení(4) České diabetologické společnosti by léčebný plán diabetu 2. typu měl zahrnovat pravidelné monitorování hladiny glukózy. V rámci správné kompenzace diabetu by měli být lidé jasně poučeni o tom, jak měřit hladiny glukózy, jak o tom vést záznamy a jak na základě výsledků měření upravit svůj režim. Tak budou mít diabetici lepší kontrolu nad průběhem své choroby a budou si schopni upravit dávkování léků, dietní opatření či míru zátěže.

"Pravidelné měření glykémie je velice důležité zejména v okamžiku, je-li pacient s diabetem 2. typu léčen injekčně podávaným inzulínem. Pokud léčba vyžaduje aplikaci více injekcí denně, pak by si pacienti měli měřit glykémii přibližně 4krát denně a v některých případech i častěji," říká diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále dodává: "Pravidelné měření glykémie také snižuje riziko hypoglykémie, která je doprovázena nepříjemnými příznaky a v nejtěžších případech může vést až ke ztrátě vědomí a úmrtí pacienta. Při kontrole u lékaře pak výsledky pravidelného měření glykémie slouží jako základ k optimalizaci a individualizaci léčby pacienta."


LIDÉ SI NEMĚŘÍ SVOU HLADINU GLUKÓZY Z RŮZNÝCH DŮVODŮ

Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů. Bylo zjištěno, že dodržení časového harmonogramu měření hladiny glukózy bylo obtížné pro všechny respondenty průzkumu bez ohledu na závažnost jejich onemocnění.


Hlavní zjištění:

1. Ve věkové kategorii nad 55 let si 55 % diabetiků 2. typu hladinu glukózy neměřilo pravidelně a třetina si ji neměřila vůbec.

2. 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů.

3. 41 % lidí si měřilo hladinu glukózy méně často, než jim doporučil jejich lékař.

4. 25 % respondentů si zapomíná měření provést. Tento důvod byl nejčastěji udáván ve skupině mladých pacientů (27-35 let); provést měření jich zapomnělo 40 %.

5. Téměř 3?4 respondentů (72,1 %) používají k měření hladiny glukózy glukometr.

6. 20 % respondentů si neměří hladinu glukózy kvůli bolesti při vpichu do prstu.


SENZOROVÉ TECHNOLOGIE PRO MĚŘENÍ HLADINY GLUKÓZY ZLEPŠUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV DIABETIKŮ

Nové technologie, jakou je systém FreeStyle Libre od společnosti Abbott, usnadňují lidem management diabetu a pomáhají zlepšovat kontrolu hladiny glukózy. Dnes již není třeba pro stanovení hladiny glukózy provádět vpich do prstu za účelem získání kapky krve, například po vydatném obědě. Hladinu glukózy lze nyní automaticky měřit pomocí senzoru, který je umístěný na zadní straně horní části paže až 14 dní.

"Glukózové senzory přinášejí nové a do značné míry revoluční možnosti ve snaze zlepšit kompenzaci pacientů s diabetem. Senzory lze s úspěchem použít v situacích, ve kterých glukometry běžně selhávají, a to i v případech, kdy si pacient měří glykémii mnohokrát denně. Ani časté měření pomocí glukometrů totiž nedokáže dostatečně postihnout trend budoucího vývoje glykémie, navíc k řadě ‚poklesů‘ a ‚vzestupů‘ glykémie dochází bez povšimnutí mezi jednotlivými měřeními," uvádí diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., ze 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Analýza uživatelských dat z reálné klinické praxe o využití systému FreeStyle Libre potvrzuje, že častější měření hladiny glukózy vede k její lepší stabilizaci(5). Klinická data i data z reálných měření poukazují na konkrétní výhody, které užívání FreeStyle Libre přináší: zlepšení kontroly hladiny glukózy, udržení hladiny glukózy v požadovaných hodnotách, zlepšení kvality života, snížení počtu hospitalizací souvisejících s komplikacemi diabetu a prokazatelné snížení nákladů.

O systému FreeStyle Libre společnosti Abbott

Systém FreeStyle Libre společnosti Abbott je tvořen malým, kulatým senzorem o přibližné velikosti české 50korunové mince, nošeným na zadní straně paže po dobu až 14 dní, který měří hladinu glukózy každou minutu. Senzor lze skenovat čtečkou. Senzor diabetikovi poskytuje údaje o hodnotě hladiny glukózy za méně než jednu sekundu. Výstup každého skenování zahrnuje hodnotu hladiny glukózy v reálném čase, historický trend a odhad budoucích hodnot hladiny glukózy. Další informace o systému FreeStyle Libre v České republice naleznete na adrese www.freestylelibre.cz.


Zdroj: Dostupná data Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2003 a článek: https://www.prolekare.cz/tema/kardiovaskularni-rizika/detail/problematika-adherence-v-lecbe-diabetu-mellitu-6577

2 Zdroj: Průzkum Instant Research „Já a cukrovka“ realizovaný v květnu 2020. Celkem 219 respondentů s diabetem 2. typu, reprezentativní vzorek populace ve věku 21-65 let, celá ČR.

3 Zdroj: Dostupná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). V roce 2018 bylo dle dat ÚZIS v ČR celkem

1,018.283 léčených diabetiků.

4 Zdroj: Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Dostupné zde: https://www.diab.cz/dokumenty/standard_lecba_dm_typ_II.pdf

5 Zdroj: Lang, SR Jangam et al, Expanded Real-world Use Confirms Strong Association between Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control. Presented at the 12th Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) in Berlin, Germany.

https://cmoffice.kenes.com/cmsearchableprogrammeV15/conferencemanager/programme/personid/anonymous/attd19/normal/b 833d15f547f3cf698a5e922754684fa334885ed#!abstractdetails/0000258110.


Kontakt pro média:

Allmedia4U, Lenka Karlíková

lenka.karlikova@allmedia4u.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-průmysl-diabetes-firmy-Allmedia4U-Abbott

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.