Dokument UL 3300 pomáhá zvýšit bezpečnost uživatelů a spolehlivost provozu robotů pro vzdělávání a další účely

Firma UL představila vůbec první dokument, který slouží jako certifikace spotřebitelských a obchodních robotů z hlediska bezpečnosti robotů v interakci s lidmi

UL, globální jednička v oblasti bezpečnosti, vydala dokument UL 3300 s názvem Outline of Investigation (OOI - informace o zkoumání provozní bezpečnosti), který se týká bezpečnosti robotů pro poskytování služeb, zajišťování komunikace, poskytování informací, vzdělávání a zábavy (SCIEE - Service, Communication, Information, Education and Entertainment). Tento dokument popisuje požadavky pro hodnocení provozní bezpečnosti robotů, zejména pak spolehlivost jejich všesměrového pohybu, odolnost vůči požáru a nárazům, externí manipulaci, uživatelské třídy a klasifikace prostředí, ve kterých jsou používány. Vzhledem k tomu, že roboti SCIEE (vyslovuje se „skáj") se běžně používají v blízkosti lidí, je nutné, aby splňovali zásady bezpečnosti provozu v různých prostředích, kde jsou přítomni lidé.


"Robotické technologie a aplikace se rychle rozšiřují z průmyslu a výroby také do veřejných a komerčních sfér a v domácnostech pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí," řekl Michael Sakamoto, ředitel divize technologií pro koncové zákazníky organizace UL. "A jak se tento trend stále urychluje, objevují se bezpečnostní otázky, včetně těch, které souvisí s interakcemi mezi roboty a lidmi, které musíme identifikovat a vyřešit."


Díky rychlému technologickému pokroku vzniká nová generace robotů, kteří umějí pracovat v otevřených prostorách a také s lidmi nebo po jejich boku. Zatímco v průmyslových a výrobních sektorech se tito roboti už nějakou dobu používají, nová generace robotů se stále častěji používá i v netradičních oblastech, jako jsou například obchody s potravinami, hotely, letiště, banky, nákupní centra a veřejné prostory, včetně chodníků či parků. Navíc se začínají stále více prosazovat i v domácnostech. Podle prezentace Mezinárodní federace pro robotiku (IFT - International Federation of Robotics) na konferenci World Robotics 2019, se v následujících třech letech očekává růst sektoru domácích a profesionálních robotů o více než 40 % (CAGR). I když podle IFT je už celková hodnota trhu s roboty 17,2 miliardy dolarů, pandemie COVID-19 přispěla k dalšímu růstu a k agresivnímu vývoji nových řešení na pomoc v boji s touto pandemií.


Roboti se používají ke zvyšování hospodárnosti a produktivity. Díky nejnovějším technologickým inovacím se začínají používat i pro zlepšování služeb zákazníkům, zvyšují provozní flexibilitu a hodnotu značek. Vzhledem k tomu, že zájem o nasazování robotů do všech činností organizací, včetně marketingových aktivit, budování značky, zkvalitňování služeb pro zákazníky, IT a dalších oblastí stále roste, je jejich bezpečný provoz, zejména ve veřejném sektoru, zásadní otázkou kterou musejí všechny podniky na celém světě řešit.


"Dokument UL 3300 jsme připravili v rámci našeho aktivního přístupu k řešení zásadních bezpečnostních otázek, které souvisí s nasazením robotů v domácnostech i komerčních oblastech. Aktivně se podílíme na vývoji bezpečnostních norem, zasedáme v technických komisích a průmyslových pracovních skupinách," řekl Sakamoto. "Naše týmy spolupracují s výrobci robotů již od počátečních fází vývoje, a pomáhají tak rychle identifikovat a řešit bezpečnostní problémy, které mohou způsobit zpoždění v dodávkách a negativně ovlivnit důvěru zákazníků."


UL je normalizační divize laboratoří Underwriters Laboratories. Jde o neziskovou dceřinou společnost, která se podílí na vývoji standardu UL 3300 OOI. Pokud se chcete zapojit do činnosti našeho Normalizačního technického panelu, kontaktujte prosím Deborah Prince, ředitelku pro normalizační programy organizace Underwriters Laboratories. Pokud máte zájem zakoupit si kopii dokumentu UL 3300, navštivte webové stránky shopULstandards.com. Pokud máte zájem o další informace nebo si chcete vyžádat cenovou nabídku na zhodnocení a/nebo certifikaci produktu, kontaktujte nás e-mailem na ctech@ul.com.


O organizaci UL


Organizace UL pomáhá zlepšovat svět tím, že aplikuje vědu na řešení bezpečnostních otázek a problémů v oblasti trvalé udržitelnosti. Snažíme se zvyšovat důvěryhodnost produktů tím, že podporujeme uvádění bezpečných a inovativních nových produktů a technologií na trh. Všichni v UL sdílíme společné poslání, udělat ze světa bezpečnější místo pro všechny. Všechna naše práce, od nezávislých výzkumů a přípravy standardů, přes testování a certifikaci, až po analytická a digitální řešení, pomáhají zlepšovat život na Zemi. Podniky, průmysl, vlády, orgány státního dozoru i veřejnost nám věří a spoléhají na naše názory při přijímání svých informovaných rozhodnutí. Další informace najdete na webové stránce UL.com. Více informací o našich neziskových aktivitách najdete na webové stránce UL.org.


Kontakt pro tisk:

Steven Brewster

UL

steven.brewster@ul.com

1+847.664.8425

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

Klíčová slova USA-počítače-věda-firmy-UL

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.