Bezhotovostní platby jsou ve stále větší oblibě i pro konzervativnější část české populace, výběry z bankomatů již nemají takovou četnost jako před několika lety

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet za druhé čtvrtletí 2020 na domácím trhu. Druhé čtvrtletí 2020 bylo ovlivněno, tak jako celá řada oblastí v ČR, dopady pandemie Covid-19. Na jedné straně lze evidovat transakční propad v oblasti ubytování a služeb turistického odvětví zaměřeného na zahraniční turisty, na druhé straně lze sledovat u domácí populace velkou dynamiku v používání platebních karet v běžné obchodní síti a na internetu u domácích či zahraničních e-shopů.

"Prostředí platebních karet na domácím trhu bylo ve druhém čtvrtletí letošního roku ve znamení oživení, rostly počty i objemy bezhotovostních transakcí v oblasti maloobchodu, včetně e-commerce," říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

"Je zřejmé, že platební karty resp. mobilní zařízení využívá k bezhotovostním platbám stále větší množství obyvatel ČR, a to jak v širokém spektru maloobchodní sítě, tak i v e-shopech. Lze předpokládat, že změna v návycích v používání platebních karet či mobilů k bezhotovostním platbám přetrvá u populace i v dalším období a může přerůst v nový uživatelský trend i pro dříve konzervativnější část klientů," dodává Roman Kotlán.

Hlavní ukazatele ve čtvrtletním a meziročním srovnání k 30/6/2020

Počet platebních terminálů 257.659 (232.541 v 1q 2020 resp. 184.684 ve 2q 2019)

Počet pl. terminálů pro bezkontaktní platby 239.929 (216.364 v 1q 2020 resp. 180.698 ve 2q 2019)

Počet e-shopů akceptující platební karty 12.669 (12.359 v 1q 2020 resp. 10.128 ve 2q 2019)

Počet bankomatů 5.585 (5.669 v 1q 2020 resp. 5.548 ve 2q 2019)

Počet vydaných platebních karet 12.9 mil (12.8 mil v 1q 2020 resp. 12.2 mil ve 2q 2019)

Počet vydaných bezkontakt. platebních karet 12.3 mil (12.3 mil v 1q 2020 resp. 11.4 mil ve 2q 2019)

Bezhotovostní platby u obchodníků za 2.čtvrtletí 2020

Počet platebních transakcí u obchodníků 368 mil (339 mil v 1.q 2020 resp. 327 mil ve 2q 2019)

Objem platebních transakcí u obchodníků 235,9 mld Kč (211,5 mld Kč v 1. 2020 resp. 206,9 mld Kč ve 2q2019)

Výběry hotovosti z bankomatů za 2.čtvrtletí 2020

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 32,6 mil (36,7 mil v 1q 2020 resp. 46,8 mil ve 2q 2019)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 171,6 mld Kč (179,5 mld Kč v 1.q 2020 resp. 210,4 mld Kč ve 2q 2019)

Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK - www.bankovnikarty.cz

O SBK

Sdružení pro bankovní karty je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.

ikona Souhrnná statistika SBK za 2. čtvrtletí 2020

Kontakt pro media:

Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK, m: 604 727 501, e: roman.kotlan@bankovnikarty.cz

Klíčová slova ČR-banky-Sdružení pro bankovní karty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.