Komise pro regulaci energie (NRC) Spojených států amerických schválila návrh prvního malého modulárního reaktoru firmy NusScale Power, a tato společnost se tak zapsala do historie

Společnosti NuScale se podařilo dosáhnout dalšího mezníku v rámci příprav vstupu na trhu se svou novou technologií SMR, k čemuž by mělo dojít ještě v tomto desetiletí

Společnost NuScale Power dnes oznámila, že americká Komise pro regulaci energie (NRC) dokončila poslední fázi číslo 6 v rámci schvalovacího řízení DCA (Design Certification Application), které se týká provedení a návrhu malého modulárního reaktoru (SMR) firmy NuScale a vydala Závěrečnou bezpečnostní zprávu k tomuto reaktoru (Final Safety Evaluation Report - FSER). Vydání zprávy FSER představuje dokončení a schválení provedení malého modulárního reaktoru (SMR) firmy NuScale. Protože schvalovací řízení DCA je nyní ukončeno, mohou zákazníci začít plánovat a projektovat jaderné elektrárny s využitím technologií firmy NuScale a mít jistotu, že bezpečnostní aspekty těchto technologií schválila komise NRC.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst na této webové stránce: https://www.businesswire.com/news/home/20200828005299/en/

"Toto je významný mezník nejen pro společnost NuScale, ale pro celý jaderný průmysl Spojených států amerických a pro další pokročilé jaderné technologie, které budou v budoucnu následovat. Tento mezník navíc posiluje vedoucí pozici společnosti NuScale i celých Spojených států amerických při uvádění malých modulárních reaktorů (SMR) na trh. Schválení návrhu tohoto reaktoru firmy NuScale komisí NRC je obrovským úspěchem a my bychom chtěli komisi NRC a Ministerstvu energetiky Spojených států amerických (DOE) poděkovat za důkladné ověření bezpečnosti tohoto reaktoru a za podporu při uvádění tohoto prvního malého modulárního reaktoru (SMR) na místní trh. Stejně tak děkujeme všem dalším jednotlivcům, kteří věnovali bezpočet hodin na to, aby se tato neuvěřitelná chvíle stala skutečností," řekl John Hopkins, předseda představenstva a generální ředitel firmy NuScale. "Navíc díky sdílenému financování nákladů, které v minulých letech schválil Kongres, se podařilo urychlit certifikaci tohoto reaktoru firmy NuScale komisí NRC. Tento program podpory malých modulárních reaktorů (SMR), který schválilo Ministerstvo energetiky Spojených států amerických (DOE) tak dobře posloužil svému účelu a podpora Kongresu se tak nemalou měrnou podepsala i na tomto našem úspěchu."

Firma NuScale dokončila projektový návrh (DCA) svého malého modulárního reaktoru v prosinci 2016 a v březnu 2017 tento návrh schválila komise NRC. V průběhu ověřovacího procesu se potvrdila jednoduchost provedení malého modulárního reaktoru (SMR) firmy NuScale a také pečlivost a úplnost doprovodné žádosti firmy NuScale. Například během velmi přísné fáze 1 ověřovacího procesu, kdy NRC strávila 115 tisíc hodin kontrolou dokumentace a projektového návrhu (DCA), si komise NRC vyžádala méně žádostí o doplňující informace proti ostatním žádostem o certifikaci projektového řešení. Společnost NuScale, spolu s finanční podporou majoritního vlastníka, firmy Fluor, utratila za přípravu projektového návrhu a žádosti o jeho schválení částku více než 500 milionů dolarů a investovala do její přípravy více než 2 miliony hodin. Společnost také úřadu NRC, pro účely auditu a posouzení projektového návrhu (DCA), poskytla 14 samostatných odborných zpráv, dokumentaci čítající více než 12 tisíc stran a více než 2 miliony stránek podpůrných a doplňujících informací.

"Komise NRC stála před velkou výzvou, když měla ověřit projektové řešení (DCA) vůbec prvního malého modulárního reaktoru, který je nejen důležitým mezníkem pro firmu NuScale, ale i pro celý jaderný průmysl. Společnost NuScale velmi oceňuje odhodlání, rychlost a úsilí, které NRC tomuto mnohaletému procesu věnovala, přičemž často dokonce svá hodnocení vydávala ještě před plánovanými termíny. Jako bývalý dlouholetý zaměstnanec NRC, kde jsem, mimo jiné, zastával funkci úředníka v Oddělení nových reaktorů, mohu říci, že tak časné vydání závěrečné zprávy FSER je důkazem skutečně tvrdé práce a úsilí všech pracovníků komise NRC, včetně zaměstnanců podílejících se na technickém a projektovém hodnocení, vedení komise i celého řídícího výboru," řekl viceprezident firmy NuScale pro regulatorní záležitosti Tom Bergman.

Společnost NuScale i nadále pokračuje v práci na komercializaci technologie SMR, jejíž součástí je rozvoj dodavatelského řetězce, standardizace projektů jaderných elektráren s malými modulárními reaktory (SMR), plánování činností potřebných pro dodávky jaderných technologií a plánů na spouštění a uvádění těchto elektráren do provozu. Společnost se navíc těší stále rostoucímu zájmu domácích i zahraničních zákazníků, kteří jaderné elektrárny NuScale považují za dlouhodobá řešení pro spolehlivé, bezpečné a cenově příznivé dodávky bezuhlíkaté elektrické energie. Společnost NuScale již podepsala smlouvy s různými energetickými subjekty ve Spojených státech amerických, Kanadě, Rumunsku, České republice a Jordánsku. Jednání o uzavření dalších smluv v současné době probíhají.

O společnosti NuScale Power

NuScale Power vyvíjí nový modulární lehkovodní reaktor pro jaderné elektrárny, který umí vyrábět elektřinu, zajistit vytápění, odsolování vody a uplatňuje se v dalších energeticky náročných procesech. Tento průlomový malý modulární reaktor (SMR) obsahuje napájecí modul NuScale Power ModuleTM, který si firma NuScale Power sama vyvinula a vyrábí a nabízí celkový výkon až 60 MW. Jedná se o bezpečnější, menší a modulárnější verzi tlakovodní reaktorové technologie. Díky modulární konstrukci reaktoru firmy NuScale lze do elektrárny instalovat až 12 jednotlivých napájecích modulů, které vyrábí elektřinu z bezuhlíkatých zdrojů a podstatně snižují provozní náklady oproti jaderným elektrárnám s výkonem v řádech GW. Majoritním investorem ve firmě NuScale je společnost Fluor Corporation, globální inženýrská, stavební a manažerská společnost s šedesátiletou zkušeností v oblasti jaderných technologií pro výrobu elektrické energie.

Společnost NuScale sídlí v Portlandu ve státě Oregon a má kanceláře v následujících městech: Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Charlotte, Severní Karolína; Richland, Washington; Arlington a v Londýně, Velká Británie. Sledujte nás na sociálních sítích Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power a Instagram: nuscale_power. Firma NuScale má nové logo, značku a webové stránky. Podívejte se na toto krátké video.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200828005299/en/

Kontakt pro média:

Diane Hughes, viceprezidentka firmy NuScale pro marketing a komunikaci

dhughes@nuscalepower.com

(Mobil) 503-270-9329

Zdroj: NuScale Power

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-energie-firmy-NuScale Power-jaderná

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.