Voda základ života

Z krajiny dlouhodobě mizí voda, řečiště potoků a řek jsou toho důkazem. Příroda zatížená důsledky civilizace tomu nedokáže čelit. Obří parkoviště nákupních center, stovky kilometrů asfaltových komunikací, které nahradily zemědělskou půdu, nemohou vsáknout dešťovou vodu, která po několika hodinách nenávratně mizí v sousedním Německu.

"Nepřijde-li vláda do dvou let s komplexním plánem opatření na udržení vody v krajině, bude zle," burcuje Pavel Sehnal, předseda ODA. "V boji se suchem nelze spoléhat na nahodilé akce. Ministerstvo životního prostředí by se mělo postavit do čela mezirezortní skupiny v koordinaci s ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a dopravy a připravit komplexní plán pro udržení vody, proti vysušení naší země. Je potřeba se zamyslet nad každou kapkou vody, která v horách naprší, jak ji zachytit a jak pomoci přírodě obnovit funkce, které v důsledku civilizačních zásahů do přírody a intenzivní výstavby pozbyla," upřesňuje Sehnal.

Pavel Sehnal

předseda Občanské demokratické aliance

Kontakt:

Jiří Bílek

ředitel hlavní kanceláře ODA

http://www.oda.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-voda-ekologie-vláda-sucho-ODA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.