Společnost JA Solar dodala oboustranné (bifaciální) moduly pro první projekt tohoto druhu v Malajsii, který rovněž využívá solární sledovače (trackery)

Společnost JA Solar nedávno oznámila, že dodala bifaciální (oboustranné) moduly s dvojsklem o celkovém výkonu 43,8 MW, a to pro první solární projekt v Malajsii, který využívá spojení bifaciálních modulů s dvojsklem se solárními sledovači (trackery). Předpokládá se, že po zahájení provozu bude tato elektrárna vyrábět 74 milionů kWh elektřiny ročně.

Tento projekt je součástí druhého kola malajsijského programu realizace velkých solárních projektů (LSS - Large-Scale Solar). Jeho investorem je firma Halpro Engineering, společný podnik německé developerské společnosti EPC Greencells Group a jejího místního partnera, firmy Majulia. Bifaciální moduly s dvojsklem mají buňky na obou stranách panelu a dvojité zasklení, což umožňuje výrobu energie i ze zadní strany panelu, a to s účinností, která může dosáhnout více než 70 % energetické účinnosti přední strany panelu. Tento modul tak pomáhá urychlit návratnost vložené investice, díky vyššímu výkonu, potřebě nízkého oslunění a odolnosti vůči potenciálové indukované degradaci (PID), a to i v nepříznivém prostředí (jako jsou například poušť, mořské pobřeží, apod.) či v extrémních povětrnostních podmínkách (včetně vysoké teploty a vlhkosti, apod.). Díky spojení těchto vysoce účinných modulů se solárními sledovači (trackery) se očekává, že tento projekt přinese investorovi vyšší zisky a umožní vyrábět více energie.

Jin Baofang, generální ředitel a předseda představenstva firmy JA Solar, řekl: „Firma JA Solar v Malajsii otevřela výrobní základnu v roce 2015 a dodává na místní trh moduly pro několik velkých projektů. Aktivně posilujeme naše postavení na místním trhu prosazováním nových technologií, které zákazníkům umožňují snížit celkové náklady na vlastnictví (LCOE) a zvýšit zisky. I do budoucna bude firma JA Solar prosazovat moderní technologie s cílem podpořit další rozvoj fotovoltaického trhu v Malajsii a všech ostatních zemí v jihovýchodní Asii."

KONTAKT: Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888-1698, bj.sunxr@jasolar.com

Klíčová slova Čína-Malajsie-energie-ekologie-JA Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.