Xinhua Silk Road: počet uživatelů kreditních karet banky CCB do letošního května přesáhl 100 miliónů

Čínská konstrukční banka (CCB - China Construction Bank), jedna z největších státem vlastněných komerčních bank v zemi, nedávno oznámila, že od srpna 2003, kdy banka oficiálně zahájila prodej kreditních karet Dragon ve dvou měnách, do letošního května, překročil celkový počet uživatelů kreditních karet této banky 100 miliónů.


Podle informací z banky dosáhla celková suma, zaplacená prostřednictvím kreditních karet vydaných bankou CCB, částky 20 biliónů jüanů.

Banka CCB uvedla, že celková výše nesplacených úvěrů z kreditních karet vystavených bankou CCB překročila 770 miliard jüanů, přičemž poměr špatných úvěrů (NPL) zůstává, na poměry v bankovním sektoru, na velmi nízké úrovni.

Navíc si banka již mnoho let drží přední pozici v klíčových ukazatelích, jako jsou celkový počet zákazníků, počet nesplacených úvěrů či kvalita aktiv.

Li Ťün, generální ředitel divize kreditních karet banky CCB řekl, že překročení 100 miliónové hranice počtu zákazníků je důležitým mezníkem a představuje nový výchozí bod pro další rozšiřování služeb banky v oblasti kreditních karet. Pan Li Ťün dále dodal, že banka se i nadále bude snažit o zvyšování kvality svých služeb v oblasti poskytování kreditních karet ve snaze uspokojit poptávku zákazníků po lepším životě a zaměří se na zvyšování své konkurenceschopnosti na trhu, dodržování platných zákonů a předpisů a vytváření nových hodnot.


Divize kreditních karet banky CCB se i nadále bude snažit o vytvoření takového systému finančních služeb, který bude splňovat všechny možné požadavky zákazníků. Banka navíc v mezidobí začala nabízet řadu dalších konkurenceschopných produktů, jako jsou ETC karty, auto karty a globální platební karty, což jí přineslo významné konkurenční výhody, díky kterým nyní může lépe uspokojovat poptávku v jednotlivých tržních segmentech.

Banka se navíc věnuje neustálé optimalizaci svých úvěrových služeb a urychluje zavádění nových digitálních technologií pro další zlepšování finančních služeb.

V neposlední řadě banka zavedla řadu opatření na ochranu před riziky a implementovala komplexní systém pro řízení rizik.


Od propuknutí pandemie COVID-19 banka CCB aktivně uplatňuje zásady společenské odpovědnosti a podporuje veřejné přísliby a závazky, jejichž cílem je zlepšit hospodářskou situaci a pomoci lidem tuto krizi překonat.


Odkaz na originál článku: https://en.imsilkroad.com/p/315199.html


KONTAKT: Silvia, +86-15117925061

Klíčová slova Čína-banky-Xinhua Silk Road

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.