Nová zjištění zveřejněná na konferenci AAIC naznačují, že osa mozek-střevo se může stát novým průlomem ve výzkumu Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba je pro vědce z celého světa zatím neřešitelným problémem již od doby, kdy byl před více než 100 lety diagnostikován první případ tohoto onemocnění. Různé teorie, jako jsou například cholinergní hypotéza, hypotéza založená na amyloidové kaskádě nebo tau proteinová hypotéza, pomohly pokročit ve výzkumu, ale nedokázaly pacientům přinést nové možnosti léčby. V posledních letech se vědci začali zaměřovat na osu mozek-střevo, která přinesla pozitivní výsledky ve výzkumu Parkinsonovy choroby, deprese a autismu. Data, která naznačují souvislost mezi střevním mikrobiomem a Alzheimerovou chorobou a informace týkající se látky GV-971, která ovlivňuje osu mozek-střevo a kterou vyvinula firma Shanghai Green Valley Pharmaceuticals, byly představeny na 34. konferenci AAIC (Alzheimer's Association International Conference - Konference Mezinárodní asociace pro Alzheimerovu chorobu).

Konference AAIC je největší a nejvlivnější mezinárodní konferencí o výzkumu demence a pořádá pětidenní akci, se zaměřením na základní informace o patogenezi a dalších věcech kolem Alzheimerovy choroby. Konference AAIC byla zahájena 27. července přednáškou na téma „Mikrobiom v Alzheimerově chorobě: Patogeneze a důsledky pro léčbu (Microbiome in Alzheimer's Disease: Pathogenesis and Treatment Implications)", která pojednávala o tom, jak střevní mikrobiom ovlivňuje Alzheimerovu chorobu.

„Nový výzkum naznačuje, že abnormální mikrobiom stimuluje uvolňování zánětlivých buněk na periférii, které vstupují do mozku a zde stimulují zánět nervového systému," řekl doktor Jeffrey Cummings, MD, zástupce pro výzkum, profesor na Nevadské univerzitě v Las Vegas (UNLV) v oboru zdraví mozku a profesor a ředitel Centra pro neurodegenerativní onemocnění a translační neurovědy na Clevelandské klinice nemocnice Lou Ruvo Center, která se zabývá zdravím mozku.

Doktor Michael Heneka, MD, profesor Centra pro neurodegenerativní onemocnění a gerontopsychiatrii na Univerzitě v německém Bonnu, zdůraznil vliv střevního mikrobiomu na gliové buňky zvané mikroglie, které po aktivaci imunitním systémem reagují s dalším typem gliových buněk (astrogliemi) a ostatními nervovými buňkami a vyvolávají neuroinflamatorní odpověď.

Výzkum s podáváním vysokých dávek antibiotik laboratorním myším, který prováděl Sangram Sisodia, profesor neurověd Chicagské univerzity, naznačuje, že vysoké dávky antibiotik mají dopady na ukládání amyloidových plaků a neuroinflamatorní odpověď. „Změny v mikrobiomu mohou mít významné důsledky na chování a mohou se podílet na některých neuropatologických procesech, které vedou k Alzheimerově chorobě."

Tato zjištění naznačují, že vědci v současné době při zkoumání onemocnění centrálního nervového systému postupně přesouvají svou pozornost na vztah mezi střevním mikrobiomem a onemocněním centrálního nervového systému.

Například jedna studie na laboratorních myších, jejíž závěry byly zveřejněny 2. července v časopise Journal of Physiology, naznačuje, že hromadění defektních proteinových řetězců ve střevech může vyvolat příznaky podobné Alzheimerově chorobě.

19. srpna 2019 profesor Šeng-ti Čchen z Lékařské fakulty Šanghajské dopravní univerzity zveřejnil klinické důkazy o souvislosti mezi střevní mikroflórou a Alzheimerovou nemocí.

Profesorka Mej-jü Keng ze Šakghajského institutu Materia Medica Čínské akademie věd, měla 27. července na konferenci AAIC přednášku o souvislostech mezi narušením střevní mikroflóry a neuroinflamatorní zánětlivou odpovědí u Alzheimerovy choroby a o možnostech léčby oligomannátem (GV-971), ve které vysvětlila nový mechanismus, jakým přípravek GV-971 působí na osu mozek-střevo. Podle výsledků výzkumu prováděného týmem profesorky Mej-jü Keng přípravek GV-971 pomáhá srovnat narušenou střevní mikroflóru, potlačuje tvorbu abnormálních metabolitů, zmírňuje periferní i centrální zánětlivou odpověď, snižuje ukládání amyloidových proteinových plaků v mozku a zlepšuje kognitivní funkce.

GV-971 je první látkou v Alzheimerově chorobě, která působí přímo na osu mozek-střevo, a v listopadu 2019 byl tento přípravek schválen úřadem NMPA. Americký úřad FDA povolil testování tohoto nového studijního léčiva v rámci multicentrického klinického hodnocení ve fázi III, které by mělo být dokončeno v roce 2025.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí celosvětově demencí zhruba 50 miliónů lidí, přičemž u 60 - 70 % pacientů se jedná o Alzheimerovu chorobu. Než budeme schopni toto zatím neléčitelné onemocnění úplně porazit, uplyne ještě hodně času, ale naštěstí se nám díky výzkumu Alzheimerovy choroby pomalu a postupně daří zjišťovat nové informace o této chorobě a případných možnostech její léčby.

KONTAKT: Sherry Peng, +86-159-2162-6625

Klíčová slova Čína-zdraví-Shanghai Green Valley Pharmaceuticals

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.