Veletrh Gaudeamus letos vyrazí za studenty do regionů!

Tisková zpráva vydaná organizátorem veletrhů Gaudeamus, společností MP-Soft, a.s.


Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je již 27 let stěžejní akcí pro sektor pomaturitního vzdělávání v regionu střední Evropy.

Na veletrhu se pravidelně setkávají zástupci vzdělávacích institucí (renomované univerzity, vysoké školy, jazykové školy, poradenské agentury a další instituce) se studenty, maturanty, středoškolskými pedagogy, odborníky na vzdělávání i zájemci o celoživotní vzdělávání. Veletrh Gaudeamus každoročně probíhá v Brně, Praze, Bratislavě a Nitře a představuje všem zájemcům o pomaturitní vzdělávání komplexní nabídku studijních možností jak v České a Slovenské republice, tak v mnoha Dalších zemích Evropy i světa.


Gaudeamus však není jen tradiční veletrh, nabízející setkání vzdělávacích institucí a jejich potenciálních studentů. V současné době se již jedná o komplexní zdroj informací pro podporu rozhodování studentů o volbě budoucího studia. Veletrh je doplněn celou řadou off-line i on-line nástrojů, které mají za cíl studenta provést komplikovaným rozhodovacím procesem a pomoci mu správně učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě.


Základem pro získání maxima relevantních informací o studijních možnostech je vždy osobní návštěva studenta na veletrhu a jeho osobní setkání s odborníky, absolventy i ostatními studenty univerzit, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. Veletrh je vždy přímo na místě doplněn mnoha doprovodnými programy, které studentům umožňují získat doplňující informace a nahlédnout do zákulisí jejich budoucího studia. Jedná se především o přednášky o studiu, testovací centrum, doprovodný program Věda pro život nebo kariérové poradenství. Mimo veletrh je pak pro studenty připraven portál www.gaudeamus.cz a mobilní aplikace Gaudeamus Guide. Oba tyto nástroje slouží studentům po celý rok jako zdroje vždy aktuálních informací o možnostech studia po maturitě.


Veletrh Gaudeamus nezapomíná ani na středoškolské pedagogy a výchovné poradce. Pro tuto skupinu odborníků je na veletrhu každý rok připravován komplexní informační servis a speciální program odborných přednášek. V roce 2020 byla také nově spuštěna informační aplikace Gaudeamus Advisor, která pedagogům pomůže při jejich práci se studenty.


Veletrh Gaudeamus v Brně patří se svou návštěvností přesahující 30.000 studentů a 500 pedagogů během čtyř dnů mezi největší akce tohoto typu ve střední Evropě. Celkem veletrhy Gaudeamus v České republice každý rok navštíví až 65 % studentů maturitních ročníků. Takto vysoký zájem návštěvníků dokazuje zásadní význam veletrhu v komunikaci mezi vysokými školami a jejich budoucími studenty.


Tento rozsah veletrhu současně bohužel neumožňuje jeho uspořádání a splnění podmínek daných aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN upravující maximální účast osob na hromadných akcích na celkem 5000 v jeden okamžik a současně povinnost rozdělit návštěvníky do vzájemně oddělených sektorů s maximální kapacitou 1000 osob vylučuje možnost veletrh Gaudeamus v roce 2020 uspořádat. Toto mimořádné opatření de facto umožňuje účast na veletrhu pouze 1000 osob (návštěvníků i vystavovatelů) v jeden okamžik. Nutnost rozdělení návštěvnosti na vzájemně oddělené sektory je zcela v rozporu s konceptem veletrhu jako místa pro volné setkávání a komunikaci návštěvníků s vystavovateli.


Z tohoto důvodu bylo, i přes silný zájem vystavovatelů o účast na veletrhu, učiněno rozhodnutí Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno, Bratislava a Nitra v roce 2020 v tradičním formátu nepořádat. Veletrh Gaudeamus Praha 2021 však zůstává i nadále v přípravě.


Organizační tým veletrhu pro studenty připravil alternativní koncept veletrhu s názvem "Gaudeamus Roadshow Česko". Cílem tohoto konceptu je vzít nejdůležitější aspekty veletrhu Gaudeamus a přivést je studentům přímo do jejich regionu. V rámci Gaudeamus Roadshow se uskuteční vždy jednodenní akce v těchto krajských městech: Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Jihlava a Pardubice. Jedná se o kraje, které tvoří největší podíl na návštěvnosti veletrhu Gaudeamus v Brně. Pro ostatní regiony České republiky je připravován veletrh Gaudeamus Praha, který proběhne v termínu 19. - 21. ledna 2021.


V rámci Gaudeamus Roadshow Česko bude pro návštěvníky připraveno:

- Kontaktní místa škol s možností osobní komunikace se zástupci školy.

- Přednášky o aktuální nabídce a podmínkách studia.

- Odborné přednášky pro pedagogy a výchovné poradce.

- Testovací centrum s testem předpokladů pro studium.

- Vstup zdarma pro registrované studenty a pedagogy.


Akce Gaudeamus Roadshow bude doplněna celoroční on-line prezentací vystavovatelů na portálu www.gaudeamus.cz, v aplikaci Gaudeamus Guide pro studenty a rodiče a v aplikaci Gaudeamus Advisor pro středoškolské pedagogy. Tyto on-line informační zdroje nabídnou kompletní kontaktní informace, rejstříky studijních oborů, informace o fakultách a přijímacím řízení na všech zúčastněných školách. Návštěvníkům budou také k dispozici vyhledávače studijních oborů, škol a fakult.


Gaudeamus Roadshow proběhne v těchto termínech a městech:

* Brno

- 6. 10. 2020

- Kongresové centrum, Hlinky 35

* Olomouc

- 7. 10. 2020

- BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

* Zlín

- 8. 10. 2020

- Baťův institut, Vavrečkova 7040

* Jihlava

- 13. 10. 2020

- Dělnický dům, Žižkova 1696

* Ostrava

- 14. 10. 2020

- Dům kultury města Ostravy, 28. října 2556/124

* Pardubice

- 20. 10. 2020

- Výstavní a společenské centrum IDEON, Jiráskova 1963

Kontakt:

Dana Jakubjanská, DiS.

asistentka ředitele

MP-Soft, a.s

Příkop 4, 604 16 Brno

jakubjanska@mp-soft.cz

www.mp-soft.cz

www.gaudeamus.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-služby-firmy-veletrh-MP-Soft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.