Firma Analog Devices oznámila sloučení s firmou Maxim Integrated, posílila tak svou pozici jedničky na poli analogových polovodičů

• Akvizicí vznikne firma s celkovými tržbami 8,2 miliardy dolarů(1) a díky diverzifikaci položí tato akvizice základy dalšího budoucího růstu

• Akvizice pomůže zvýšit zkušenosti a možnosti firmy a umožní tak řešit i ty nejsložitější problémy zákazníků

• Očekává se, že po uzavření transakce dojde, do 18 měsíců, ke zvýšení zisku na akcii a do dvou let po uzavření transakce by mělo dojít k úsporám ve výši 275 miliónů dolarů z důvodu nákladových synergií


Společnosti Analog Devices, Inc. (index Nasdaq: ADI) a Maxim Integrated Products, Inc. (index Nasdaq: MXIM) dnes oznámily, že uzavřely smlouvu, na jejímž základě firma ADI koupí všechny kmenové akcie společnosti Maxim. Po sloučení firem vznikne společnost s celkovou hodnotou vyšší než 68 miliard dolarů(2). Transakce, kterou jednomyslně schválila představenstva obou společností, posílí přední pozici firmy ADI v oblasti analogových polovodičů a umožní jí rozšířit své možnosti a získat přístup na řadu nových, atraktivních trhů.


Na základě ustanovení smlouvy, získají akcionáři firmy Maxim za jednu kmenovou akcii firmy 0,630 kmenové akcie firmy ADI, a to za všechny akcie, které vlastní k datu uzavření transakce. Po uzavření transakce budou stávající akcionáři firmy ADI vlastnit zhruba 69% podíl na nově vzniklé společnosti, zatímco akcionáři firmy Maxim budou vlastnit zhruba 31% podíl. Transakce je pro účely federální daně z příjmu ve Spojených státech amerických považována za reorganizaci a vztahuje se na ní nulová sazba daně.


“Dnešní oznámení o akvizici společnosti Maxim je dalším krokem v naplňování vize firmy ADI, která je založena na propojování fyzického a online světa. Firma ADi a Maxim sdílejí stejnou vášeň pro řešení těch nejsložitějších problémů svých zákazníků a díky společným technologiím a talentovaným týmům, tak našim zákazníkům budeme moci nabízet ještě lepší, špičková řešení,” řekl Vincent Roche, prezident a generální ředitel firmy ADI. “Společnost Maxim je respektovanou firmou v oblasti zpracování signálu a napájecích systému, má prověřené technologické portfolio a je velkým inovátorem ve svém oboru. Společně máme jedinečnou příležitost podílet se na dalším růstu polovodičových technologií a vytvořit zdravější, bezpečnější a trvale udržitelnější budoucnost pro všechny.”


“Po více než tři desetiletí se podnikání firmy Maxim řídilo jednoduchou zásadou - neustále přinášet nové inovace a vyvíjet špičkové polovodičové produkty, které našim zákazníkům umožňují vynalézat a tvořit nová řešení. Těším se na tuto další kapitolu naší historie, ve které se, společně s firmou ADI, pokusíme posunout hranice možného ještě o trochu dále. Obě firmy mají obrovské know-how v oblasti technického rozvoje, technologií a inovací. Díky vzájemné spolupráci tak vznikne silnější firma, která svým zákazníkům, zaměstnancům i akcionářům přinese další výhody a hodnoty,” řekl Tunç Doluca, prezident a generální ředitel firmy Maxim Integrated.


Po uzavření transakce přejdou Tunç Doluca, prezident a generální ředitel firmy Maxim, a další ředitel společnosti Maxim, do představenstva společnosti ADI.


Strategické a finanční výhody

• Jednička v obou s globální působností: Akvizice umožní firmě ADI posílit svou pozici jedničky v oblasti analogových polovodičů, přičemž se předběžně očekávají tržby ve výši 8,2 miliardy dolarů(1) a volná hotovost ve výši 2,7 miliardy dolarů. Silná pozice společnosti Maxim v oblasti automobilového průmyslu a datových center vhodně doplňuje silné stránky firmy ADI v oblasti průmyslu, komunikace a digitalizace zdravotnictví a nabízí příležitosti k dalšímu růstu. Navíc produkty firmy Maxim v oblasti napájecích technologií, vhodně doplňují produktový katalog firmy ADI.

• Další zkušenosti a možnosti: Spojení těch nejlepších technologií umožní firmě ADI získat další zkušenosti a možnosti a nabízet více než 50 tisíc produktů na frekvenčních pásmech DC - 100 GHz, s výkonem v řádech nW až kW, od snímačů až po cloudová řešení. To umožní nabízet kompletní řešení více než 125 tisícům zákazníků a získat tak větší část z celkového trhu, jehož hodnota se odhaduje na 60 miliard dolarů(3).

• Sdílená vášeň pro růst tažený inovacemi: Díky akvizici dojde ke spojení podobných kultur, zaměřených na podporu talentů, inovaci a technický rozvoj. Dohromady bude mít nová firma více než 10 tisíc inženýrů s každoroční investicí do výzkumu a vývoje ve výši zhruba 1,5 miliardy dolarů(1). Akvizice také přispěje k udržení zájmu těch nejtalentovanějších inženýrů z různých oborů o práci ve firmě.

• Zvýšení tržeb a úspora nákladů: Očekává se, že tato transakce do 18 měsíců od jejího dokončení přinese zvýšení upraveného zisku na akcii a do dvou let od uzavření transakce by navíc mělo dojít k úspoře nákladů ve výši až 275 miliónů dolarů, na základě synergických efektů, zejména pak díky nižším provozním nákladům a nákladům na prodej zboží. Navíc se do tří let od uzavření transakce projeví další synergické efekty z optimalizace výroby.

• Silná finanční pozice a generování hotovosti: Společnost ADI očekává, že akvizice ještě zvýší hodnotu aktiv, a to zhruba 1,2x(4). Navíc dokončení transakce přinese více volné hotovosti a také vyšší zisky pro akcionáře.


Časový harmonogram a schvalovací řízení

Dokončení transakce se předpokládá v létě roku 2021, pokud budou splněny předepsané podmínky, mezi které, mimo jiné, patří schválení transakce ze strany orgánů státního dozoru ve Spojených státech amerických a v ostatních zemích a schválení transakce akcionáři obou firem.


Poradci

Hlavním finančním poradcem firmy ADI pro tuto transakci byla společnost Morgan Stanley. Finančním poradcem firmy ADI pro tuto transakci byla rovněž společnost BofA Securities. Právním poradcem firmy ADI pro tuto transakci byla kancelář Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Výhradním finančním poradcem firmy Maxim pro tuto transakci byla společnost J.P. Morgan. Právním poradcem firmy Maxim pro tuto transakci byla kancelář Weil, Gotshal & Manges LLP.


Informace o konferenčním hovoru a webové konferenci

Společnost ADI uspořádala 13. července v 8:30 východního standardního času (ET) k této transakci konferenční hovor. Přístup k telefonní konferenci byl přes sekci pro investory webových stránek společnosti ADI - investor.analog.com. Telefonní čísla pro přístup ke konferenci byla (800) 859-9560 (pro zájemce ze Spojených států amerických), respektive (706) 634-7193 (pro zájemce ze zahraničí). Přístupové heslo bylo „ADI“. Ke konferenci bylo možné se připojit deset minut před začátkem konferenčního hovoru.

Záznam telefonní konference bude k dispozici na telefonním čísle 855-859-2056, pod identifikačním číslem konference 3573127 a je možné si ho přehrát po dobu dvou týdnů od skončení konference.

O společnosti Analog Devices

Společnost Analog Devices (index Nasdaq: ADI) je přední nadnárodní firma v oblasti analogových technologií, která se snaží řešit ty nejsložitější technické problémy. Našim zákazníkům umožňujeme zlepšovat svět kolem nás díky chytrému propojení fyzického a online světa prostřednictvím nepřekonatelných technologií, které cítí, měří, napájí, propojují a vysvětlují. Navštivte webové stránky http://www.analog.com.

O společnosti Maxim Integrated

Společnost Maxim Integrated vyvíjí inovativní analogové produkty a technologie a založené na zpracování různých signálů, které umožňují vyrábět menší a chytřejší systémy, s lepším zabezpečením a hospodárností provozu. Zavádíme inovace do automobilového průmyslu, zdravotnictví a dalších průmyslových oborů a našim zákazníkům poskytujeme mobilní a cloudová datová centra, která pomáhají měnit svět. Více informací se dozvíte na webových stránkách http://www.maximintegrated.com.


Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva se týká navrhované transakce mezi firmami Analog Devices, Inc. (“ADI”) a Maxim Integrated Products, Inc. (“Maxim”) a obsahuje takzvaná „výhledová prohlášení“, ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Výhledová prohlášení se týkají řady věcí, včetně předpovědí a odhadů očekávaného přínosu této transakce, jejího vlivu na podnikání nástupnické společnosti, časového harmonogramu dokončení této transakce a využití synergických efektů, které z této transakce mohou vyplývat. Všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně prohlášení o očekáváních, předpokladech a plánech firem ADI a Maxim, jsou výhledovými prohlášeními. Výhledová prohlášení jsou založena na stávajících očekáváním firem ADI a Maxim a závisí na řadě faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky nástupnické firmy budou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení jsou v textu často uvozena slovy, jako například, „očekávat“, „zamýšlet“, „předpokládat“, „plánovat“, „věřit“, „budeme“, „odhadovat“, „mohlo by“, „cílit“ a podobnými výrazy, včetně odvozených slov a záporných tvarů těchto výrazů. Následující důležité faktory, mimo jiné, mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky nástupnické společnosti budou podstatně lišit od údajů uváděných v těchto výhledových prohlášeních: nejistoty a rizika vyplývající z délky trvání, rozsahu a dopadů pandemie COVID-19; politická a ekonomická rizika a nejistoty, včetně zhoršení globálních podmínek pro podnikání a/nebo stability úvěrových a finančních trhů, ztráta důvěry zákazníků a pokles objednávek či ochoty utrácet ze strany zákazníků; nedostupnost surovin, služeb, dodávek nebo výrobních kapacit; geografické změny týkající se našeho podnikání a/nebo změny našich produktů či složení zákazníků; změny zařazení našich produktů do jednotlivých vývozních kategorií, změny dovozních a vývozních zákonů, předpisů, daní, cel nebo jejich sazeb; změny odhadů firmy ADI nebo Maxim ohledně očekávané sazby splatné daně, na základě aktuálních daňových zákonů; schopnost společnosti ADI úspěšně integrovat podnikání a technologie firmy Maxim; rizika, která mohou způsobit, že se očekávané výhody a synergie z navrhované transakce či předpokládaný růst nástupnické společnosti nepodaří zcela naplnit v odhadovaných termínech nebo vůbec; nežádoucí důsledky vyplývající ze soudních sporů, včetně možných soudních sporů týkajících se navrhované transakce; riziko, že se společnostem ADI nebo Maxim nepodaří udržet či zaměstnat důležité pracovníky; rizika vyplývající ze schvalovacího procesu této transakce, která mohou ovlivnit časový harmonogram jejího uzavření, včetně rizika, že se nepodaří splnit předepsané podmínky této transakce, včetně daňových podmínek, včas nebo vůbec a z toho vyplývající rizika, že se nepodaří získat souhlas orgánů státního dozoru s touto transakcí nebo bude takový souhlas podmíněn neočekávanými podmínkami nebo povinnostmi; nepředvídatelné těžkosti a výdaje v souvislosti s touto transakcí, reakce obchodních partnerů a jejich udržení po oznámení této transakce; nejistoty a rizika vyplývající z dlouhodobé hodnoty kmenových akcií společnosti ADI; a rizika vyplývající z alokace manažerského času pro účely této transakce. Tato rizika, včetně ostatních rizik, která se týkají navrhované transakce, budou uvedena v registračním formuláři S-4 a přiložené plné moci, přičemž tyto dokumenty budou pro účely této transakce, předány Komisi pro cenné papíry (SEC). I když je zde uvedený seznam rizikových faktorů, včetně rizikových faktorů uvedených v registračním formuláři S-4, považován za reprezentativní, není vyčerpávající a neobsahuje úplný seznam všech rizik a nejistot, které mohou naše podnikání ovlivnit. Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky budou podstatně lišit od údajů popsaných ve výhledových prohlášeních, najdete v pravidelných zprávách firem ADI a Maxim, předkládaných Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně nejnovějších čtvrtletních zpráv firem ADI a Maxim na formulářích 10-Q, respektive 10-K. Výhledová prohlášení jsou založena na stávajících očekáváních vedení obou firem a jsou tak založena na informacích platných k datu vydání této tiskové zprávy. Pokud není výslovně platnými zákony vyžadováno jinak, společnosti ADI a Maxim nepřijímají žádnou povinnost aktualizovat svá výhledová prohlášení, a to ani ve světle případných nových informací, událostí či okolností.


Nejedná se o nabídku ani výzvu k prodeji či nákupu cenných papírů

Tato tisková zpráva není a nepředstavuje žádnou nabídku ani výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli cenných papírů ani se nejedná o výzvu ke shromáždění hlasovacích práv či žádost o schválení transakce. Dokud nebude registrace cenných papírů, které se této transakce mohou týkat, řádně dokončena a schválena, je jakýkoli prodej či nákup cenných papírů v souvislosti s touto transakcí neplatný, nezákonný a neúčinný. V souladu s ustanovením článku 10 Zákona Spojených států amerických o cenných papírech (U.S. Securities Act) z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, je možné veškeré nabídky k nákupu či prodeji cenných papírů podávat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře, a na základě plné moci.


Další informace o fúzi a kde je najít?

V souvislosti s navrhovanou transakcí, hodlá společnost ADI předložit Komisi pro cenné papíry (SEC) registrační formulář S-4, jehož součástí bude plná moc pro akcionáře společnosti ADI a Maxim, přičemž tento formulář je považován také za nabídku společnosti ADI. Jak společnost ADI, tak firma Maxim mohou také Komisi pro cenné papíry (SEC) předkládat samostatně další dokumenty týkající se navrhované transakce. Tento dokument nenahrazuje registrační formulář, plnou moc ani žádný jiný dokument, který společnosti ADI nebo Maxim mohou předkládat Komisi pro cenné papíry. Konečná verze společné plné moci (pokud a až bude k dispozici) bude doručena poštou akcionářům společnosti ADI a Maxim. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME INVESTORŮM A AKCIONÁŘŮM, ABY SI PEČLIVĚ PŘEČETLI REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ, PLNOU MOC A VŠECHNY OSTATNÍ DOKUMENTY, KTERÉ BUOU PŘEDKLÁDÁNY KOMISII PRO CENNÉ PAPÍRY (SEC), A TO VČETNĚ PŘÍPADNÝCH AKTUALIZACÍ ČI DODATKŮ K TĚMTO DOKUMENTŮM, PROTOŽE TYTO DOKUMENTY BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Investoři a akcionáři si mohou zdarma, vyžádat kopie registračního formuláře, společného prohlášení a/nebo plné moci (pokud a až budou k dispozici), stejně jako všechny ostatní dokumenty, které obsahují důležité informace o společnostech ADI, Maxim a navrhované transakci, přímo na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) http://www.sec.gov, a to poté co tyto dokumenty budou Komisi pro cenné papíry (SEC) předloženy. Kopie dokumentů, předkládaných Komisi pro cenné papíry (SEC) za společnost ADI, si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách http://www.analog.com nebo si je můžete vyžádat e-mailem na investor.relations@analog.com (Oddělení pro vztahy s investory) či telefonicky na čísle 781-461-3282. Kopie dokumentů, předkládaných Komisi pro cenné papíry (SEC) za společnost Maxim, si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách investor.maximintegrated.com nebo si je vyžádat telefonicky na čísle 408-601-5697 (Oddělení pro vztahy s investory).


Účastníci nabídky

Společnosti ADI, Maxim a jejich ředitelé a vedoucí pracovníci jsou považováni za účastníky nabídky pro účely této transakce. Informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti ADI, včetně informací o přímých a nepřímých podílech na společnosti, informací o vlastnictví cenných papírů, apod., jsou uvedeny v prohlášení k akcionářům na valné hromadě za rok 2020, které bylo předloženo Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 24. ledna 2020, a také ve výroční zprávě firmy ADI za daňový rok končící 2. listopadem 2019, který jsme na formuláři 10-K předložili Komisi pro cenné papíry dne 26. listopadu 2019. Informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti Maxim, včetně informací o přímých a nepřímých podílech na společnosti, informací o vlastnictví cenných papírů, apod., jsou uvedeny v prohlášení k akcionářům na valné hromadě za rok 2019, které bylo předloženo Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 27. září 2019, a také ve výroční zprávě firmy ADI za daňový rok končící 29. červnem 2019, který jsme na formuláři 10-K předložili Komisi pro cenné papíry dne 21. srpna 2019. Ostatní informace týkající se účastníků této transakce, včetně informací o přímých a nepřímých podílech na společnosti, informací o vlastnictví cenných papírů, apod. budou obsaženy ve společném prohlášení, formuláři plné moci a dalších dokumentech, které v souvislosti s navrhovanou transakcí budou předkládány Komisi pro cenné papíry (SEC) a tyto informace budou k dispozici, jakmile budou Komisi pro cenné papíry (SEC) předloženy. Investoři by si měli pečlivě přečíst registrační formulář, formulář pro udělení plné moci, společné prohlášení a další dokumenty, a to ještě předtím než učiní rozhodnutí týkající se nákupu či prodeje cenných papírů nebo hlasovacích práv s nimi spojených. Kopie všech těchto dokumentů si můžete bezplatně vyžádat od společnosti ADI nebo Maxim, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních informací.

(ADI-WEB)


1 Na základě účetních údajů firmy ADI za daňový rok 2019, respektive na základě účetních údajů firmy Maxim za období posledních dvanáct měsíců, končících 28. září 2019.

2 Na základě ceny za akcii platné k 10. červenci 2020 - ceny za plně zředěné akcie a poslední oznámená výše čistého dluhu.

3 Zdroj: Předpověď agentury WSTS pro sektor analogových polovodičů do roku 2023.

4 Podle zveřejněných údajů za poslední čtvrtletí (pro společnost ADI k 2. květnu 2020, pro společnost Maxim k 28. březnu 2020).

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005204/en/


Kontaktní informace

Kontaktní informace společnosti ADI

Kontakt pro investory:

Analog Devices, Inc.

Pan Michael Lucarelli

ředitel pro vztahy s investory

781-461-3282

investor.relations@analog.com

Kontakt pro média:

Teneo

Paní Andrea Calise

917-826-3804

andrea.calise@teneo.com

Teneo

Paní Andrea Duffy

646-984-0240

andrea.duffy@teneo.com

Kontaktní informace společnosti Maxim

Kontakt pro investory:

Maxim

Paní Kathy Ta

viceprezidentka pro vztahy s investory

408-601-5697

kathy.ta@maximintegrated.com

Zdroj: Analog Devices, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Klíčová slova USA-počítače-elektronika-stroje-Analog Devices

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.