600 tisíc lidí bez vody?

V těsné blízkosti Smíchovského nádraží se pod brownfieldy nachází zdroj vody, o kterém skoro nikdo neví, ale který by v nouzi údajně mohl poskytnout vodu až pro 600 tisíc obyvatel. Jeho situace je ale kritická - při rekonstrukci Nádražní ulice zkoušky odhalily havarijní stav splaškové kanalizace, která zdroj vody přímo ohrožuje.


Kolem vodního zdroje se táhne dlouholetý spor mezi majitelem pozemku - stavebním developerem CWI Smíchov a pražským Dopravním podnikem, tedy i Magistrátem. Na pozemku se nacházejí jímací vrty a pod ním část vodního díla, které odvádí vodu ze zdroje do rezervoáru podzemním tunelem dlouhým přes jeden kilometr.


Rekonstrukce bez ochrany


Přes deklarovanou nutnost ochrany strategického podzemního zdroje vody doposud z důvodu nečinnosti odpovědných orgánů nedošlo k vytvoření ochranného pásma vodního zdroje. Na jednu stranu došlo vyhlášení stavební uzávěry (tedy nesouhlasného stanoviska se stavbou) z důvodu "hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenávratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje", na stranu druhou se ale rozeběhla masivní rekonstrukce přilehlé Nádražní ulice. Došlo k položení nového tramvajového pásu a doposud si stavební práce při této rekonstrukci vyžádaly přes pět milionů korun.


Havarijní kanalizace


Potíž je v tom, že na ochranu vody se v tomto případě zapomnělo - pod ulicí se nachází hloubková splašková kanalizace, která je v havarijním stavu. Stoku, která je ve správě Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), prověřovaly kamerové zkoušky a odhalily, že existuje reálné nebezpečí průsaků, kontaminujících samotný vodní zdroj.

Podle slov Ing. arch. Martina Hlaváčka: "Dle odborníků, kteří posuzovali stav kanalizace uložené pod tímto tramvajovým svrškem, je kanalizace v havarijním stavu a hrozí kontaminace spodní vody i vodního zdroje."


Při rekonstrukci tedy mělo dojít jak ke kompletní výměně kanalizace, tak i k sanaci zeminy. To se ale nestalo, havarijní kanalizace byla zakonzervována stavebními úpravami na povrchu, takže dále kontaminuje okolí a ohrožuje vodní zdroj. Pokud má tedy město skutečný zájem vodu chránit, je tento přístup těžko pochopitelný, když sám odbor magistrátu tvrdí, že jde o velmi významný náhradní zdroj, který by v případě nouze dokázal část Pražanů krátkodobě zásobovat pitnou vodou (údajně až 600.000 lidí po dobu 10 dní).


Město musí jednat


Developer CWI Smíchov spolu s pražským Dopravním podnikem, který vodu ze zdroje využívá pro technické účely, již podali žádost na stanovení I. a II. ochranného pásma vodního zdroje, řada je tedy na vodoprávním úřadu. Doufejme, že ještě není pozdě.


Kontakt:

www.vodnizdrojsmichov.cz

info@udi-byty.cz

Klíčová slova ČR-voda-správa-stavby-Praha-firmy-Urban Developers and Investors

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.