DBK PARTNERS pomohla s jednou z největších transakcí roku 2020, odkupem podílu v ČEZ ENERGO

DBK PARTNERS v roli právního a transakčního poradce pomohla společnosti ČEZ ESCO při úspěšném odkupu 49,9% podílu v ČEZ ENERGO od firmy TEDOM. ČEZ ESCO tak nyní drží v ČEZ ENERGO 100% podíl. Transakce ještě podléhá schválení antimonopolního úřadu.


"ČEZ dlouhodobě směřuje ke 100% vlastnictví dceřiných firem a k tomu směřovala i tato transakce, kterou jsme připravovali několik měsíců," řekla partnerka DBK PARTNERS Vladimíra Knoblochová. "DBK má zkušenosti a odbornost v transakčním poradenství, kterou jsme při této akvizici využili. Nejde přitom jen o přípravu smluvní dokumentace, ale i o strukturování celé transakce a nalezení optimálního řešení, jak transakci realizovat. Jsme rádi, že se vše podařilo úspěšně dokončit ke spokojenosti všech smluvních stran."


Společnost ČEZ Energo vznikla v roce 2011 a je partnerským spojením ČEZ (od roku 2015 ČEZ ESCO) a společnosti TEDOM. Zabývá se instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe. V současnosti provozuje 134 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 112 MWe.


DBK PARTNERS v oblasti transakčního poradenství vychází dlouhodobě z filozofie, že klient chce mít všechny služby na jednom místě. Servis tak obvykle zahrnuje nejen právní poradenství, ale také zajištění účetního a daňového poradenství, ekonomické analýzy transakce vč. doporučení vhodných modelů její realizace, či zajištění financování.


DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., je významnou českou advokátní kanceláří s dlouholetou historií, poskytující komplexní právní služby. Tým kanceláře tvoří zkušení právníci různého zaměření a odborných specializací. V čele DBK stojí JUDR. Ondřej David, Ph.D., který DBK založil již v roce 1998.


Při poskytování právních služeb DBK PARTNERS úzce spolupracuje s celou řadou externích odborníků, od spolupracujících advokátů - specialistů, po soudní znalce, auditory, daňové poradce či překladatele. Kancelář také dlouhodobě kooperuje se zahraničními advokátními kancelářemi po celé Evropě i jinde ve světě. Díky tomu poskytují právníci DBK PARTNERS komplexní právní služby ve všech oblastech práva i v případech, které přesahují hranice České republiky.


DBK PARTNERS se věnuje transakčnímu poradenství, fúzím a akvizicím, ale také dalším oblastem práva, jako jsou obchodní právo a právo obchodních společností, veřejné zakázky, daňové právo, závazkové právo nebo správa a řízení společností.


Kontakt pro média:

Ivo Měšťánek

CHM Communications

e-mail: mestanek@chmc.cz

Klíčová slova ČR-právo-energie-trh-firmy-CHM Communications-DBK Partners

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.