Výstava "Krajina, člověk" - Epos 257 zkoumá propojení místa, času a různých vlivů

V areálu bývalého lihovaru v obci Zhoř bude od 4. do 6. července probíhat výstava streetartového umělce Epos 257. Výstava bude odhalovat různé podoby minulosti samotného statku, jehož historie sahá až do 14. století. Pozůstatky i nalezené předměty bude pomocí vnesených exponátů Epos 257 dávat do dynamických souvislostí se současnými problémy. Vernisáž výstavy proběhne už 3. července od 17 hodin pod vedením Tomáše Pospiszyla.


Hlavní část výstavy s názvem "Krajina, člověk" tvoří rozsáhlá expozice v areálu bývalého lihovaru Zhoř u Krakovce, jehož historie sahá až do 14. století. Místo, které bylo v průběhu času několikrát opuštěno a znovu zrekonstruováno, nese stopy jednotlivých historických epoch a umělec se umisťováním původně nalezených, i nově vnesených předmětů snaží proces vnímání dynamizovat. Výstavu doplní vybraná videa dokumentující jiné Eposovy intervence do veřejného prostoru a dokumentární esej Místa mezi místy (2015), kterou vytvořil ve spolupráci s filmařem Markem Matvijou.


Epos 257, jehož skutečná identita je doposud neznámá, k výstavě podotýká: "Zhoř je svým názvem, pohnutou historií i palčivou současností zvláštním odrazem naší země. Tvarovala ji středověká aristokracie, komsomolští zemědělci i devadesátkoví šíbři. Je to právě toto dědictví, se kterým se současní Zhořané musejí vyrovnat a já chci být rozhodně u toho."


Samotná výstava bude zahájena vernisáží ve středu 3. července od 17 hodin a povede ji publicista, teoretik výtvarného umění a pedagog Tomáš Pospiszyl. Výstavu za podpory Státního fondu kultury ČR, obce Krakovec a GAMU pořádá NEIRO Association for Expanding Art z.s. Kurátorem výstavy je MgA. Marek Matvija. Celou akci doplní 4. a 5. července umělecký workshop "Archeologie místa", který povede Epos 257 a 5. července i farmářský trh.


"Skandální konceptualista, kryptický archeolog a noční běžec EPOS 257 je jeden z nejzajímavějších českých streetartistů. Jeho tvorbě nechybí velkorysost, humor ani vhled do sociálních, legálních a přírodovědných záhybů veřejného prostoru. Drží si mladistvou energii grafiťáka, který vzal město za své i s jeho podzemím - topografickým i sociálním. Obsah jeho prací se však rok od roku kultivuje, rozvíjí a precizuje," dodává k tvorbě umělce kurátor výstavy MgA. Marek Matvija.


Vystavující umělec EPOS 257:

Epos 257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata, opakovaně se dotýká zejména problematiky veřejného prostoru. Výtvarníkova identita zůstává neznámá.

Narozen v osmdesátých letech v Praze. Začínal jako writer a první tagy vytvořil již ve třinácti letech. K Eposovým počátkům odkazuje rovněž číslovka v jeho pseudonymu. Pod číslem 257 se totiž dlouhou dobu skrýval paragraf zaměřený na poškozování cizí věci, se kterým umělec přicházel opakovaně do konfliktu. Některé principy charakteristické pro graffiti lze ve výtvarníkově tvorbě stále vysledovat. Především je to invazivní charakter práce, insiderský vhled do městské krajiny a vědomý pohyb na hraně zákona nebo za ní. Epos 257 je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové a členem mezioborového uskupení Ztohoven.

Epos 257 měl řadu samostatných výstav v prestižních muzeích a galeriích včetně Národní galerie v Praze, Muzea hlavního města Prahy a Trafo Gallery Praha. Zúčastnil se rozličných mezinárodních skupinových výstav, například Metropolis, Czech Pavilon Expo 2010 v Šanghaji, Bien Urban, Public Art Festival v Besançonu a Cultural Hijack, Institute of Architecture and School of Architecture AA v Londýně. Jeho kniha Kořeny, větve, šlahouny získala 1. cenu Ministerstva kultury ČR za Nejkrásnější knihu roku 2018.


Kontakt pro média:

Marek Matvija / NEIRO

e-mail: marek@zhorzije.cz

Klíčová slova ČR-výtvarné-archeologie-Epos 257-NEIRO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.