Další megawattový projekt firmy Hengtong na ukládání energie byl úspěšně připojen k síti

Hengtong Energy Storage

Hengtong Energy Storage

Projekt na uskladnění energie o celkové kapacitě 8 MWh, na jehož realizaci získala objednávku firma Jiangsu Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd., úspěšně prošel testováním v přenosové síti a podařilo se ho připojit na první pokus.

Jednou z hlavních technologií nové revoluce v energetickém průmyslu jsou technologie pro ukládání a skladování energie, které využívají fyzická média a zařízení k uskladnění elektrické energie pro nouzové použití. V době, kdy je spotřeba elektrické energie v síti na nízké úrovni, dochází k uskladnění elektřiny tak, aby bylo možné jí do sítě opět dodávat ve špičkách, v časech nejvyššího zatížení. Tímto způsobem pak lze překonat kolísání v poptávce po elektrické energii při její výrobě.

Tento projekt o celkové rozloze 140 m2 využívá pro připojení k nízkonapěťové rozvodné síti napětí 380 V. Elektrárna používá 2MW/8MWh systém pro uskladnění energií, který se skládá ze čtyř 40stopých standardních kontejnerů, osazených příslušnou technologií a vybavených také tepelnou izolací, odolností proti vodě a zemětřesení. Kontejnery jsou navíc ošetřeny proti korozi. Úložná kapacita každého kontejneru je 500 kW/2 MWh.

Až bude tento projekt uveden do provozu, nabídne chytré využívání energie a také bezpečnostní řešení, jako je například vyrovnávání poptávkové křivky, urgentní (nouzovou) dodávku energie, správu přenosové kapacity, sledování zatížení, flexibilní ochrana před zpětným výkonem apod.

Zákazníci pozitivně hodnotí zejména úspěšné připojení tohoto projektu do sítě a vysokou kvalitu služeb firmy Hengtong Energy Storage.

Firma Hengtong Energy Storage, která patří pod křídla energetické skupiny Hengtong's Power Industry Group, poskytuje komplexní služby v oblasti využívání energie, energetiky, spojení 'Internetu + energetiky' a další základní služby pro energetický průmysl. Společnost se zaměřuje na celý energetický řetězec ('těžba-výroba-přenos-distribuce-používání-skladování') a zabývá se také výzkumem a vývojem, výrobou, výstavbou a projektováním, provozem, údržbou a investičními službami v obou velkých energetických projektů.

Společnost také nabízí řešení pro ukládání a skladování energie, a to jak pro průmyslové, tak pro komerční a domácí použití, a rovněž nabízí systém pro ukládání elektřiny pro elektrárny, včetně mikrosítí, distribuovaných fotovoltaických sítí, větrných elektráren, ukládání energie z větrných a fotovoltaických elektráren a monitoring provozu energetických sítí. V neposlední řadě firma zajišťuje také uchovávání energií v různých průmyslových oborech a stavebnictví, zabývá se realizací projektů v oblasti zastupitelnosti energetických zdrojů, regionálním energetickým řízením a dalšími systémy. Naším cílem je vybudovat rozsáhlý průmyslový řetězec energetických služeb ve spolupráci s přenosovou sítí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1194920/20200623082728.jpg

KONAKT: Mcdull, +86 512 63957797

PROTEXT

Klíčová slova Čína-energie-Hengtong

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.