Jeff Doyle ze společnosti Apstra vydává první instruktážní příručku o IBN sítích

Nová kniha poskytuje firmám informace o rámcové architektuře sítí IBN, které umožňují organizacím transformovat své sítě ve všech ohledech

Jeff Doyle, člen technické skupiny společnosti Apstra, která je průkopníkem v oblasti sítí založených na záměru (Intent-Based Networks) (dále jen IBN) a nadnárodní softwarovou firmou zaměřenou na automatizaci datových center, dnes vydal svou první instruktážní knihu o sítích IBN ze série Pro úplné začátečníky (For Dummies), s názvem Intent-Based Networking for Dummies. Kniha poskytuje firmám informace o rámcové architektuře intent-based networking (IBN) a umožní organizacím transformovat síťovou architekturu a provoz IBN.

„V posledních letech se IBN sítě staly často omílaným pojmem, a mnoho firem je chtělo zavést, ale jen některé skutečně pochopily, o co se jedná," řekl Jeff Doyle, člen technického týmu společnosti a autor publikace Intent-Based Networking for Dummies. „Tato kniha objasňuje, jaké tyto sítě ve skutečnosti jsou, jaké jsou jejich výhody a za jakých podmínek je jejich použití při digitální transformaci vhodné."

Sítě založené na záměru, které Doyle ve své knize popisuje, jsou klíčovým prvkem pro úspěch digitální transformace. Přesto příliš mnoho organizací nemá dostatečné zdroje k tomu, aby pochopily, jak tuto architekturu implementovat a využít jejích předností v podpoře digitální transformace. Kniha nabízí nebývalý pohled na transformaci a provoz sítí, s podporou rychlého zavádění vhodných změn, díky čemuž je síť po celou dobu své životnosti mnohem autonomnější. Kniha dále nabízí aktuální informace ze světa těchto sítí a popisuje konkrétní případy použití a strategií pro jejich zavádění.

"Organizace, které nepřizpůsobí své provozní postupy, mají třikrát větší pravděpodobnost, že v procesu digitální transformace neuspějí," řekl Mansour Karam, prezident a zakladatel společnosti Apstra. „Ve společnosti Apstra poskytujeme našim zákazníkům podporu, aby mohli upravit své provozní postupy a zavést sítě IBN. Díky tomu mohou budovat agilní sítě, které podporují změny. Doufáme, že tato kniha přinese všem typům organizací informace, které potřebují k tomu, aby podnikly první kroky směrem k transformaci."

Doyle, který má více než 30 let zkušeností v oblasti IBN, IP protokolů, složitých BGP protokolů, SDN/NFV, a struktury datových center, navrhl nebo se podílel na návrzích rozsáhlých IP a IPv6 sítí pro poskytovatele služeb, a to ve 26 zemích světa v šesti světadílech. Doyle napsal tituly o softwarově definovaných sítích (SDN), jako například CCIE Professional Development: Routing TCP/IP (CCIE profesionální rozvoj: Routing TCP/IP), Díl I a II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks (OSPF a IS-IS: Výběr IGP pro rozsáhlé sítě) a Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow (Softwarově definované sítě: Anatomie OpenFlow).

Doyle zavede čtenáře hlouběji do světa IBN. Kniha se, mimo jiné, zabývá následujícími tématy:

  • Základní charakteristiky IBN sítí
  • Plánování úspěšné architektury sítí IBN
  • Využití sítí založených na analýze záměru k získávání důležitých, okamžitě využitelných informací
  • Význam stálé automatizace a ověřování operací
  • Jak rychle zavést komplexní architekturu a zajistit její úspěšnost v rámci fáze zavádění

Apstra je přední společnost v oblasti IBN sítí, která pomáhá zákazníkům zkrátit čas potřebný pro spolehlivé zajištění správného fungování všech služeb v rámci infrastruktury a současně urychluje řešení provozních problémů. Služby společnosti Apstra pro sítě IBN, umožňují vytvoření profesionálnějších, hospodárnějších a agilnějších sítí, což firmám uvolňuje cenné zdroje, které mohou využít na jiné obchodní aktivity. Společnost Apstra vybudovali architekti a operátoři pro architekty a operátory.

Kopii instruktážní knihy Intent-Based Networking for Dummies si můžete stáhnout na adrese https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies. Další informace o společnosti Apstra a využití sítí IBN, naleznete na stránkách apstra.com.

O společnosti Apstra, Inc

Společnost Apstra® je nadnárodní softwarová firma, která dodává jednotná řešení pro automatizaci architektury a provozu síťových datových center. Klíčový produkt společnosti Apstra AOS umožňuje organizacím automatizovat vše od návrhu, vytváření, zavádění a provozu sítí, přes rychlé a spolehlivé zavádění změn do sítí, až po hospodárné využívání lidského potenciálu a vymanění se z uzavřeného kruhu prodejců hardwaru. Organizace, které systém AOS využívají, zaznamenaly více než 80% snížení provozních nákladů, 99% zvýšení agility, a více než 70% zlepšení spolehlivosti. AOS využívá sofistikovanou účelovou analytiku společnosti Apstra pro soustavné sledování fungování sítě, eliminaci problémů, slabých míst a výpadků a pomáhá tak vytvářet bezpečné a odolné sítě.

Společnost Apstra založili v roce 2014 David Cheriton, Mansour Karam, a Sasha Ratkovic, zkušení a důvěryhodní odborníci na problematiku sítí. Společnost má sídlo v kalifornském městě Menlo Park a pobočky na celém světě.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1178711/Apstra_Intent_Based_Networking_for_Dummies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg

KONTAKT: Sarah Erickson, Walker Sands za společnost Apstra, sarah.erickson@walkersands.com, 312-561-2491

Klíčová slova USA-počítače-literatura-Apstra

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.