Program L´Oréal pro budoucnost

150 milionů euro poputuje na podporu ohroženým ženám a ochranu životního prostředí


L’Oréal představuje nový program, jehož cílem je podpořit vysoce znevýhodněné ženy, které jsou ještě více ohroženy následky koronaviru. Zároveň chce přispět k prevenci změny klimatu a obnově přírodních ekosystémů prostřednictvím dalších dopadových investic, a to v rámci svého stávajícího programu udržitelnosti.


Program L’Oréal pro budoucnost je jedinečný sociální a environmentální program solidarity, který zahrnuje:


- 50 milionů euro pro nadační fondy: společnost podpoří organizace poskytující pomoc vysoce zranitelným ženám, které jsou nejvíce zasaženy sociální a ekonomickou krizí vyvolanou pandemií;


- 100 milionů euro skrze dopadové investice do regenerace poškozených přírodních ekosystémů a boje proti klimatickým změnám


Jean-Paul Agon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal, uvedl: "V následujících měsících budeme čelit sociálním krizím, v jejichž důsledku bude strádat mnoho lidí, zejména pak ti nejvíce zranitelní. Zároveň jsme si však plně vědomi stále naléhavějších problémů v oblasti ochrany životního prostředí. Je nezbytné, abychom nepolevovali na cestě k udržitelnosti, kterou svět tolik potřebuje. Rádi bychom tedy znovu potvrdili náš závazek chránit životní prostředí a biodiverzitu a zároveň usilovat o zmírnění dopadu sociálních krizí na ženy. V těchto dvou záměrech se odráží hodnoty společnosti L’Oréal a její historický závazek společenské odpovědnosti."


Padesát milionů euro na podporu vysoce ohrožených žen


Společnost L’Oréal přispěje 50 milionů euro na podporu extrémně ohrožených žen, které jsou neúměrně zasaženy krizí způsobenou koronavirem, obzvláště v oblasti práce a výpadku příjmů. Mnoho rodičů samoživitelů, většinou ženy, se v současnosti stále častěji obracejí na místní organizace poskytující potravinovou pomoc kvůli zajištění té nejzákladnější potřeby pro své rodiny. Zejména v důsledku karanténních opatření byl navíc na celém světě zaznamenán nárůst případů domácího a sexuálního násilí.


Přímou pomoc ženám, které se vypořádávají s nastalou situací, poskytne společnost L’Oréal prostřednictvím dobročinného nadačního fondu s příspěvkem ve výši 50 milionů euro určených na podporu místních organizací a charit, které bojují proti chudobě, pomáhají ženám s integrací ve společnosti a na trhu práce, poskytují pomoc v nouzi uprchlicím a ženám s postižením, zabývají se prevencí násilí na ženách a poskytují podporu jeho obětem.


Sto milionů euro na ochranu životního prostředí


V rámci programu Sharing Beauty With All, který zahrnuje dlouhodobé cíle udržitelnosti, se skupina rozhodla přispět 100 milionů euro skrze environmentální dopadovou investici, čímž reaguje na dvě stěžejní environmentální výzvy:


- regeneraci zničených přírodních ekosystémů: 50 milionů euro bude použito k financování projektů na obnovu mořských a lesních ekosystémů, které zároveň přispějí k tvorbě nových příležitostí společenského a ekonomického rozvoje obyvatel, kteří jsou na těchto ekosystémech závislí (např. rozvoj udržitelného zemědělství a rybářství, ekoturistika, prodej emisních kreditů). Cílem Fondu společnosti L’Oréal pro obnovu přírody (Fund for Nature Regeneration) je do roku 2030 obnovit poničené ekosystémy na území o rozloze jednoho milionu hektarů, zachytit 15 až 20 milionů tun CO2 a vytvořit stovky pracovních míst.


- předcházení klimatickým změnám: 50 milionů euro bude investováno do projektů zabývajících se cirkulární ekonomikou. Tímto chce společnost L’Oréal přispět k rozvoji cirkulární ekonomiky, a to zejména v oblasti recyklace a nakládání s plastovým odpadem.


Alexandra Palt, ředitelka společnosti L’Oréal pro společenskou odpovědnost, uvedla: "Krize spojená s nemocí Covid-19 zasáhne každého. Navíc ale prohlubuje již existující nerovnosti ve společnosti a obzvlášť ničivě dopadá na ty, kdo se v nepříznivé sociální a ekonomické situaci již nacházejí, a na oběti zneužívání, kterými jsou především ženy. Považujeme za naprosto nezbytné ty nejzranitelnější z nich aktivně podpořit. Kromě této sociální krize je však třeba věnovat pozornost i významným otázkám v oblasti ochrany životního prostředí. Máme-li současnou krizi překonat způsobem, který dbá na udržitelnost a otevřenost, musíme se zaměřit na to, jak předcházet klimatickým změnám a narušování biodiverzity, které mohou radikálně ovlivnit naše životy, společnost a hospodářství a jejichž následkům čelí v první řadě právě ženy."


Společnost L’Oréal dále plánuje ke konci června představit nový program udržitelného rozvoje pro rok 2030, který doplní právě zveřejněný program L’Oréal pro budoucnost, a zajistí, že činnosti společnosti L’Oréal nepřekročí planetární meze.

O společnosti L’Oréal

Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2019 zaznamenaly obrat přes 29,87 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 88 000 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupena ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

V jádru strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 4 100 výzkumníků, kteří přispívají k naplňování kosmetických tužeb po celém světě. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 "Sharing Beauty With All" vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celého koncernu.


Více informací: https://mediaroom.loreal.com/


"Tato tisková zpráva není obchodní nabídkou ani výzvou ke koupi akcií ve společnosti L’Oréal. Více informací o společnosti L’Oréal najdete ve veřejných dokumentech uložených u francouzského úřadu Autorité des Marchés Financiers, jejichž anglické znění je dostupné na našich internetových stránkách www.loreal-finance.com.

Tato tisková zpráva může obsahovat informace prognostického rázu. Ačkoliv se podle názoru společnosti tyto prognózy zakládají na předpokladech, které jsou k datu zveřejnění této tiskové zprávy odůvodněné, z principu existují rizika a jistá míra nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou v reálu lišit od výsledků naznačovaných nebo odhadovaných těmito prognózami."


Kontakt na společnost L’ORÉAL Česká republika

Ivona Karvinen: ivona.karvinen@loreal.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-kosmetika-koronavirus-ekologie-sociální-firmy- L’Oréal

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.