Skupina PVH Corp. oznámila změnu ve vedení společností Tommy Hilfiger a PVH Europe

Skupina PVH Corp. (burzovní index NYSE:PVH), majitel kultovních značek jako například TOMMY HILFIGER a CALVIN KLEIN, oznámila, že Daniel Grieder opouští, po 23 letech působení na různých vedoucích pozicích v rámci organizace, svou funkci generálního ředitele společnosti Tommy Hilfiger Global & PVH Europe a odchází ze společnosti, aby se soustředil na jiné zájmy. Griedera nahradí Martijn Hagman, který se stane s účinností od 2. června 2020 generálním ředitelem společnosti Tommy Hilfiger Global & PVH Europe.

Hagman je v současné době provozním ředitelem společnosti Tommy Hilfiger Global & PVH Europe a finančním ředitelem společnosti Tommy Hilfiger Global, dohlíží na provoz, finance, přechod firmy k digitalizaci, technologie, rozvoj obchodu a globální program udržitelnosti značky Tommy Hilfiger. Již 12 let pracuje na vedoucích pozicích společnosti Tommy Hilfiger a sehrál klíčovou roli v pozoruhodném globálním rozvoji společnosti Tommy Hilfiger a strategii, která vedla ke každoročnímu stálému růstu společnosti PVH Europe.

„Společnost Tommy Hilfiger Global a PVH Europe prochází letošním rokem stejně úspěšně jako těmi předchozími, se silnými trendy prodeje a zlepšováním povědomí o značce a spojení se zákazníky,“ řekl Manny Chirico, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PVH Corp. „Daniel byl jednička v oblasti zavádění inovací a rozšiřování zastoupení společnosti TOMMY HILFIGER na celém světě, vždy s důrazem na zákazníka, digitalizaci a v duchu zásad trvalé udržitelnosti. Zároveň vybudoval velmi silný manažerský tým.“

„Bylo to fenomenálních 23 let,“ řekl Grieder. „Vzhledem k tomu, že jsme uprostřed velkého přelomu v našem průmyslu, máme jedinečnou příležitost k provedení změn, které pomohou zahájit novou etapu rozvoje naší značky. Je dobrý pocit vědět, že mohu předat své místo Martijnovi - byl v minulých 12 letech této cesty skutečným přítelem, důvěrníkem a spolehlivým druhým pilotem. Nikdy není ta pravá chvíle opustit firmu, kterou milujete, můžete odejít příliš pozdě nebo příliš brzy, a já vím, že chci udělat tuto změnu, dokud mám stále optimismus, energii a zápal, který mě po celou mojí kariéru neopustil.“

Pod vedením Griedera se společnost Tommy Hilfiger dostala na pozici jedničky v lifestylovém segmentu, s prvotřídními produkty, aktivními zákazníky a iniciativami v oblasti digitalizace a firemní odpovědnosti. Od doby, kdy se stal Grieder generálním ředitelem společností Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, v roce 2014, vzrostl obrat značky Tommy Hilfiger ze 6 miliard amerických dolarů na více než 9 miliard amerických dolarů v roce 2019, a evropská divize značky Calvin Klein své tržby a zisky více než zdvojnásobila.

Stefan Larsson, prezident společnosti PVH řekl: „Daniel a Martijn nám vštípili vizi zaměřenou na budoucnost, zákazníka na prvním místě a vytvořili kulturu se zřetelem na produkty. Jsme vděční Danielovi za mnoho let skvělého vedení a vynikající úspěchy. Mám velkou důvěru v Martijna jako lídra s hlubokým porozuměním pro nejdůležitější hodnoty, které jsou pro obchod klíčové. Jeho myšlení zaměřené na zákazníka a skvělé vedení pomůže zajistit další úspěšnou éru trvale udržitelného růstu společnosti Tommy Hilfiger v evropském regionu.“

Hagman řekl: „Je ctí pokračovat v budování úspěchů značky TOMMY HILFIGER a společnosti PVH Europe spolu s výjimečným a nadšeným týmem vedení. Mé poděkování Danielovi zahrnuje mnohem víc než neochvějnou podporu a možnost vývoje a vedení, které poskytoval po celou dobu. Jsme si jisti, že budeme schopni pokračovat v realizaci současných strategických plánů a v následujících měsících se zaměříme na obnovu a novou fázi našeho podnikání ve světě po pandemii COVID-19.“

Grieder bude v následujících několika měsících postupně předávat své pravomoci, aby byl zajištěn hladký a úspěšný přechod.

Jak Grieder, tak Hagman pracují bok po boku se zakladatelem značky a hlavním návrhářem Tommym Hilfigerem již mnoho let.

„Moje víra a nadšení z budoucnosti naší značky nebyla nikdy silnější,“ řekl Tommy Hilfiger. „Největším přínosem Daniela pro naši organizaci je to, že posílil spojení značky se zákazníky a vybudoval kulturu v rámci organizace, která usiluje celým svým srdcem o to, aby zůstala na špičce výroby, modernizace a kultury. Martijn se na této cestě podílel a společně chceme pokračovat ve vytváření budoucnosti pro nás, naše partnery i zákazníky na celém světě.“

O společnosti PVH Corp.

PVH je jednou z nejobdivovanějších módních a lifestylových společností na světě. Ovládáme značky, které módu posunují vpřed - pro dobrou věc. Naše portfolio zahrnuje takové kultovní značky jako CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga a značky Geoffrey Beene, stejně jako značku prádla True & Co. Prodáváme různé výrobky pod těmito a jinými vlastními a licencovanými značkami, které jsou známé na národní i mezinárodní úrovni. Společnost PVH má více než 40 tisíc partnerů a spolupracovníků ve více než 40 zemích světa a naše roční tržby dosahují 9,9 miliardy amerických dolarů. To je naše síla. To je síla PVH.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU NOVELY ZÁKONA O VEDENÍ SOUDNÍCH SPORŮ V SOUVISLOSTI S OBCHODOVÁNÍM S CENNÝMI PAPÍRY Z ROKU 1995: Mezi výhledová prohlášení v této tiskové zprávě, mimo jiné, patří údaje týkající se plánů, cílů, očekávání a záměrů společnosti, na které se vztahují ustanovení novely Zákona o vedení sporů v souvislosti s obchodováním s cennými papíry z roku 1995. Upozorňujeme investory, že tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, z nichž mnohé nelze přesně předvídat a předpokládat a mezi něž, mimo jiné, patří: (i) změny plánů, strategií, cílů, očekávání či záměrů společnosti, které mohou nastat kdykoli; (ii) společnost může být považována za vysoce rizikovou a z tohoto důvodu může být nucena využívat podstatnou část svých finančních toků na umoření svých dluhů, což může vést k nedostatku hotovosti na výkon své činnosti ve stejném rozsahu, v jakém fungovala v minulosti; (iii) maloobchodní i velkoobchodní prodej oděvů, obuvi a souvisejících produktů, včetně licenčního prodeje, slevových akcí a dalších aktivit společnosti a jejích licenčních a ostatních partnerů mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami, ekonomickými změnami, cenami paliv, omezením cestování, módními trendy, konsolidacemi, změnami struktury a/nebo bankroty maloobchodníků, změnami strategie značek licenčních partnerů a dalšími faktory; (iv) schopnost společnosti řídit další růst, včetně schopnosti společnosti využít výhody plynoucí z akvizic, jako jsou například akvizice uvedené v této tiskové zprávě; (v) uvalení kvót, bezpečnostních kontrol, cel nebo dalších poplatků na zboží v zemích, kde se produkty společnosti nebo licencované produkty prodávají pod různými obchodními značkami, jako jsou například nedávno zvýšené tarify nebo riziko jejich zvýšení na zboží dovážené do USA z Číny, což může mít, mimo jiné za následek omezení možnosti výroby těchto produktů v cenově příznivých zemích nebo v zemích, které disponují potřebnými pracovníky nebo technickými odborníky a může to mít dopady na ceny našich produktů, tržby i zisk naší společnosti; (vi) dostupnost a cena surovin, (vii) schopnost včas se přizpůsobit změnám v obchodních předpisech, migrace a vývoj výrobců (může mít vliv na místo, kde budou produkty společnosti vyráběny), (viii) změny v dostupné kapacitě výrobních závodů a přepravy, růst nákladů na mzdy a přepravu, občanské nepokoje, války nebo teroristické činy, hrozby plynoucí z předcházejících konfliktů, politická nebo pracovní nestabilita v zemích, kde jsou produkty společnosti nebo jejích licenčních partnerů prodávány nebo vyráběny nebo kde se jejich výroba nebo prodej plánuje, (ix) epidemie a zdravotní otázky, jako například nedávné vypuknutí nemoci COVID-19, které by mohly vést (a v případě COVID-19 skutečně vedly k některým z následujících důsledků): přerušení dodavatelských řetězců v důsledku uzavření výrobních závodů, snížení počtu pracovníků, nedostatku surovin, kontrola nebo uvalení embarga na zboží pocházející z infikovaných oblastí, uzavření obchodů, snížení počtu zákazníků a nákupů v důsledku onemocnění zákazníků, omezení nakupování kvůli strachu z nákazy, vládou nařízené povinné uzavření obchodů, omezení cestování a podobná omezení v důsledku šíření nákazy a změny na trzích či jiné změny, které mohou negativně ovlivnit aktiva, zisk či tržby naší společnosti, včetně leasingu, výrobních závodů a veškerého vybavení; (x) akvizice a odprodej aktiv a záležitosti související s akvizicemi, odprodejem aktiv a navrhovanými transakcemi, jako například mimo jiné, schopnost začlenit získaný podnik nebo závod do společnosti bez závažných negativních důsledku pro stávající provozy společnosti, vztahy se zaměstnanci, obchodníky a zákazníky nebo finanční výsledky a schopnost i nadále dosahovat ziskovost ve stávajícím podnikání společnosti i po prodeji nebo likvidaci dceřiné společnosti, podniku nebo podobných aktiv, (xi) neschopnost licenčních partnerů společnosti úspěšně obchodovat s licencovanými produkty nebo zachovat hodnotu značek společnosti a/nebo zbránit zneužití značek, (xii) značná fluktuace směnného kurzu amerického dolaru vůči zahraničním měnám, ve kterých společnost realizuje značnou část svých obchodů, (xiii) plánované výdaje na penze v průběhu roku jsou kalkulovány na základě pojistně-matematické metody oceňování, která zahrnuje odhady vývoje na finančních trzích, ekonomické a demografické podmínky a rozdíly mezi odhadovanými a skutečnými výsledky, které mohou vést ke značným ziskům nebo ztrátám, jež se mohou okamžitě projevit ve výnosech; (xiv) dopady nových, aktualizovaných daňových předpisů; a (xv) další rizika, které společnost uvádí ve svých pravidelných zprávách pro Komisi pro cenné papíry (SEC).

Společnost nemá žádnou povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení. Mimo jiné nemáme žádnou povinnost aktualizovat odhady tržeb a další finanční informace, a to ani na základě nových informací, budoucích události či jinak.

Původní zdrojovou zprávu si můžete přečíst na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005248/en/

Kontakty

Dana Perlman

Finanční ředitelka, vice prezidentka pro obchodní rozvoj a vztahy s investory Tel : (212) 381-3502 kancelář

Mobil : (917) 579-1374

Email : investorrelations@pvh.com

Virginia Ritchie

Viceprezidentka pro firemní komunikaci a marketing

Tel : +31643184870

Email : Virginia.Ritchie@Tommy.com

Zdroj: PVH Corp.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-textil-trh-personální-Tommy Hilfiger-PVH Europe

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.