Průzkum: Jihomoravské obce požadují spuštění klíčových krajských dotačních programů. Prioritou je sucho, vodohospodářská infrastruktura, budování a obnova majetku obcí

Investiční záměry v obcích jsou kvůli pandemii koronaviru vážně ohroženy. Jedním z hlavních důvodů je rozhodnutí vedení Jihomoravského kraje v pozastavení některých už schválených dotačních titulů. Samotné obce v průzkumu, který vzešel z iniciativy Starostů a nezávislých, potvrdily obavu o možnost realizace klíčových projektů. Především pak v oblasti sucha, budování a obnovy majetku obcí a vodohospodářské infrastruktury.


V reakci na pozastavení výběru daní a jejich následné přerozdělení v rámci Rozpočtového určení daní (RUD) pozastavilo vedení Jihomoravského kraje některé už schválené dotační programy. "Kraj by neměl zásadně omezit finanční rozsah vypsaných dotačních titulů. Jejich pozastavení může mít negativní vliv na rozvoj obcí v Jihomoravském kraji, u těch nejmenších i na několik let dopředu,” říká Radomír Pavlíček, předsedy Výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje (Starostové pro jižní Moravu). Právě na jeho podnět Sdružení místních samospráv oslovilo všechny obce JMK.


"Obezřetnost je na místě, ale v provozních výdajích, rozhodně ne investičních. Obce jsou nejlépe hospodařící subjekty v naší zemi. Každá jimi investovaná koruna se vrací v DPH nejen státu, ale především pomáhá lokální ekonomice, místním firmám, a v konečném důsledku rozvoji celého kraje. Pokud tedy bude vedení kraje i nadále odkládat vyplácení dotací obcím, nestačí se mnohé z projektů tento rok vůbec realizovat. A desítky milionů, které mohly zachránit i regionální podnikatele, budou nevyužity,” říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.


Obavy obcí potvrdil průzkum


Průzkum se zaměřil na to, které dotační tituly mají podle vedení jednotlivých obcí pokračovat v nezměněné, nebo jen omezené výši. „Informace vedení kraje o pozastavení schválených žádostí, které byly podány v rámci vyhlášených dotačních programů JMK, je vyvolaná predikcí vývoje daňových příjmů kraje na tento rok. Tento postup ale přinesl obavu mezi obcemi vzhledem k možnosti realizovat jejich investiční záměry, které jsou nyní prioritní,” přibližuje důvod iniciativy Pavlíček.


Osloveny byly všechny obce Jihomoravského kraje, které mají do 5 tisíc obyvatel. Průzkum se uskutečnil od 15. do 20. května 2020. Z 650 respondentů se vyjádřilo 150 zástupců obcí, tedy téměř čtvrtina oslovených obcí.


Podle vyjádření obcí patří mezi priority následující oblasti podpory:

- Sucho (78 %)

- Budování a obnova majetku obcí (65 %)

- Vodohospodářská infrastruktura (59 %)

- Požární ochrana (51 %)

- Kultura (31 %)

- Malé prodejny (29 %)


Podpora regionálních dodavatelů


Důležitým, a dle výsledků průzkumu nyní velmi aktuálním tématem, je otázka sucha. "Diskuse o chybějících financích byly dlouhé, nicméně vzhledem ke klimatické situaci je shoda na tom, že podpora boje se suchem musí mít krajskou prioritu,” říká Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje (SOL). Vedení JMK přislíbilo odsouhlasení dotací v oblastech, které vzešly z průzkumu jako prioritní v červnu, aby je bylo možné letos realizovat.


Jihomoravský kraj pro rok 2020 připravil řadu dotačních titulů, které nyní mohou hrát zásadní roli. Kromě dotačního titulu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020 je jedním z nich také dotační program na Podporu rozvoje venkova (PRV), který je zaměřený na budování a obnovu zaří-zení v majetku obcí. Zejména investiční formy dotací jsou mnohdy realizovány za pomoci místních subjektů - drobných živnostníků, firem, spolků. Tím je podporována zaměstnanost a kvalita lidí na venkově.


Kontakt pro média:

volbyjmk@stan.cz

739 076 826

Klíčová slova ČR-správa-hospodářství-obce-Jihomoravský-firmy-Communication Lab

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.