Bezhotovostní platby jsou ve větší oblibě i pro konzervativnější část české populace, (která dříve používala výhradně hotovost)

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává statistiky z oblasti platebních karet za první čtvrtletí 2020 na domácím trhu. První čtvrtletí 2020 bylo ovlivněno, tak jako celá řada oblastí v ČR, nouzovým stavem a dopady pandemie Covid-19. Zpomalení života resp. v určité fázi zastavení života v ČR mělo samozřejmě své dopady i na rozkolísanou nákupní dynamiku ve sledovaném období.


„Prostředí platebních karet na domácím trhu bylo v prvním čtvrtletí 2020 ovlivněno dopady nouzového stavu; na jednu stranu došlo k propadu počtu i objemů transakcí v kamenných obchodech, zejména v březnu 2020, na druhou stranu rostly počty i objemy transakcí v oblasti e-commerce“, říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.


„Platební karty resp. mobilní zařízení začalo na konci prvního čtvrtletí využívat větší množství obyvatel ČR, zejména pro nákupy v e-shopech, ale i v sektoru kamených prodejen potravin, a to na úkor hotovosti. Lze předpokládat, že určitá změna v návycích v používání platebních karet či mobilů může v populaci přetrvat i v dalším období a může přerůst v uživatelský trend i pro dříve konzervativnější část klientů“, dodává Roman Kotlán..


Hlavní ukazatele v meziročním srovnání k 31/3/2020

Počet platebních terminálů 232.541 (194.012 v 1.q 2019)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 216.364 (189.946 v 1.q 2019)

Počet e-shopů akceptující platební karty 12.359 (10.028 v 1.q 2019)

Počet bankomatů 5.669 (5.502 v 1.q 2019)

Počet vydaných platebních karet 12.8 mil (12.2 mil v 1.q 2019)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet 12.3 mil (11.5 mil v 1.q 2019)


Bezhotovostní platby u obchodníků za 1.čtvrtletí 2020

Počet platebních transakcí u obchodníků 339 mil (274 mil v 1.q 2019)

Objem platebních transakcí u obchodníků 211,5 mld Kč (172 mld Kč v 1.q 2019)


Výběry hotovosti z bankomatů za 1.čtvrtletí 2020

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 36,7 mil (39,7 mil v 1.q 2019)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 179,5 mld Kč (173,1 mld Kč v 1.q 2019)

Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK - www.bankovnikarty.cz

ikona SBK statistika za 1. čtvrtletí 2020


O SBK

Sdružení pro bankovní karty je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení.


Kontakt pro media:

Roman Kotlán

výkonný ředitel SBK

mob: 604 727 501

e-mail: roman.kotlan@bankovnikarty.cz

Klíčová slova ČR-banky-služby-firmy-Sdružení pro bankovní karty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.