Insolvenční řízení Chladící věže Praha, a.s. pokračuje prodejem majetku

V rámci insolvenčního řízení na majetek společnosti Chladící věže Praha, a.s. byl zahájen prodej dalšího majetku. K prodeji se nabízí speciální bednění pro tažení plášťů chladicích věží. Prodej organizuje společnost GAUTE, a.s. a je realizován prostřednictvím výběrových řízení na portálu společnosti www.verejnedrazby.cz.


Dle vyjádření Petra Charváta z GAUTE, a.s. se jedná o rozsáhlé speciální technologické vybavení. Toto vybavení je využitelné zejména pro subjekty zabývající se výstavbou chladících věží s přirozeným tahem používaných především v energetice. Petr Charvát dále uvedl, že odhadovaná pořizovací cena této technologie byla v době pořízení v roce 2011 cca 41 mil Kč. V současných výběrových řízeních však nebyla stanovena minimálně požadovaná cena a věřitelé společně s insolvenčním správcem rozhodnou o případném prodeji až na základě předložených nabídek.


Firma Chladicí věže Praha, a. s. byla stavební společnost s dlouholetou tradicí na tuzemském i zahraničním trhu. V letech 1951 - 1992 působil v rámci národního podniku Armabeton specializovaný závod Chladicí věže, závod 06. V roce 1992 došlo k osamostatnění tohoto závodu a byla založena akciová společnost Chladicí věže Praha, a. s. Společnost se zaměřovala na výstavbu a rekonstrukce chladících věží pro energetické a průmyslové podniky a na stavby v oblasti průmyslového a inženýrského stavitelství. Podnik vybudoval mimo jiné i chladící věže v nejznámějších elektrárnách jako jsou Dukovany, Jaslovské Bohunice, Temelín, Mochovce, Počerady apod.


Osudným se firmě zřejmě stalo začlenění do ruského holdingu Atomenergomaš. Došlo k významnému propadu zakázek v energetice, který způsobil pokles ruské ekonomiky a zřejmě i nechuť spolupracovat s firmami ovládanými ruským kapitálem v západní Evropě. Firma o cca 100 zaměstnancích na sebe podala v roce 2015 insolvenční návrh se žádostí o povolení reorganizace, ta byla zamítnuta a v říjnu 2015 byl na firmu prohlášen konkurz. Cca 180 věřitelů si přihlásilo pohledávky za zhruba 1 miliardu Kč.


Další informace obdržíte:

Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, Petr Charvát, e-mail: charvat@gaute.cz, případně na www.verejnedrazby.cz

Klíčová slova ČR-energie-stavby-insolvence-firmy-Chladící věže Praha-GAUTE

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.