Organizace Amerigo Education oznámila výsledky přijímacích řízení na VŠ v roce 2020

Zahraniční studenti programu University Advantage organizace Amerigo byli úspěšní v přijímacích řízeních na VŠ

Společnost Amerigo Education, tvůrce komplexního modelu vzdělávání a ubytování pro zahraniční studenty v USA, dnes oznámila výsledky svých absolventů v přijímacích řízeních na VŠ v roce 2020. Všichni absolventi škol Amerigo z deseti kampusů byli přijati na špičkové univerzity, přičemž více než dvě třetiny byly přijaty na některou ze 100 nejlepších amerických univerzit a jedna třetina na jednu z 50 nejlepších univerzit. Letošní přijetí na univerzity zahrnuje vysoce hodnocené univerzity jako University of Southern California, New York University, Florida University, Boston University a několik škol University of California, včetně UC Santa Barbara, UC Irvine, UC San Diego a UC Davis.

„V organizaci Amerigo se snažíme být největšími podporovateli našich studentů během jejich akademické cesty. Současné třídy absolventů odráží vášeň a péči, kterou našim studentům věnujeme během jejich studia na střední škole," řekl Craig Pines, generální ředitel společnosti Amerigo. „Máme dokonalý přehled o kritériích, které vysoce hodnocené americké univerzity posuzují při zvažování přijetí zahraničních uchazečů. Náš program University Advantage (UAP) využívá vysoce individualizovaný přístup, který klade důraz na kvalitní akademické vzdělání ve spojení s utvářením „celkové osobnosti". Poskytováním komplexní podpory našim studentům pro dosažení nejlepších možných výsledků na střední škole činíme tuto cestu méně stresující a v konečném důsledku úspěšnější."

Program UAP organizace Amerigo je čtyřletý program, který poskytuje jedinečný, personalizovaný přístup pro vedení zahraničních studentů středních škol ve všech oblastech jejich postupu při přijímání na VŠ. Tento program s cílem zvýšit konkurenceschopnost každého studenta při přijímání na univerzity zahrnuje výběr středoškolských směrů, standardizovanou přípravu testů, univerzitní poradenství, psaní esejí a prohlídky univerzitních kampusů. Kromě toho má organizace Amerigo v každém kampusu univerzitního poradce, který v průběhu procesu ucházení se o studium na vysoké škole pracuje s každým studentem individuálně.

Giang Do, studentka absolventské třídy roku 2020 z kampusu Boca Raton, která obdržela nabídky ze šesti špičkových univerzit, včetně UC Santa Barbara, univerzity Wisconsin - Madison a Purdue University, se podělila o své zkušenosti s využíváním programu UAP. „Díky podpoře pedagogů organizace Amerigo jsem získala větší důvěru ve své schopnosti a cítila jsem se připravena dosáhnout přijetí na mou vysněnou školu. Organizace Amerigo poskytovala komplexní podporu od samého začátku mé přípravy na přijetí na vysokou školu v předmaturitním ročníku, včetně užitečných nástrojů, jako je online doučování a týdenní cvičné testy pro přijímací zkoušky SAT, stejně jako neocenitelných rad a úprav mých písemných prací. Účast na prohlídkách univerzitních kampusů v rámci programu UAP také hrála důležitou roli při rozhodování o tom, kterou univerzitu budu navštěvovat."

Holistická podpora studentů organizace Amerigo překračuje rámec akademického vzdělávání, protože vybízí studenty, aby byli aktivní jak ve škole, tak mimo ni. Benny Nguyen, jeden z absolventů školy organizace Amerigo Chicago, který obdržel nabídky studia celkem ze 12 univerzit, včetně Penn State University a University of Washington, byl v mimoškolních aktivitách velmi aktivní. Byl členem školního týmu šermu, volejbalu a fotbalu, účastnil se také vědecké olympiády. Benny Nguyen uvedl: „Usiloval jsem také o udržení dobrého studijního průměru, protože to je pro přijímací komisi nejlepší důkaz, že jsem pracoval velmi intenzivně. Selektivní univerzity chtějí více než jen testované subjekty." Studenti jako Nguyen těží z portfolia Student Success společnosti Amerigo, kde studenti zveřejňují příklady svých akademických úspěchů a mimoškolních aktivit. Portfolio může být během procesu podávání žádostí sdíleno s přijímací komisí, což studenty Amerigo více zviditelňuje a upozorňuje na jejich pokrok během studia na střední škole.

Sicheng Guo, jeden ze studentů organizace Amerigo, který obdržel nabídku studia od sedmi univerzit, které se všechny řadí mezi 50 nejlepších, včetně UC Davis, UC Irvine a University of Illinois, připisuje část svého úspěchu aktivnímu postupu během přijímacího řízení. „Brzký začátek vám umožní získat pomoc s korekturou vaší eseje. Úzce jsem spolupracoval s pedagogy organizace Amerigo, včetně univerzitních poradců a zaměstnanců kampusu, kteří poskytovali podporu ve všech oblastech, včetně psaní esejí, přípravy na testy a vývoje studentských portfolií. Jsem přesvědčen, že dovednosti, které jsem získal během studia s organizací Amerigo, budou v mé budoucnosti užitečné a prospěšné."

V období, kdy se působení studentů posledního ročníku škol Amerigo blíží ke konci, program vzdělávání a ubytování pokračuje v zaměření svého úsilí na poskytování podpory všem studentům. S ohledem na probíhající globální zdravotní krizi zavedla společnost Amerigo program Start Anywhere, který má v nadcházejících měsících zmírnit obavy týkající se omezení cestování a/nebo víz. Program Start Anywhere dává studentům Amerigo, kteří nejsou schopni cestovat do USA na začátku podzimního semestru roku 2020, možnost zahájit svou výuku online, kde kromě úplného akademického kurikula budou mít také výuku anglického jazyka a univerzitní poradenství, jako by byli na akademické půdě v USA. Více informací o programu Start Anywhere najdete zde: https://bit.ly/2xrQZKk

O společnosti Amerigo

Společnost Amerigo podporuje mezinárodní studenty na soukromých středních školách s vysokým hodnocením v USA s využitím holistického přístupu, který klade důraz na vynikající akademické výsledky v prostředí vychovatelského zázemí. Společnost poskytuje doplňkovou akademickou podporu, rozvoj znalosti anglického jazyka, univerzitní vedení, mentorství a kulturní vyžití, aby mezinárodní studenty vybavila dovednostmi, hodnotami a péčí, které jsou potřebné pro úspěch na střední škole, na univerzitní úrovni a dále. Více informací naleznete na webových stránkách amerigoeducation.com.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1165764/Amerigo_Education_1.jpg

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1165765/Amerigo_Education_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961613/Amerigo_Education_Logo.jpg

KONTAKT: Cathy Gao, cathy.gao@amerigoeducation.com, +86-13681779674

Klíčová slova USA-školy-vzdělání-Amerigo Education

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.