Společnosti Well Living Lab, Delos, Cushman & Wakefield a Hines se v reakci na pandemii COVID-19 připojují k vývoji postupů pro návrat na pracoviště

Protože organizace uvažují o návratu do kanceláří, společnost Well Living Lab hodnotí metody a stanovuje pokyny pro omezení přenosu viru vzduchem a přes povrchy a pro posílení opatření pro fyzický odstup a zvýšení výkonnosti zaměstnanců.

Společnost Well Living Lab, Delos a Mayo Clinic, v rámci spolupráce zaměřené na zkoumání vlivu vnitřního prostředí na lidské zdraví, oznámily komplexní plán studie designu a provozu pracovních prostor, která má zabránit šíření respiračních virů. Studie bude zahrnovat výzkum prováděný v laboratoři, spolu s aplikacemi a zásahy do firemních kanceláří v USA a na mezinárodní úrovni.

Laboratoř Well Living Lab, sousedící s areálem Mayo Clinic v Rochesteru ve státě Minnesota, využije své konfigurovatelné kancelářské prostory "živé laboratoře" k vytváření poznatků a hodnocení technologií pro snížení rizika přenosu respiračních virů v pracovních prostředích. Laboratoř, která je vybavena velkým množstvím senzorových technologií a je vysoce konfigurovatelná, je navržena tak, aby simulovala různá uspořádání vnitřního prostředí. Společnost Cushman & Wakefield přispěje svými odbornými znalostmi v oblasti strategie a designu na pracovišti, včetně protokolů pro dodržování zásad fyzického odstupu a dalších konceptů pro návrat do kanceláří. Společnost Delos přispěje svou odborností v oblasti strategií filtrace vzduchu za účelem snížení koncentrace částic, protokolů hygieny povrchů, algoritmů navržených pro nápravu vnitřních environmentálních problémů a softwaru na podporu osvojování změn chování nezbytných pro podporu zdravého prostředí. Společnost Hines přispěje svými poznatky ze své šestileté historie vytváření inovativních, udržitelných nemovitostí, odbornými znalostmi v oblasti řízení a vedení získaných od mnoha klíčových manažerů společností v oblasti stavebního rozvoje, strojírenství, inovací a správy nemovitostí napříč produktovými odvětvími.

"Víme, že budovy mají obrovský vliv na naše zdraví a kvalitu života, a že role vnitřních prostor se nyní stává důležitější než kdy jindy," řekl Paul Scialla, zakladatel a generální ředitel společnosti Delos. "Vzhledem k tomu, že uvažujeme o opětovném otevření našich kanceláří po ústupu viru COVID-19, je důležité, abychom se při návratu snažili pracovat v našich pracovních prostorech bezpečněji, a abychom zajistili bezpečnější pracovní prostory. Jsme nadšeni že máme příležitost rozšířit průkopnický výzkum společnosti Well Living Lab v oblasti průniku zdravotnických, stavebních a behaviorálních věd do tohoto oboru, společně s předními organizacemi, jako jsou Cushman & Wakefield a Hines."

Za účelem vývoje pokynů pro návrat do práce využije společnost Well Living Lab možnosti svých provozních studií pro zásahy v kancelářích společností Cushman & Wakefield a Hines spolu s globální centrálou společnosti Delos v New Yorku. Společnost Hines má portfolio globálního managementu s více než 500 nemovitostmi a určí místa, budovy a pracovní prostory, které tento výzkum doplní a podpoří. Informace získané ze všech zúčastněných pracovišť budou společně shromážděny za účelem informování o pokračujícím vývoji pokynů. Studie je navržena také takovým způsobem, aby zahrnovala účast v dalších provozních lokalitách ze strany dalších firemních nájemců a pronajímatelů.

"Těšíme se na pokračování této spolupráce se společnostmi Delos a Well Living Lab, která nám umožní podpořit bezpečnost pracovišť, až se kanceláře znovu otevřou," řekl Brett White, výkonný předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cushman & Wakefield. "Plánujeme demonstrovat důkazy podložené vědecké studie o naší probíhající inovaci produktů, protože pomáháme našim klientům připravit se na nadcházející zotavení."

Generální ředitel společnosti Hines Jeff Hines řekl: "Naši lidé jsou průkopníky v budování progresivních nemovitostí, které rozvíjejí zastavěné prostředí, takže připojení se k tomuto úsilí je pro nás přirozeným způsobem, jak nadále podporovat, předvídat a uspokojovat potřeby nájemců, klientů a investorů."

Výzkumníci v laboratoři Well Living Lab budou vyhodnocovat způsoby, jak optimalizovat účinnost snižování koncentrace částic ve vzduchu, dekontaminaci povrchu, vzorce chování fyzického odstupu, protokoly o vstupu do budovy, jako je například termální screening, a také výkon, emoční pružnost a spokojenost zaměstnanců. Vědci společnosti Delos budou během celé studie poskytovat zdravotní, stavební a behaviorální poradenství. Rámec objevování, překládání a aplikací laboratoře Well Living Lab, upravený na základě výzkumného přístupu Mayo Clinic, přesune zjištění do provozu a ovlivní lidské životy.

"Naši klienti se velmi zajímají o nové strategie na pracovišti, které jsou v souladu s vědou v popředí boje proti viru COVID-19," řekla Despina Katsikakis, manažerka pro obchodního výkonnost práce na pracovišti ve společnosti Cushman & Wakefield. "Jsme rádi, že můžeme rozšířit náš prototyp 6 Feet Office o další testování v oblastech, jako jsou pokročilé technologie filtrace vzduchu a technologie hygieny povrchu."

Od roku 2016 vytváří společnost Well Living Lab přední alianční organizace za účelem studia sbližování stavebních a zdravotnických věd. Patří sem International WELL Building Institute (IWBI), veřejně prospěšná společnost a člen aliance Well Living Lab. Ústav IWBI zřídil v březnu 2020 pracovní skupinu COVID-19, aby posílil roli budov při ochraně a zlepšování zdraví. Vzhledem k tomu, že jde o vytváření bezpečnějších a zdravějších pracovišť, a to jak z hlediska fyzického prostoru, tak z hlediska zásad a protokolů, které celkově podporují zdraví zaměstnanců, spolupracuje na zásadách prevence a připravenosti, odolnosti a zotavení více než 450 odborníků v oblasti veřejného zdraví, virologů, státních úředníků, akademických pracovníků a vedoucích podniků, stejně jako architektů, designérů, stavebních vědců a odborníků v oblasti nemovitostí. Mezi členy pracovní skupiny patří 17. generální chirurg Spojených států amerických Richard Carmona; člen vědecké rady Well Living Lab a významný profesor na UCLA v Fielding School of Public Health a Geffen School of Medicine Dr. Jonathan Fielding; odborný asistent vědecké expozice a hodnocení a ředitel programu Zdravé budovy na Harvardu T.H. Joseph Allen z Chan School of Public Health; bývalá prezidentka a generální ředitelka nadace Robert Wood Johnson Foundation a významná profesorka populačního zdraví a práva na zdraví na University of Pennsylvania Dr. Risa Lavizzo-Mourey; manažerka pro obchodní výkonnost na pracovišti společnosti Cushman & Wakefield Despina Katsikakis; globální manažer pro udržitelnost společnosti Hines Adam Slakman; bývalý generální ředitel čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a významný profesor v Centru pro zdravá města v Institutu pro udržitelnou urbanizaci Číny na Tsinghua University Wang Yu, M.D., PhD. Získané poznatky a závěry této pracovní skupiny poskytnou informace o pokračujícím výzkumu prováděném v laboratoří Well Living Lab. Institut IWBI posoudí zjištění výzkumné platformy, a naváže na pokrok ve vytváření norem WELL Building Standard.

"Well Living Lab je v jedinečné pozici, aby mohla spojit odborné znalosti a technologie v oblasti stavebnictví a zdravotnictví za účelem generování a šíření objevů," řekla Dr. Veronique Roger, ředitelka výzkumu Well Living Lab a kardioložka na Mayo Clinic. "Tyto znalosti pomohou připravit svět na bezpečná prostředí v kanceláři a dalších prostředích po období viru COVID-19."

O laboratoři Well Living Lab

Laboratoř Well Living Lab se ve spolupráci se společností Delos a Mayo Clinic věnuje identifikaci způsobů, jakými vnitřní prostředí ovlivňuje lidské zdraví a kvalitu života. Provádí vědecký výzkum s lidskými subjekty pomocí simulací prostředí reálného světa a sdílí praktické poznatky, které lze použít ke zlepšení vnitřních prostor, kde lidé tráví přibližně 90 procent svého času. Laboratoř má v centru Rochesteru ve státě Minnesota 5500 čtverečních stop (511 metrů čtverečních) rekonfigurovatelného prostoru s velkým množstvím senzorů. Více se dozvíte na stránkách welllivinglab.com

O společnosti Delos

Delos je společnost zabývající se nemovitostmi a technologiemi pro kvalitu života. Jejím posláním je stát se předním světovým katalyzátorem zlepšování zdraví a kvality života zlepšováním vnitřního prostředí, ve kterém lidé žijí, pracují, spí a baví se. Na základě více než sedmi let výzkumu a důkladné analýzy vlivů životního prostředí na lidi nabízí společnost Delos a její dceřiné společnosti řadu prokazatelně ověřených technologií a řešení pro zastavěné prostředí. Společnost Delos je zakladatelem Mezinárodního stavebního institutu WELL a stavební normy WELL, předního standardu pro budovy, vnitřní prostory a společenství. Zaměřuje se na zavádění, schvalování a měření vlastností, které podporují a zlepšují lidské zdraví a kvalitu života. Mezinárodní stavební institut WELL řídí a nadále vede stavební činnost společnosti WELL a podporuje její přijetí na trhu. Registrace v rámci stavební normy WELL překročily 4100 projektů v 59 zemích a zahrnovaly více než 530 milionů čtverečních stop (49,2 milionů metrů čtverečních). Společnost Delos spolupracovala s klinikou Mayo na vytvoření laboratoře Well Living Lab, vědeckého výzkumného střediska, které výhradně pomocí výzkumu zaměřeného na člověka přispívá k pochopení interakce mezi zdravím, dobrou kvalitou života a vnitřním prostředím. Poradní výbor společnosti se skládá z předních odborníků v odvětví nemovitostí, zdravotnictví, vládní politiky a udržitelnosti, včetně 17. generálního chirurga Spojených států amerických Richarda Carmony, Dr. Jonathana Fieldinga z UCLA, proslulého vizionáře v oblasti kvality života Deepaka Chopry a obhájce udržitelnosti Leonarda DiCaprio. Další informace o společnosti Delos najdete na stránkách www.delos.com.

O společnosti Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (burzovní index NYSE: CWK) je přední světová společnost specializovaná na služby v odvětví nemovitostí, která poskytuje nájemcům a majitelům nemovitostí výjimečnou hodnotu. Cushman & Wakefield patří mezi největší společnosti poskytující služby v odvětví nemovitostí. Zaměstnává přibližně 53.000 pracovníků ve 400 kancelářích a 60 zemích. V roce 2019 dosáhla společnost příjmů z hlavních služeb v oblasti správy nemovitostí a zařízení, řízení projektů, pronájmu, kapitálových trhů, oceňování a dalších služeb ve výši 8,8 miliard USD. Další informace najdete na stránkách www.cushmanwakefield.com nebo nás sledujte na Twitteru @CushWake.

O společnosti Hines

Hines je soukromá globální investiční společnost v odvětví nemovitostí založená v roce 1957, která působí ve 205 městech ve 24 zemích. Společnost Hines spravuje aktiva v přibližné hodnotě 133,3 miliard USD*, včetně 71 miliard USD, pro které společnost Hines slouží jako investiční manažer, a včetně nehmotných aktiv a 62,3 miliardy USD, pro které společnost Hines poskytuje služby na úrovni vlastnictví třetí strany. Společnost má v současné době v rámci celého světa 165 projektů výstavby. Historicky společnost Hines postavila, přebudovala nebo získala 1393 nemovitostí v celkové rozloze 459 milionů čtverečních stop (42,6 milionů metrů čtverečních). Současné portfolio správy majetku a aktiv společnosti zahrnuje 539 nemovitostí, což představuje více než 232 milionů čtverečních stop (21,5 milionů metrů čtverečních). Díky rozsáhlým zkušenostem s investicemi napříč spektrem rizik a všemi typy nemovitostí a díky průkopnickému závazku k udržitelnosti je společnost Hines jednou z největších a nejuznávanějších realitních organizací na světě. Další informace najdete na stránkách www.hines.com. * AUM zahrnuje jak globální organizaci Hines, tak RIA AUM.

Originální verzi zprávy najdete na serveru businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200427005702/en/

Kontakty

Well Living Lab: Laura Kjarland, kjarland.laura@mayo.edu

Delos: Jamie Matos, Jamie.Matos@delos.com

Cushman & Wakefield: Grace Wilk, Grace.Wilk@cushwake.com

Hines: George Lancaster, George.Lancaster@hines.com

Zdroj: Delos

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-koronavirus-práce-věda-Delos

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.